logo-reg-jh-360x100-optz
EU Medfinans
Hotings camping

Inbjudan: uppstart “Samverkan och utveckling av camping i Jämtland Härjedalen”

28 februari, 2024
Inbjudan av: Johan Ericson, Jämtland Härjedalen Turism

Campingägare, representanter, turismstrateger och destinationer bjuds in för uppstarten av projektet “Samverkan och utveckling av camping i Jämtland Härjedalen”.

Resultatet av den inventering av campingar och ställplatser som gjordes i projektet “Besöksnäringens roll för regional utveckling” för ca 1 år sedan är grunden till framtagandet av detta projektet. Där kom framkom bland annat att campingarna behöver bli bättre på att använda digitala system och plattformar och verksamheterna behöver en arena för samverkan och erfarenhetsutbyten.

Syftet med denna halvdag är att få träffas och där projektledare och deltagare lära känna varandra. Projektledaren kommer presentera vad projektet har för syfte och mål med campingarna i Jämtland Härjedalen 2024-2026. Det kommer föras dialog med aktörerna på plats där de själva får uttrycka behov och önskemål på workshops, utbildningar och samverkan.

Tid

Östersund: Tisdag 23 april. Kl 13-16 (Plats meddelas senare)

Hede: Torsdag 25 april. Kl 9-12 Plats: Wemer Wärdshus, Hede

Inbjudna

Ägare eller representanter för campingar och ställplatser, samt företrädare för destinationer och kommuner i Jämtland Härjedalen.

Agenda

Östersund

 • 13:00 Presentation av projektledare Johan Ericson. Presentation av deltagare på plats
 • 13:15  Presentation av projekt “Samverkan och utveckling av campingar i Jämtland Härjedalen”. Vad vill vi?
 • 14:00 Digitala utmaningar
 • 14:30 Fika
 • 14:45 Utveckling campingar i Jämtland Härjedalen. 
 • 15:30 Vad händer nu och i framtiden?
 • 16:00 Avslut

Hede

 • 9:00 Presentation av projektledare Johan Ericson. Presentation av deltagare på plats
 • 9:15  Presentation av projekt “Samverkan och utveckling av campingar i Jämtland Härjedalen“. Vad vill vi?
 • 10:00 Digitala utmaningar
 • 10:30 Fika
 • 10:45 Utveckling campingar i Jämtland Härjedalen. 
 • 11:30 Vad händer nu och i framtiden?
 • 12:00 Avslut

Detta blir startskottet på projektet där vi tillsammans träffas och lägger grunden för kommande år. Hoppas att så många som möjligt har möjlighet att komma för att lyssna, ta del och påverka vad som kommer att hända i projektet. Tillsammans ska vi utveckla campingarna i Jämtland Härjedalen

Anmälan

Anmäl er närvaro via e-post senast onsdag 17 april så vet hur mycket fika vi ska fixa. Anmäl också ev kostpreferenser i anmälan (vegetarian, gluten, laktos mm).

Kontakt

Har ni frågor och funderingar, kontakta Johan på mail eller telefon

Mail till Johan.   Telefon: 070-280 26 22

Läs om projektet Samverkan och utveckling av camping i Jämtland Härjedalen 

 

Skip to content