logo-reg-jh-360x100-optz
EU Medfinans
Husbil på Åbacken camping. Foto: Marie Larsson

Nytt projekt beviljat hos JHT: Samverkan och utveckling för camping i Jämtland Härjedalen

10 januari, 2024
Text: Johan Ericson, Jämtland Härjedalen Turism
Husbil parkerad vid Åbackens camping med fin utsikt över Indalsälven. Foto: Marie Larsson

Samverkan och utveckling för camping i Jämtland Härjedalen med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Region Jämtland Härjedalen är ett projektet som startade 1 januari 2024 med syfte är att stärka konkurrenskraften och den digitala mognaden hos små och medelstora företag. Campingarna är en viktig del av besöksnäringen och som måste lyftas fram och få rätt förutsättningar för att kunna utvecklas.

Hotings camping
På Hotings camping i Strömsunds kommun är besökarna flitiga under sommaren. Foto: Erika Enequist

Sammanfattning av projektet

I det tidigare projektet Besöksnäringens roll för regional utveckling 2.0 (BRRU) som JHT genomförde, gjordes en inventering av campingar och ställplatser i Jämtland Härjedalen. Via den inventeringen framgick att många av våra aktörer inom campingsektorn har låg digital mognad och är i ett stort behov av att samverka och byta erfarenheter för att stärka sin konkurrenskraft. Genom workshops, utbildningar, läranderesor och rådgivning ska de deltagande företagen nu i det nya projektet, stärka sin konkurrenskraft och hitta nya marknadsmöjligheter nationellt men också på internationell nivå.

Något som också framgick under inventeringen i BRRU-projektet,  är att många aktörer inom camping menade att deras beläggning fått ökad beläggning under, men också efter pandemin. Statistiken bekräftar att många svenskar väljer att semestra i Sverige på campingar och ställplatser dels för att de känner trygghet i att resa i Sverige, för att det är lätt att komma nära naturen och friluftsliv genom camping och för att ekonomin gynnas via en campingsemester. Något som ytterligare styrker detta är de siffror som tagits fram av branschen kring försäljning av husvagnar och husbilar.

Projektmål

Del 1. Öka och effektivisera användningen av digitala system och tjänster och på så sätt öka den digitala mognaden. På så sätt kommer företagen lära sig att nå ut på nya marknader och sprida sina produkter och tjänster  nationellt  men också internationellt.

Del 2. Utveckla företagens nätverk och skapa en arena för erfarenhetsutbyten och samverkan.

Arbetspaket / Aktiviteter

Projektet är uppdelat på 4 olika delar där 2 av dessa delar är sådana som oftast finns med i alla projekt och innehåller utvärdering, lärande och avslutsarbete. De andra 2 är arbetspaket och aktiviteter som beskriver hur vi ska genomföra projektet för att nå det mål som satta för att få mer digitalt mogna aktörer och skapa nätverk och samverkan.

Samverkan, erfarenhetsutbyte och nätverkande 

Detta arbetspaket ska stärka deltagande företags nätverk och konkurrenskraft och det kommer göras via läranderesor både regionalt men också nationellt. Det kommer skapas fysiska och digitala träffar där det skapas erfarenhetsutbyten och nytänk som också ska stärka de deltagande företagen i deras betydelse för besöksnäringen i Jämtland Härjedalen och deras vikt på platsen de verkar på. Under våren kommer en uppstartskonferens sättas upp där aktörer, kommuner och destinationer kommer bjudas in och få projektet presenterat, projektledaren kommer inventera behov som finns inom campingsektorn och aktörerna kommer få chansen att önska aktiviteter under projektperioden. Efter inventeringen är gjord kommer det anordnas temasatta träffar och workshops som är baserade på önskemål och behov. Det kommer göras platsbaserade besök av projektledaren och syftet med det är att också bjuda in lokala aktörer för ge en möjlighet att skapa samverkan och gemensam paketering i området.

Seminarier och workshops för ökad digital mognad

I detta paket ska företag ges möjlighet till seminarier och workshops på temat digital mognad för att stärka kundens upplevelse som i sin tur genererar bättre lönsamhet, förenklade arbetsrutiner och ökad konkurrenskraft. Seminarierna och workshopen ska både vara fysiska och digitala och det kommer finna olika nivåer beroende på hur pass långt det enskilda företaget kommit i sin utveckling av digitala verktyg. Olika teman på workshops kan vara marknadsföring, sociala medier, hemsidor och digitala bokningssystem. Det kommer både handla om hur de ska användas men också hur de bäst använder dessa för att möta de krav och behov som finns från besökaren och genom detta utveckla verksamheten och öka sin konkurrenskraft.

 

 

Johan Ericson på campingen i Hovde, Högläkaradalen - Bydalen
Johan Ericson är projektledare för det nya campingprojektet. Här är han vid campingen i Hovde, Bydalen, där han själv har sin husvagn. Foto: Privat

Projektledare för Samverkan och utveckling för camping i Jämtland Härjedalen är Johan Ericson på JHT.

“När jag började på JHT för 1,5 år sedan fick jag i uppdrag att inventera campingar och ställplatser i Jämtland Härjedalen. Under mitt arbete blev det mer och mer tydligt att det finns två saker som många av våra campingaktörer saknade: Att kunna marknadsföra sig och ett nätverk för att diskutera gemensamma frågor. Det diskuterades på JHT-kontoret och idén om att hjälpa våra aktörer och kunna bli konkurrenskraftiga dök upp och idag är vi glada att kunna erbjuda bra möjligheter till utveckling under 3 år framåt.

Jag och min familj är riktiga campingmänniskor. På vintrarna tillbringar vi helger och lov på campingen i Bydalsfjällen. På somrarna åker vi runt och besöker campingar i Sverige. Jag älskar campinglivet och glad över att få vara med och tillföra något till våra campingar och ställplatser i Jämtland Härjedalen. Jag ser fram emot att få möta aktörerna och så klart ser jag fram emot att få besöka många av våra camping- och ställplatser framöver. Vi ses!!”

Projektet kommer ha 2 stycken uppstartskonferenser:

23/4 i Östersund. Tid och lokal kommer senare

25/4 i Hede. Tid och lokal kommer senare

Har ni frågor eller funderingar om projektet. Kontakta Johan.

Skip to content