Infograf

Infograf – Fakta om turismen i JH 2018

12 september, 2018
Text & illustration: Jämtland Härjedalen Turism
Share on twitter
Share on facebook
Share on google
Share on linkedin
Share on email

Behöver du en enkel bild som sammanfattar aktuella fakta om turismen i Jämtland Härjedalen? Infografen finns på svenska och engelska och visar omsättning, antal gästnätter, sysselsättning och aktiviteter i form av pictogram.

Områdesnamnen på kartan utgör befintliga destinationsorganisationer inom Jämtland Härjedalen.

Observera att kartan endast är tänkt att ge en schematisk bild över regionen för att visa att det är möjligt att ta sig till länet via tåg, buss, bil och flyg. Om du önskar underlaget för att göra egna tillägg, kontakta Jämtland Härjedalen Turism.