Infograf 2019 Fakta turism Jämtland Härjedalen

Infograf – Fakta om turismen i JH 2019

16 april, 2019
Text: Jämtland Härjedalen Turism
Infograf 2019. Fakta om turismen i Jämtland Härjedalen 2019 (2018 års siffror).
Share on twitter
Share on facebook
Share on google
Share on linkedin
Share on email

Behöver du en enkel bild som sammanfattar aktuella fakta om turismen i Jämtland Härjedalen?
Infografen finns på svenska och engelska och visar omsättning, antal gästnätter, sysselsättning och aktiviteter i form av pictogram.

Områdesnamnen på kartan utgör befintliga destinationsorganisationer inom Jämtland Härjedalen.

Observera att kartan endast är tänkt att ge en schematisk bild över regionen för att visa att det är möjligt att ta sig till regionen via tåg, buss, bil och flyg. Om du önskar underlaget för att göra egna tillägg, kontakta Jämtland Härjedalen Turism.

> Infograf - Fakta om turismen i JH 2019 (2018 års siffror).

> "Infographic" - Facts on tourism in Jämtland Härjedalen, Sweden 2019 (facts collected in 2018).