vatten fjäll skog sommar vy

Ingen nationalpark – men besöksnäringens engagemang fortsätter

23 maj, 2019
Text: Mats Forslund VD och Anne Adsten turismutvecklare för Jämtland Härjedalen Turism
Jämtlandstriangeln. Foto: Erika Ranbrandt

Tyvärr har processen för en eventuell nationalpark i Vålådalen-Sylarna-Helags efter flera års intensivt arbete nu avbrutits. Orsaken är att det finns olika uppfattningar gällande mål, syfte och övergripande inriktning för en eventuell nationalpark. Processen har kännetecknats av öppenhet, förtroende och tillit mellan de medverkande parterna och i det ligger en stor vinst som vi är övertygade om att vi kommer att ha stor nytta av även i framtiden.

Det arbete som lagts ner måste få en fortsättning och så uppfattar vi att hela den beredningsgrupp som varit en kärna i samarbetet också tycker. De utmaningar som finns behöver vi fortsätta arbeta med för att det fantastiska området som varit föremål för processen även i fortsättningen ska vara tillgängligt och fungera för alla aktörer, näringar och intressen som finns där.

Jämtland Härjedalen Turisms uppfattning, som vi också fört fram under arbetets gång, har varit att en nationalpark i området skulle betyda;

  • Ökade möjligheter till att både bevara området och till fortsatta upplevelser även i förhållande till eventuella helt andra framtida anspråk som vi ännu inte sett.

  • En ökad attraktion men också bättre möjligheter till kanalisering och zonering av aktiviteter och nyttjande av området i tid och rum och därmed förutsättningar för att på ett hållbart sätt hantera en utveckling som redan finns och därigenom minska krockarna mellan till exempel rennäring och besöksnäring.

  • Goda förutsättningar för att även i fortsättningen kunna uppleva området då besöksnäringen och friluftslivet har en avgörande betydelse för samhällsutvecklingen i området och i dess omland, som underlag för både offentlig och privat service, infrastruktur och kommunikationer och därmed även för andra näringar.

Vi menar att en utvecklad besöksnäring tack vare en nationalpark i området inte enbart behövt innebära fler gäster och ett större utnyttjande. En nationalpark skulle tvärtom gett möjligheter till att påverka utvecklingen i riktning mot ökad kvalitet och hållbarhet och fler ansvarstagande gäster, periodvisa begränsningar i tillträdet, utvecklad guideverksamhet som i sig stödjer en hållbar utveckling och på sikt ökad lönsamhet för de aktörer som vill verka i området.

Nu står vi redo att gemensamt med andra aktörer ta nästa steg och hitta andra former för att på ett ansvarsfullt sätt bidra till en hållbar utveckling, hand i hand med bibehållna förutsättningar för att uppleva området och för att det även i fortsättningen ska vara möjligt att bedriva verksamhet framför allt i de näringar som idag finns i området. Vi tror också att det vi gör tillsammans i det här området kan vara till stor nytta även för andra delar av vår fjällvärld som för många av våra gäster upplevs som vildmark men som för samer och oss som lever nära fjällen är mer en kulturbygd där människor levt och verkat under lång tid.

/ Mats Forslund VD & Anne Adsten turismutvecklare för JHT

Se även artikel om JHTs ställningstagande i Nationalparksprocessen här

Läs gärna mer på Nationalparksprocessens egen sajt: www.valadalen-sylarna-helags.se

Skip to content