logo-lst-280x150-optz
logo-eu-jordbruks-fond-250x200-optz
Anne Adsten och Maria Lundkvist i Visitas råd för besöksservice

Inspelningar inför ny digital utbildning: Turism & Värdskap 2.0

6 februari, 2020
Text: Anne Adsten, JHT
Anne Adsten och Maria Lundkvist i Visitas råd för besöksservice under inspelningarna i Norrköping 4-5 februari 2020.

Idag saknas en instans i Sverige som tar ledartröjan för det svenska värdskapet. Turistinformatörer runt om i Sverige har en viktig uppgift kring att få besökare att känna sig välkomna och för att göra ett bra jobb behövs en hjälp och en struktur för att kunna genomföra utbildningar och workshops för egen personal vid auktoriserade Turistinformationer och Turistcenter och för de InfoPoints de har avtal med.

InfoPoints är en slags förlängd arm för Turistinformation i butiker, receptioner, sevärdheter m fl som vill ge en ökad service för sina besökare så att de får en bra vistelse som leder till ökad stanntid, att de gör fler saker (och spenderar mer på plats), rekommenderar platsen för vänner och bekanta samt får en ökad lust att återvända som besökare till en destination.

Visita har tidigare haft en grundutbildning för TIC-personal ”Turism & Värdskap” som genomförts på olika platser i Sverige. På grund av att det är svårt att samla grupper för att genomföra utbildningen uppstod tankar kring att nu göra en digital utbildning med samma syfte – att öka Sveriges värdskap.

Medlemmar i Visitas råd för  besöksservice har haft möjlighet att testa olika värdskapsutbildningar och utifrån detta arbeta vidare med manusutformningen för den nya digitala utbildningen Turism & Värdskap 2.0. Önskemålet var en unik utbildning för informatörer/servicepersonal som hanterar frågor från besökare. En utbildning som ska vara generell för ett antal år framåt. Den ska innehålla både Värdskap och vara en grundutbildning. Och den har koppling till auktorisationen via Visita så att enbart auktoriserade Turistinformationer och Turistcenter kommer att ha tillgång till den.

Visitas Råd för besöksservice i Norrköping 4-5 feb 2020. Foto: Beegleton
Visitas Råd för besöksservice i Norrköping 4-5 feb 2020. Foto: Beegleton

Koppling till projektet Framtidens besöksservice i JH

Anne Adsten, JHT, har använt tid i projektet Framtidens besöksservice i Jämtland Härjedalen för att producera råmanus och finslipning av manus inför inspelningarna i Norrköping.

 

Beegleton filmar utbildningsinslag Turism och Värdskap 2.0
Företaget Beegleton i Norrköping filmar utbildningsinslag för “Turism och Värdskap 2.0”. Foto: Anne Adsten

Inspelningar i Norrköping

Visita upphandlade företaget Beegleton med säte i Norrköping för uppdraget att filma avsnitt till utbildningen Turism & Värdskap 2.0. Visitas Råd för besöksservice (där Anne Adsten är ordförande) har jobbat vidare med det råmanus som Anne tog fram i början av hösten 2019 och i par skapat ett faktiskt manus med utvalda delar tänkta för filminspelning.

Inspelningarna bokades in i Norrköping 4-5 februari 2020 och Christina Leinonen, medlem i Rådet för besöksservice och som till vardags hittas hos Näringslivskontoret i Norrköping, bokade in miljöer för filminspelningarna på nyrenoverade Scandic Strömmen och Louis de Geer konsert & kongress i Norrköping.

Under tiden som de parvisa inspelningarna gjordes så arbetade resten av rådsmedlemmarna med att finslipa övriga manus och i par gjordes även inläsningar av de avsnitt som inte filmades för ökad tillgänglighet för personer med lässvårigheter.

Utbildningen Turism & Värdskap 2.0 kommer att vara färdig för användning inför sommarsäsongen 2020.

Skip to content