Turistinformation Destination Vemdalen 2020

Jämtland Härjedalens attraktiva skyltfönster

2 november, 2022
Text: Anne Adsten, JHT
Turistinformatörer i Vemdalen.

Turistinformatörer och destinationsaktörer inspirerades av Annethe Andersson från Bonda kring att hitta arbetssätt för att tillsammans boosta varandras kommunikation och få både de egna destinationerna och därmed Jämtland Härjedalen att nå igenom det sociala media-bruset på ett bättre sätt. I artikeln följer några slutsatser, tips och råd kring kommunikation som fler är välkomna att haka på.

Tillfället genomfördes som en del i JHT:s projekt Den digitala transformationen som främjar digital utveckling inom besöksnäringen i Jämtland Härjedalen, samt i kombination med Besöksnäringens roll för regional utveckling där gruppen av TIC:s (Turistinformationer och Turistcenter) är en av de aktiva diskussionsgrupperingarna i projektet.

Stekenjokk Vildmarksvägen Madeleine Aaraas
Stekenjokk högfjällsplatå längs Vildmarksvägen. Foto: Madeleine Aaraas

Vad vill du sätta i ditt företags, destinationens eller regionens skyltfönster?

Tänk dig att din hemsida är ditt skyltfönster. Vi behöver tänka igenom vilka erbjudanden vi vill locka med i fönstret, vid vilka tillfällen, samt hur vi formar budskapet beroende på vilken målgrupp vi vill locka.

En och samma gäst kan leta ett erbjudande utifrån olika synvinklar vid olika tillfällen. Därför kan det vara bra att tänka sig in i att gästen skulle kunna leta efter:

  • Något att göra med kärleken.
  • Något att göra med familjen.
  • Något att göra med kompisgänget.
  • Något att göra med kollegorna på jobbet.

Därför kan även samma produkt/tjänst behöva ”formuleras om/presenteras olika” för att passa respektive tillfälle med olika så kallade ”sägningar” som kommunicerar rätt mot gästen i det syfte hen har besökt x kommunikationskanaler just denna gång.

På hemsidan är det därför bra med en första-sida som lockar besökaren in utifrån dessa fyra olika synvinklar samtidigt som det är bra att ha en snabb genväg in för den gäst som redan vet vad hen söker och vill boka direkt, till exempel via en “boka-knapp”.

Interna paket och externa erbjudanden

Internt kan vi prata om olika paketeringar för olika målgrupper/tillfällen – men ut mot besökaren bör vi i stället tänka och kommunicera ”erbjudanden” och leverera dem via attraktiva ”sägningar” som appellerar till den tänkta besökaren.

Tänk till exempel så här inför formuleringen av erbjudandet: Hur kan den här paketeringen spara pengar eller på annat sätt skapa ett värde för dem som vi skapat den för?

”Fjällvandra på hjul” är till exempel en bra sägning som beskriver att Vildmarksvägen ger besökaren fjällutsikt även om hen inte är i fysisk form för fjällstrapatser.

Övriga kanaler ska “jobba” åt dig 

De övriga kanaler som ni använder ska “jobba” för att få besökare att göra det som du önskar, exempelvis boka via din hemsida. Tänk dig att Facebook är som din egen dagstidning där du kan lägga upp samma typer av saker som du skulle göra om du själv bestämde hur ditt företag skulle förekomma i en tidning.

Om du även valt att ha ett Instagram-konto så kan det liknas vid ditt alldeles egna lyxiga magasin som med vackra bilder lockar din målgrupp att följa dig och till exempel besöka er. Använd möjligheten att skapa händelser som syns på din sida, exempelvis en för varje del av ditt företag eller destination. Eller, en för varje årstid. Använd även möjligheten att skapa så kallade guider för att ta chansen att lära dina följare om något som gör dem mer intresserade av dig och dina produkter/tjänster eller din destination.

Använd LinkedIn om du vänder dig mot företag/organisationer med dina produkter/tjänster. Tänk dig att LinkedIn är som om du kunde skriva obegränsat för att nå samma typ av läsare som finns hos Dagens Industri.

Alla är unika och kan få sin tid i rampljuset

Det är fantastiskt att vi nu via SoMe kan äga vår egen media, och själva agera journalister, influencers, copywriters och fotografer. Vi väljer själva vad som är värt att lyfta om våra produkter/tjänster och destinationer!

Alla är välkomna och alla ska synas – det är ett vanligt förekommande krav för företag med ett flertal olika inriktningar, destinationsaktörer och turistinformatörer. Via ett så kallat Attraktionshjul för årets alla dagar så kan vi planera för att alla delar ska få sin tid i rampljuset via våra kanaler.

Exemplet Dalahästen – hitta de spontana marknadsförarna

Antingen skulle Dalarna kunna vara sura för att andra tagit deras varumärke, eller så kan de vara tacksamma över att så många säljer Dalarna via Dalahästen!

Annethe Andersson från Bonda var med om att starta @moralivet på Instagram där privatpersoner har varsin vecka och lyfter fram deras favoritplatser/aktiviteter. För att sätta ramar för hur kanalen ska användas så finns en verktygslåda med ”sägningar”, en bildbank och förhållningsregler som ger ramar för inläggen.

  • Vad skrivs om just vårt företag eller destination?
  • Vad trendar just nu i omvärlden?
  • Kan vi haka på den trenden på något sätt för att rikta uppmärksamhet mot vårt företag/destination?

Finns det ”nerdar” som kan jobba för oss på nätet? För vårt företag, destination, eller för hela regionen?

Kan vi ha ett konto där våra användare/besökare kan turas om att vara värdar för vårt konto, till exempel på Instagram?

Vi behöver bli infiltratörer och tagga dem, för att koppla ihop och ”kredda” dem (ge dem uppskattning). Människor som pratar med andra människor om våra produkter, tjänster och destinationer får en helt annan genomslagskraft jämfört med om vi själva, via våra kanaler försöker övertyga om samma saker.

Använd # och @

Hashtags fungerar särskilt bra på Instagram och LinkedIn och gör så att även de som inte aktivt följer oss kan få upp våra kanaler som förslag/i flödet.

#jämtlandhärjedalen och #adventuresweden används av JHT tillsammans med hashtags på svenska och engelska som beskriver budskapet i bilder på Instagram.

På LinkedIn används mest #jämtlandhärjedalen #turism #besöksnäring tillsammans med företeelsen som artikeln handlar om.

Även facebook har en funktion för hashtags och fungerar för öppna konton om någon aktivt söker efter det ordet i Facebooks sökruta.

Via att aktivt använda tagga andra (använda @namnpådetfbkonto du addresserar) ser den taggade aktören att hen omnämns i inlägget och kan då trycka like eller till och med dela inlägget, som då får en större spridning.

Tillsammans kan vi använda gemensamma hashtags som gör att vi alla hänger ihop inom Jämtland Härjedalen. Annethe gav oss #våraälskadeavkrokar för att kunna lyfta även de små attraktionerna och platserna, bildligt och bokstavligt, till exempel grusvägarna som särskilt attraherar grusvägsentusiaster från mellaneuropa!

Använd gärna: #jämtlandhärjedalen #adventuresweden #våraälskadeavkrokar förutom era egna hashtags för respektive destination/område och i kombination med företeelser som beskrivs.

Undvik till varje pris: ”Här finns något för alla” – Det betyder att besökaren inte kan få en uppfattning om det som finns verkligen passar hen.

Bakgrund till träffen

Vid en tidigare TIC-träff inom JHT:s projekt Besöksnäringens roll för regional utveckling önskade deltagarna ett tillfälle för att tillsammans titta hur vi kan stärka varandra via kommunikation. Inom JHT:s projekt Den digitala transformationen anordnades därför denna träff för intresserade aktörer inom Turistinformation, InfoPoints eller inom en destinationsorganisation i Jämtland Härjedalen med Annethe Andersson, Bonda. Annethe har tidigare arbetat med liknande frågeställningar för Dalarna och är en erfaren kommunikationsstrateg och utbildare inom sociala media.

Vid träffen deltog representanter för Strömsund, Östersund, Bruksvallarna, Vemdalen och Ragundadalen, förutom JHT.

Träffens frågeställningar och mål

Vad är erbjudandet, vad är värdet som vi skapar innehåll med till våra sociala kanaler och webb? Våra kommunnikationskanaler så som hemsidan, är viktiga skyltfönster, vad ska finnas på landningssidan och hur skapar vi attraktiva erbjudandesidor som blir navet i vår kommunikation och som kan länkas till och från våra sociala kanaler så att vi kan skapa attraktiva kampanjer för att skapa ”korta digitala vägar och pang på värdet”. Träffen gick ut på att försöka spetsa erbjudandet med syfte att skapa en attraktiv plats både för besökaren och indirekt de som bor och verkar på platsen/destinationen.

Skip to content