logo-reg-jh-360x100-optz
EU Medfinans
Albin Kvarnefalk Utredare tågtrafik och logistik, Sweco, har skrivit en rapport om möjligheter med biltåg.

JHT har tagit del av en intressant studie kring biltåg

27 oktober, 2023
Text: Albin Kvarnefalk, utredare tågtrafik och logistik Sweco och Anne Adsten, JHT
Biltågsterminal i Tammerfors, Finland. Foto: Albin Kvarnefalk Utredare tågtrafik och logistik, Sweco

Biltåg kan vara ett medel för att minska turistresors miljöpåverkan då det kombinerar järnvägens energieffektivitet och låga utsläpp med bilens räckvidd, bekvämlighet och flexibilitet. Biltåg är inget nytt koncept för Sverige. På 1950- och 60-talet var det möjligt att pollettera sin bil på en godsvagn över ett rikstäckande nätverk. Det senaste biltågskonceptet som fanns i Sverige gick somrarna 1984-1992 mellan södra Sverige och övre Norrland. I Finland, Tyskland, Österrike med flera länder har däremot systemet vidareutvecklats och är idag ett bekvämt sätt att ta sig längre sträckor med sin bil utan att själv behöva köra.

Inom JHT-projektet Välkommen åter har vi tagit till oss en presentation av Albin Kvarnefalk som utrett möjligheter kring biltåg och ser stora kompletteringsmöjligheter till befintliga trafik. Vi är övertygade om att vi kommer att behöva en utveckling av samtliga trafikslag för ökad hållbarhet i besökares resor till regionen.

Albin Kvarnefalk Utredare tågtrafik och logistik Sweco
Albin Kvarnefalk Utredare tågtrafik och logistik, Sweco, har skrivit en rapport om möjligheter med biltåg.

Om Masterexamensarbetet Biltåg i Sverige

Förutsättningar för inrikes biltågstrafik

Biltåg kan vara ett medel för att minska turistresors miljöpåverkan då det kombinerar järnvägens energieffektivitet och låga utsläpp med bilens räckvidd, bekvämlighet och flexibilitet. En turistresa är en semester- eller affärsresa. Tidigare studier visar att majoriteten av inrikes turistresor sker med bil och att hälften av personbilsflottan kommer vara fossildriven år 2030. Valet av bilen som färdmedel beror ofta på att den anses vara smidigare och flexiblare än kollektiva färdmedel, eftersom man t ex inte behöver byta mellan fordon med sin packning. För turistresor värderas bekvämlighet högre än pris vid val av färdmedel. Biltågen har potential att ersätta befintliga turistresor som sker med bil och som troligen inte kommer överflyttas till kollektiva färdmedel på grund av resenärens bekvämlighet eller destinationens geografiska tillgänglighet.

Historik – biltåg i Sverige

Biltåg är inget nytt koncept för Sverige. På 1950- och 60-talet var det möjligt att pollettera sin bil på en godsvagn över ett rikstäckande nätverk. Själv reste man med ett vanligt resandetåg till resmålet där man mötte upp vagnen. Somrarna 1961-62 existerade det ett biltåg som gick mellan Stockholm och Malmö över natten, där resenärerna och bilarna följde med i samma tåg. Det senaste biltågskonceptet som fanns i Sverige gick somrarna 1984-1992 mellan södra Sverige och övre Norrland. Dessa tåg gick direkt utan mellanliggande uppehåll på vägen.

Europas biltåg

Idag existerar det sex olika biltågssystem i Europa, där biltågen används som ett alternativ till att köra sträckan med bil och tågen går över natten med sovande resenärer ombord. Det finns även dagtåg som går i skytteltrafik på en kortare sträcka för att transportera bilar förbi ett hinder t ex under Engelska kanalen och till/från ön Sylt i Tyskland. Biltågsnätet i Europa sträcker sig år 2023 över länderna Finland, Italien, Kroatien, Slovakien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland och Österrike. De flesta resorna med biltåg är semesterresor som sker under sommarens högsäsong, med undantag för Finland där högtrafiken är under vårens skidsäsong. Biltågen kan användas för mer än att transportera privata bilar. I Finland används restkapaciteten i biltågssystemet för att omfördela hyrbilar och transportera nyproducerade bilar över landet.

Biltransportvagnarna som används är dubbeldäckade och kan färdas i hastigheter upp till 160 km/h. Det förekommer både kommersiell och subventionerad trafik i Europa. Lastning och lossning sker likt på en bilfärja, där resenären själv kör sitt fordon och parkerar enligt personalens anvisningar. Vissa av biltågen är enbart för fordonsresenärer och går direkt mellan start och slutdestination utan mellanliggande uppehåll. Andra biltåg är en del av nattågslinjer där man kan resa med fordon på en specifik delsträcka medan resenärer utan fordon kan kliva av och på längs hela linjesträckningen. Ett exempel är biltåget mellan Feldkirch och Villach i Österrike som är en del av en längre nattågslinje mellan Zürich (Schweiz) och Zagreb (Kroatien).

Potential kring inrikes biltåg

Potentiella inrikes biltågslinjer i Sverige har studerats fördelat i en vinter- och sommarsäsong. Det finns resor med potential för biltågstrafik mellan de tre storstadslänen (Skåne,  Stockholms och Västra Götalands län) och Jämtlands, Norrbottens samt Västerbottens län under båda säsongerna. Resesällskapen består oftast av sällskap på 2-5 personer under sommarsäsongen och under vintersäsongen dominerar ensamresenärer resor till/från Norrbottens och Västerbottens län medan sällskap på 2-5 personen är i majoritet i Jämtlandsrelationerna. Det finns en stor andel höginkomsttagare bland de potentiella resenärerna. Vidare studier av potentiella biltågslinjer och placering av biltågsstationerna inom länen krävs. Biltågsstationerna behöver inte nödvändigtvis ligga centralt i stadskärnorna eftersom resenärerna har tillgång till bil.

Införandet av biltågstrafik i Sverige kräver investeringar i rullande material och terminaler för lastning och lossning av bilar. Etableringen av biltågstrafik bör vara kommersiell, men kan även vara en del av en upphandlad trafik. En privat aktör undviker troligen risken att göra investeringar i en terminalanläggning om det inte finns en garanterad långsiktighet i trafiken. Finansieringsmodellen för driften av biltåg behöver studeras vidare, liksom finansiering, ägandeskap och förvaltning av biltågsterminaler.

Den fullständiga rapporten hittar ni via denna länken.

Om ni är intresserade att veta mer om biltåg får ni gärna höra av er till Albin Kvarnefalk, Sweco

Albin Kvarnefalk

Albin Kvarnefalk Utredare tågtrafik och logistik, Sweco, har skrivit en rapport om möjligheter med biltåg.
Lastning av bil i Bole, Finland. Foto: Albin Kvarnefalk
Skip to content