logo-reg-jh-360x100-optz
EU Medfinans

Välkommen åter

Övergripande projektmål

Att genom strategiskt och effektivt arbete med exportmognad, stödstrukturer och marknadsföring stärka Jämtland Härjedalens små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft på en internationell marknad.

Projektet avser bidra till politiskt mål 1  Innovation och företagande och specifikt mål 1.3  Små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft.

Delmål 1)

Ett framtaget analysunderlag med nulägesanalys kring olika destinationers/kommuners målmarknader och målgrupper samt en efterfrågeanalys för kunskap om internationella resenärers efterfrågan relaterat till Jämtland Härjedalen.

Delmål 2)

Stärkt exportmognad för deltagande SMF och nya geografiska/tematiska klustersamarbeten.

Delmål 3)

Anpassat marknadsföringsmaterial för internationell marknad samt spridning. Förstärkta stödstrukturer för företagens kapacitet att delta på internationell marknad och ta plats i globala värdekedjor.

Skip to content