logo-reg-jh-360x100-optz
EU Medfinans
logo-eu-reg-utv-fond-250x200-optz
Jämtlandsfjällen. Foto: Niclas Vestefjell

JHT & Svenska handelskammaren i Storbritannien och Tyskland

31 juli, 2023
Text: Anne Adsten, JHT
Foto: Niclas Vestefjell

Redan i ett tidigare exportinriktat JHT-projekt gjorde Jämtland Härjedalen Turism valet att gå med i Svenska handelskammaren i Storbritannien samt i Tyskland. Via dem finns möjligheter till samarbeten och direktkontakt med företag som redan i grunden har stor kännedom om Sverige och som både kan vara direkt intresserade av att besöka vår region samt behjälpliga med att sprida kunskap och kännedom om Jämtland Härjedalen och Sverige vidare.

The Link Svenska handelskammaren i UK:s medlemsmagasin
The Link är Svenska handelskammaren i UK:s medlemsmagasin.

Nytta med medlemsskapen

Syftet med medlemsskapen i de två olika handelskamrarna är att långsiktigt kunna ta del av nätverk och att kunna ta del av aktiviteter och den hjälp vi kan få via dem vid exempelvis nyhetsförmedling och lanseringar. Båda organisationerna erbjuder olika vägar till att nå övriga medlemmar samt hjälp vid organisering av olika främjande aktiviteter. Inom projektet Välkommen åter kommer Jämtland Härjedalen Turism att fortsatt se på vidare möjligheter till samverkan via både Schwedische Handelskammer in der Bundesrepublik Deutschland och The Swedish Chamber of Commerce in the United Kingdom, med direktväg in till företag och personer som redan är mottagliga för information om Sverige.

Intervju för brittiska The Link

Under våren 2023 genomförde Jämtland Härjedalen Turism:s projektledare Jonas Herjeby (Besöksnäringens roll för regional utveckling) och Anne Adsten (Välkommen åter) en intervju med en representant för Swedish Camber of Commerce UK om hur turismen ser ut, pandemins påverkan och vad som lockar resande till Jämtland Härjedalen som publicerats i deras tryckta sommarmagasin The Link. Tillsammans med artikeln där Visit Swedens Gabriel Dorch berättar om turism i Sverige som helhet ges en bra bild både om just turismen i regionen och Sverige samt så lockar de indirekt till ett besök.

 

Artikel om Jämtland Härjedalen Turism i The Link
Artikel om Jämtland Härjedalen Turism i The Link – Medlemsmagasinet för The Swedish Chamber of Commerce in the UK.
Skip to content