Maria Strömstedt Anders Backskog Hotell Klövsjöfjäll

Klövsjöfjäll är Jämtland Härjedalens kandidat till Stora turismpriset 2021

8 september, 2021
Text: Anne Adsten, JHT
Maria Strömstedt och Anders Backskog, Hotell Klövsjöfjäll.

Varje år sedan 28 år tillbaka, delas Stora Turismpriset ut till aktörer som på ett nytänkande och innovativt sätt bidragit till utvecklingen av besöksnäringen. Priset delas ut av Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism, med Tillväxtverket som huvudman. Jämtland Härjedalens kandidat utses av Jämtland Härjedalen Turism och är fjolårets vinnare av priset Årets Turismföretagare: Hotell Klövsjöfjäll

Hotell Klövsjöfjäll restaurang Mats Lind
Restaurangen i Hotell Klövsjöfjäll som invigdes 2020. Foto: Mats Lind

“I Sveriges vackraste by, men långt från allfarvägarna står nu nyöppnade Hotell Klövsjöfjäll som en symbol för entreprenörsanda och framtidstro. Familjen Backskog i Klövsjö insåg tidigt potentialen i utförsåkning och skapade en skidort som idag är ett strålande exempel på modigt och uthålligt entreprenörskap i generationer. Familjeanläggningen medverkar till en fortsatt dynamisk destinationsutveckling. De visar hur man förvaltar, utvecklar, investerar och innoverar, på ett hållbart sätt som ökar möjligheterna för att turista och bo i Klövsjö – en del av Destination Vemdalen.”

”Hotell Klövjsöfjäll vill vara det lilla personliga, familjära och gemytliga i Destination Vemdalen. Satsningen medverkar till fortsatt dynamisk destinationsutveckling med ökade möjligheter för såväl nästa generations besökare som bofasta. Gärningen andas stolthet över bygden och innebär ett förverkligande av ett arv. Engagemanget som Hotell Klövsjöfjäll uppvisar skulle kunna beskrivas som tjurskallighet, en envishet som Jämtland Härjedalen Turism vill belöna genom att lyfta dem som årets nominerade till Stora Turismpriset för Jämtland Härjedalen”.

Kriterier för Stora Turismpriset 2021

  • Huvudkriterium: Pristagaren bidrar till nytänkande och innovativ utveckling av besöksnäringen.
  • Hållbarhetskriterium: Pristagaren utvecklar metodiskt och målmedvetet en hållbar verksamhet
  • Kunskapskriterium: Pristagaren utvecklar, sprider och delar nya färdigheter och kunskaper för att stärka besöksnäringen.
  • Omställningskriterium: Pristagaren har under corona-pandemin lyckats vända de negativa konsekvenserna av krisen till något som utvecklar verksamheten.

PRISUTDELNING

Vinnaren får en prissumma som ska användas för kunskapsfrämjande insatser. Respektive läns kandidat får också en summa var för samma syfte. Prisutdelningen av Stora Turismpriset sker den 24e november i samband med SKRs (Sveriges kommuner och regioner) konferens Besöksnäringen på agendan. Klövsjöfjäll kommer då att mätas mot bland annat Vasaloppet, Icehotel, Gröna Lund och Västerbotten Experience.

 

Anders berättar om skidsystemet i Klövsjö. Foto: Mats Lind

Stenmarkseran födde idén om en alpinanläggning med boende

Lars Backskog med bröder och familjer startade arbetet med att skapa Katrinabacken i början av 1970-talet på egen mark för att möta det växande intresset för alpin skidåkning i Sverige. 1975 grundas Klövsjöfjäll som företag och 1977 byggs Katrina Wärdshus med lägenheter. Under 1980- och 1990-talet byggs hotell och restaurang ut. I början av 2000-talet sker en renovering där rummen byggs om till lägenheter och Skistar tar över driften av backarna. I juli 2020, mitt under corona-pandemin, invigs det nya hotell Klövsjöfjäll med förstklassiga rum och lägenheter, butiksutrymmen, spa, gym och konferensmöjligheter.

Utformningen av Hotell Klövsjöfjäll skiljer sig från andra fjällhotell

Det var med tanke på att hotellrum kompletterar det övriga boendeutbudet både inom den egna anläggningen och i Klövsjö som helhet, där övrigt boende består av stugor, lägenheter och camping, som hotellet växte fram. Samt att det behövdes ett hotellboende som underlag för den egna restaurangen och baren.

Maria Strömstedt och Anders Backskog har under flera år gjort egna resor och noterat saker de tycker är extra bra i andra fjällboenden och i det nya hotellet har de kunnat applicera sina idéer. De kände att det saknades ett boende inom Destination Vemdalen för dem som ”inte längre behöver koka makaroner och steka korv”, som Anders säger, utan har utflugna barn och vill ha en skön tillvaro med restaurangbesök och skidåkning. All inredning är planerad och framtagen av Maria och rummen har ägnats särskild omsorg för lugn och harmoni med mjuka färgskalor och bra sängar. Förvaringen består av öppna garderober för att minska risken att något glöms kvar. Korridorerna är ljusa tack vare panoramafönster och golven har mattor som gör att ljudet av pjäxor och röster tonas ned. Resultatet är ett hotell som andas lugn och harmoni och bekvämlighet för gästen med praktiska lösningar och genomtänkt logistik.

Längst upp i hotellet finns spa och konferensavdelning med utsikt över den närbelägna sjön och skidbackarna. Skidförvaringen är specialdesignad för extra komfort med värme och många detaljer för gästernas bekvämlighet. I bottenvåningen finns en sport- och friluftsbutik som kommer att följa säsongerna med uthyrning av bl a kanoter. Planlösningen är formad utifrån gästernas behov och Maria och Anders egna studier kring hur skidgäster rör sig inom en anläggning.

Den första ritningen för hotellet togs fram 2012, och redan då var byggnaden banan-formad för att forma ett torg tillsammans med den befintliga byggnaden. Det tog dock några år att hitta finansiärer för bygget, men så gick fastighetsbolaget Lilium från Sundsvall in tack vare goda relationer sedan tidigare. Lilium har långsiktiga intressen med satsningen i Klövsjö och uttrycker sin stolthet i att vara delägare i hotellet. Hotellet beviljades även med stor tacksamhet ett investeringsstöd via Tillväxtverket, för möjligheten att kunna bli den året-runt-motor för området som hotellet redan visat potential för att kunna vara.

De genomtänkta lösningarna gäller även för hotellets skötsel i allt från ledningsstil, inköp, energilösningar, strategin kring val av personal och marknadsföring i samklang med destinationen i övrigt. Allt för bästa möjliga gästupplevelse.

Hållbarhet är en självklarhet

Pristagaren utvecklar metodiskt och målmedvetet en hållbar verksamhet. Hotell Klövsjöfjäll ser ett strategiskt bra hållbarhetsarbete som en del i företagets affärsutveckling. Ett hållbart företag enligt dem drivs av människor som har medvetenhet om sin roll i det naturliga kretsloppet, värnar om jorden och dess gåvor, förstår vikten av helheten d v s arbetar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt stark verksamhet. Hållbarhet är något som kunder, gäster, personal och omvärld förväntar sig att Hotell Klövsjöfjäll ska arbeta med och som känns självklart för Maria Strömstedt och Anders Backskog med anställda.

Social hållbarhet

Hotell Klövsjöfjäll är en naturlig del av Klövsjö by, och en del av Destination Vemdalen – för/med de bofasta och gästerna

Social hållbarhet handlar för Hotell Klövsjöfjäll bland annat om att personalen är anställda med schyssta villkor. Roller är fördelade på kunskap, personlighet och erfarenheter och inte på ålder eller kön. Vid nyanställningar prioriteras lokalbefolkning från Klövsjö och närområdet/regionen, vilket ger ett genuint intryck för hotellets gäster då personalen kan svara på frågor och har kunskap om området av eget intresse, inte för att de gått en onlinekurs innan säsongsstart. Vidareutbildning och kompetensutveckling är ett ömsesidigt ansvar hos personal och chefer att tillsammans planera och genomföra. Det finns en konkurrens om bra personal och därför har hotellet eget personalboende och i tillägg finns ett samarbete med lokala aktörer för att i mesta möjliga mån kunna erbjuda ett bra boende i anslutning till en anställning vid Hotell Klövsjöfjäll.

Maria och Anders har i möjligaste mån försökt rekrytera personal lokalt, dock har de blivit tvungna att titta utanför länet framförallt gällande kockar och servispersonal. De har upptäckt att många som jobbat i branschen har bytt jobb under pandemin p g a uppsägningar och varsel. Maria och Anders lägger stor vikt vid att blanda unga och lite äldre människor med både livs- och arbetserfarenhet som brinner för sitt jobb och har kompetens, och som både gillar och kan den egna bygden. De ser ett gott värdskap som viktigare och viktigare både som konkurrensfördel och ett allmänt behov i samhället.

Social hållbarhet handlar också om att vara tillgängliga för gästerna på hotellet. Det finns hörselslinga och en nedsänkt del av receptionsdisken, hjälpmedel för synskadade eller blinda, rullstolsanpassade rum och toaletter, hissar och ramper. I dagsläget finns menyer, skyltar, hemsida och annan information endast på svenska, men engelska talas av all personal och det finns stor kunskap i flera språk bland personalen som gärna hjälper hotellets gäster.

Hotell Klövsjöfjäll är och har i långa tider varit en del av både byns och destinationens utveckling. Det som är bra för destinationen är bra för hotellet och vice versa. Den äldre generationen kanske inte alltid förstod finessen med att finnas under ett gemensamt destinationsnamn på samma sätt som nuvarande generation där bynamnet Klövsjö är en naturlig del av Destination Vemdalen. Var 14e dag deltar representanter för hotellet i destinationsmöten där aktuella frågor diskuteras och man delar med sig av insikter från gäster och omvärld för att bli starkare tillsammans och planera framåt. För gästen är hela destinationen resmålet, inte bara det egna valda boendet.

Ekonomisk hållbarhet

Hotellet kompletterar övrigt utbud och spiller över till övrigt boende

Ekonomisk hållbarhet handlar för Hotell Klövsjöfjäll om att personalomsättningen ska vara så liten som möjligt, och en anledning till detta är att lokalbefolkningen prioriteras vid anställningar. Kundnöjdhet mäts bäst i antalet återkommande gäster, och Maria och Anders nämner mun-till-mun-effekten. Hotellet är även noga med att ta till sig av recensioner som kommer från andra kanaler, till exempel facebook, google, tripadvisor etc för att göra justeringar för ökad kundnöjdhet.

Inom hotellet jobbar hotellets ledning aktivt med olika prissättningsmetoder och utbildar personal i vad som ger mest vinst på till exempel boende och mat.

Ekologisk hållbarhet

Miljöarbete är prioriterat inom hotellet inklusive val av produkter och råvaror i restaurangen

I korridorer, toaletter och andra allmänna utrymmen sitter rörelsesensorer för belysningen för att spara på energi. Hotellets maskinpark i restaurang och i städet och disk etc är nya, och valda för så hög energisnålhet som möjligt.

Uppvärmningen av hela anläggningen sker med berg- och sjövärme och i samband med installationen har även den äldre delen av anläggningen med lägenheterna konverterats till det systemet.

Nya papperskorgar sitter både ute och inne på hotellet för att undvika skräp i naturen. Hotellets utomhusmiljö sköts med största omsorg för att skapa en välkomnande miljö även sommartid. Det finns en medveten strategi kring att jobba med plantering av blommor och buskar för att hålla utomhusmiljön vårdad. Även gräsytorna vid parkeringarna sköts och klipps och för ett välkomnande intryck. Parkeringsytorna är generöst tilltagna med 8 laddplatser för elbilar i främsta ledet.

Företaget prioriterar lokala producenter och leverantörer så långt det går och planerar inköpen för att minska transporter. Ett mål inför sommaren är att köttet som serveras på luncher och middagar ska vara svenskt. Hotell Klövsjöfjäll ser förbättringspotential i avfallshanteringen och jobbar på att förutom annan sortering skaffa en egen kompostlösning samt att minska användandet av plast och plastförpackningar.

 

Klövsjöfjäll delar med sig till hela destinationen och regionen

Hotell Klövsjöfjäll utvecklar, sprider och delar nya färdigheter och kunskaper för att stärka besöksnäringen

Maria och Anders har valt att samarbeta med lokala aktörer i stället för att starta upp liknande aktiviteter med egna guider. Detta för att hålla bygden och andra företag levande men även för att det gynnar hela destinationen med ett gott samarbete. Fler får mer att göra / större lönsamhet och det blir en tydlig ”vi-känsla” och högre kvalité på det hotellet erbjuder sina gäster och därmed en högre kvalitet även för hur gästerna uppfattar destinationen och region Jämtland Härjedalen.

Hotell Klövsjöfjäll deltar och leder aktivt utvecklingen av Klövsjö skidområde, Klövsjö by och Bergs kommun. Dessutom är hotellet en viktig spelare för både Destination Vemdalen (som Anders Backskog var med och startade) och Skistar Vemdalen. Bland annat genom att ha ständig dialog med samarbetspartners för att rekommendera gäster att uppleva/upptäcka den fantastiska miljön i fler delar av destinationen och regionen. Klövsjöfjäll samarbetar med lokala aktörer för att skapa upplevelsepaket och erbjudanden för destinationens besökare och vid destinationsmöten var 14e dag delar representanter för hotellet med sig av nyheter och tar del av andras erfarenheter. Inom Destination Vemdalen finns ett starkt samarbete i att aktörerna marknadsför och stöttar varandra via alla tillgängliga medier.

Via Destination Vemdalen är Hotell Klövsjöfjäll en aktiv del av Jämtland Härjedalen Turism med visionen att bli ledande inom naturbaserade upplevelser.

Pandemin hindrade inte invigningen av hotellet

Hotell Klövsjöfjäll har under corona-pandemin lyckats vända de negativa konsekvenserna av krisen till något som utvecklar verksamheten. Hotellet öppnade i början av juli 2020 trots Corona-utbrottet och den officiella invigningen tog plats hösten 2020. Hotellets personal var väl förberedda och logistiken genomtänkt för att kunna följa restriktionerna. Kanske var det så att just corona-utbrottet gjorde succén med hotellet extra stark tack vare fokus på hemester/svemester och att många längtade efter en lyxig och säker ”get away” på hemmaplan. Maria och Anders har följt varje presskonferens, läst nyheter, deltagit i möten etc för att gemensamt med personalen kunna erbjuda en säker Klövsjöupplevelse för både nya och gamla besökare.

Maria och Anders har noterat att de delvis fått en annan typ av gäst som inte funnits i Klövsjö tidigare, en gäst som gärna klär upp sig till middagen och som unnar sig det lilla extra. Hotellet har varit nära fullbokat ända sedan öppningen trots avsaknaden av konferenser utifrån rådande restriktioner. Planen var att hålla stängt en del av hösten, men bokningarna flöt på så bra att beslutet istället blev att bara hålla stängt mellan skidsäsongens avslutning och midsommar 2021 för semester.

Ledningen hade ett mål i byggkalkylerna att nå en viss målsatt omsättning efter 3 år, men nu ser det ut att tangera den siffran redan under hotellets första verksamhetsår.

Framtidsplaner

Sommaren 2021 blev hotellet komplett med en egen sport- och friluftsbutik med säsongsanpassade produkter och uthyrning av cyklar, kajaker och SUPs. I shopen kan gäster att komplettera fiskeutrustningen, köpa kläder till uteaktiviteten eller middagen på restaurangen.
Hotellets SPA-avdelning erbjuder behandlingar från sommaröppningen 2021. Och som komplement till övrigt utbud finns åtta nya ställplatser för husbilar med tillhörande servicefunktioner.

Jämtland Härjedalen Turism (JHT) 

Är en ekonomisk förening som bildades 1995. Föreningen är en samverkansplattform för utveckling av besöksnäringen i Jämtland Härjedalen. JHT företräder besöksnäringen i regionen i nationella och internationella sammanhang och samverkar med regionens destinationer och turismföretag, med företrädare för offentlig sektor, intresseorganisationer m fl. I föreningens styrelse finns företrädare för regionens besöksnäring samt representanter från Region Jämtland Härjedalen.

Mer information: Anne Adsten, JHT

Skip to content