Mood board Kompetensutveckling

Kompetensutvecklingsdagar för TICs i Jämtland Härjedalen 2017

27 november, 2017
Text & Foto: Anne Adsten, JHT

Två dagar som lyfte regionens besöksservice ytterligare ett steg

Tack vare Turistinformationerna och Turistcentren med InfoPoints i Jämtland Härjedalen angav 12% av de tillfrågade i sommarens gästenkät att de förändrade och förlängde sina vistelser i regionen!

I Jämtland Härjedalen är det inte massturism vi strävar mot. Vi vill att våra besökare ska känna hur kulturen och naturen turas om att forma landskapet och de människor som bor här och de upplevelser som vi kan erbjuda. Våra värderingar och vilka vi är – är en del av vårt varumärke och något som är attraktivt speciellt för utländska besökare.

Vi lever i ett samhälle där tid är en bristvara, vi vill vara effektiva och är på gränsen att drunkna i information. Det blir allt viktigare att få hjälp att välja för att kunna få sin ultimata reseupplevelse. När det digitala inte räcker till krävs den mänskliga faktorn för att överbrygga glappet som uppstår. Det är här Turistinformationer och Turistcentra spelar en viktig roll – som en slags mänsklig nödutgång.

För att nå fram i bruset och få de genuint intresserade besökare som vi önskar så behöver vi jobba på att göra vår region känd och lyfta fram våra varumärken. Utan kännedom – ingen attraktivitet!
– påminde Karin Gydemo Grahnlöf och Linda Wasell från JHT deltagarna om.

I olika workshops fick turistinformatörerna lista varumärken, prioritera och skapa så kallade “Känslobrädor” (Mood boards) för processen i sig och för att kunna jämföra mellan olika destinationer. Resultaten visade att Jämtland Härjedalens destinationer på många sätt liknar varandra i vilka känslor som vi vill förmedla av de upplevelser vi erbjuder.

Vi behöver även ständigt jobba med värdskapet i våra destinationer. Kristina Kristoffersson från Destination Vemdalen har tidigare i höst deltagit en värdskapscoach-kurs för projektet Framtidens besöksservice i Jämtland Härjedalens räkning. Hon gav deltagarna tips och råd samt enkla redskap för hur man kan samtala på olika sätt för att medvetandegöra värdskapet i en destination. Målet är att kunna “leva värdskapet”.

Under de två kompetensutvecklingsdagarna i Östersund 15-16 november 2017 för Turistinformationer och Turistcentra i Jämtland Härjedalen fanns även tid att gå igenom mediatips för sociala media, trendbevakning och förberedelser inför en studieresa till Göteborg.

 

Skip to content