Fjällko-kalvar vid Glösa hällristningar i Alsen. Foto: Anne Adsten

Måltidsturism 2018-2019

14 augusti, 2018
Text: Jämtland Härjedalen Turism
Foto: Anne Adsten
Dela på twitter
Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på email

JHT har beviljats medel som staten ställt till regionens förfogande avseende insatser kopplade till den regionala (och nationella) livsmedels- och matstrategin. Resurserna ska kortfattat användas för ett utökat samarbete på nationell nivå i Visit Swedens exportinriktade projekt ”Måltidsturism”. Projektet pågår 2018 och 2019. Insatserna ska i första hand möjliggöra ett tydligare inslag av ”gastronomy” i redan pågående aktiviteter riktade mot valda marknader eller motsvarande. Målsättningen är väl förankrad hos Visit Sweden.

Bakgrund

Under en lång rad år har Jämtland Härjedalen Turism, JHT, arbetat med gastronomi som en viktig del i utvecklingsarbetet. Arbetet har präglats av ett nära samarbete med en rad aktörer inom området som Eldrimner, drivna mathantverkare, LRF, restauranger, turistföretag och destinationer. JHT:s roll har främst varit att jobba med marknadskommunikationen vilket också haft betydelse för produktutveckling och paketering. Läs mer om hur JHT jobbat med Gastronomy.

Syfte

Att genom utökat samarbete med Visit Swedens projekt ”Måltidsturism” utöka möjligheterna till exponering av ”gastronomy” i i huvudsak redan pågående exportinriktade insatser.

Mål

I enlighet med målen i projektet ”Måltidsturism” och inriktning och mål som de definieras i den regionala matstrategin och dess handlingsplan.

Målgrupp

Enligt Visit Swedens och JHT:s målgruppsanalyser, utländska gäster med intresse för ”gastronomy” i kombination med både natur- och kulturbaserade upplevelser och aktiviteter.

Organisation

Arbetet drivs och samordnas av JHT i nära samarbete med andra aktörer inom området med löpande avrapportering i partnerskapet för matstrategin.

Koppling till andra projekt

Exempel på projekt och aktiviteter som projektet ska koppla till är JHT:s pågående arbete på de engelska och danska marknaderna med stöd av tillgänglighet via direktflyg (easyJet), planerat projekt Welcome i samarbete med bl a Avinor, Swedavia, Tröndelag reiseliv, destinationsbolag, Skistar och Choice. Projektet bör även koppla till fortsatta aktiviteter inom Creative city-sammanhanget.

Vill du veta mer: Mats Forslund, JHT

 

Skip to content