Lars_Häreblad_Hopp_ÖstraRavin_Åre.klar

Kompetensförsörjnings-barometern i JH

28 november, 2018
Text: Andreas Edholm
Foto: Lars Häreblad

Förstudien ”Morgondagens medarbetare” är nu igång sedan två månader. Till sin hjälp har projektledaren Andreas Edholm studenten Peggy Wolff från Turism och Destinationsutvecklings-programmet på Mittuniversitet i Östersund. Peggy gör sin praktik på Jämtland Härjedalen Turism under 10 veckor hösten 2018.

Förstudiens mål är att tydliggöra de framtida behov som besöksnäringen i Jämtland Härjedalen står inför när det gäller kompetensförsörjning. Förstudiens ambition är att den ska leda vidare till att genomföra olika åtgärder i nästa steg.

Utifrån en fortsatt positiv utveckling av besöksnäringen i Jämtland Härjedalen finns beräkningar som tyder på att det behövs upp till 1500 nya medarbetare framöver. Norrlandsfondens konjunkturrapport för nästa vår visar att turismen i Jämtland Härjedalen går mot en ljus framtid. Vart fjärde småföretag uppger att de upplever kompetensbrist som följd av branschens positiva utveckling.

Under det inledande arbetet har en enkät bland nuvarande studenter och tidigare studenter på Turismprogrammet på Mittuniversitetet genomförts. Andreas och Peggy har även intervjuat ett antal nyckelpersoner inom besöksnäringen, fördjupat sig i tidigare arbeten och forskningsrapporter i ämnet samt genomfört en workshop med den så kallade SWETOUR-gruppen.

” – Fokus just nu är att se på olika framtidsscenarios och hitta vägar att nå de kompetenser vi måste få in i besöksnäringen för att den ska fortsätta utvecklas, säger Andreas.”

Just nu genomförs en web-enkät bland företagarna i Jämtland Härjedalen med arbetsnamnet Kompetensförsörjnings-barometern i JH. Härjedalens kommun hade planer på en liknande undersökning och kan nu genom projektet få ta del av helheten.
Är du företagare inom besöksnäringen i Jämtland Härjedalen och har ännu inte fått någon direktinbjudan via e-post så kan du besvara enkäten på den här länken

För mer information om projektet, läs här

Skip to content