Morgondagens medarbetare

Share on twitter
Share on facebook
Share on google
Share on email

Mot bakgrund av besöksnäringens utveckling och fortsatta behov av kompetensförsörjning syftar förstudien till att få en fördjupad förståelse och bild av behoven och av hur vi mest framgångsrikt ökar möjligheten att möta det glapp och det stora rekryteringsbehov som finns. Förstudien ska leda fram till förslag på åtgärder vi bör fokusera på för att möta framtidens utmaningar men den ska även tydliggöra vad vi inte ska engagera oss i utan snarare bör arbetas med av andra aktörer. Bakom projektet står förutom JHT även bland annat Arbetsförmedlingen, Visita, Region Jämtland Härjedalen, Mittuniversitet och Campus Åre via den så kallade Swetourgruppen. Beräknad projekttid är hösten 2018 och cirka sex månader framåt och för närvarande väntar vi på besked om finansiering från EU via Tillväxtverket. Förstudien pågår 2018-2019.

Läs mer.

Kompetensförsörjnings-barometern i JH

Förstudien ”Morgondagens medarbetare” är nu igång sedan två månader. Till sin hjälp har projektledaren Andreas Edholm studenten Peggy Wolff från Turism och Destinationsutvecklings-programmet på Mittuniversitet

Läs mer