Fiske flugfiske Niclas Vestefjell

Naturturism & kommunikation med Per Jobs

10 oktober, 2019
Text: Anne Adsten, JHT
Flugfiske. Foto: Niclas Vestefjell.

Naturturism-dagen med Per Jobs blev exklusiv för deltagarna då det fanns tid att genomlysa varje deltagande företags kommunikation via framförallt respektive hemsida. I tillägg fick deltagarna perspektiv på val av målgrupp för den kommunikation man då bör välja och betydelsen av att vara konsekvent i sitt uttryck i samtliga kanaler.

Så här säger deltagarna:

“Takk før senast, det var et fint møte. Det jag fick ut av det var jo bara helt fantastisk. Jeg lærte mycke och fikk et mycket større perspektiv på ting, men du vet jo selv hur lite jag kunne om disse ting når jag kom.”

Bent Hagberg Karlsen i Valsjöbyn

“Tack för en trevlig och bra dag med Per Jobs. Det var intressant att höra hans berättelse och vad han har gjort med sitt företag. Fick lite idee’r om vad jag kan göra med mina matvandringar och att jag skall ta kontakt med hotell för att kanske kunna ha ett samarbete. Vi har ju lite förändringar inför nästa år så vi får fundera hur vi skall gå vidare. Ändra hemsidan med mera bilder bl.a. Alltid så bra att träffa andra och höra vad de gör och få inspiration.”
Berit Henriksson, Rönngården i Lits-Böle

När fiske blir skön musik

Per Jobs berättade engagerat om sin karriär från skolad kompositör till naturturismföretagare i företaget Fish Your Dream. När han såg att det fanns ledigt boende under lågsäsong som passade bra för en fiskeprodukt på Gotland där han arbetade med musik sadlade han om. Efter utveckling av havsfisketurer på “Öjn” utvidgade han senare sin verksamhet med en anläggning i väglöst land i Norrbotten, Tjuonajokk, och en annan i byn Ammarnäs i Västerbotten.

Välj gäst med rätt kommunikation

Beroende på vilken typ av gäst ett företag väljer att rikta sig emot så behöver kommunikationen gå i samma stil. Pers gäster i företaget Fish Your Dream är internatonella inbitna fiskare som söker en exklusiv upplevelse där fokus inte ligger på att ta hem så mycket fisk som möjligt. Därav styrs kommunikationen inklusive bildval för att kommunicera produkten på rätt sätt. Det är t ex viktigt att inte visa bilder på döda fiskar eller bilder som visar “fel” utrustning för den typ av fiske som beskrivs.

Kundresan styr

Med hjälp av att titta på hela kundresan från drömma-fasen till genomförande och hur kunden agerar när den åter är på hemmaplan i förhållande till tjänsten/produkten så ska kommunikationen följa gästens cykel. Rekommendationen är att tänka igenom varje steg av kundresan och lägg upp en plan för vilken del av den egna kommunikationen som svarar mot vilken del i kundresan.

Nyttja ledig kapacitet

För att ytterligare dra nytta av säsongsväxlingar på de tre olika platserna och ledig kapacitet i boende-anläggningarna skapades Björk Experience som komplement för en publik som inte är riktigt lika inbitna fiskare som målgruppen för Fish Your Dream. I och med utökad säsong så kunde Per erbjuda längre anställningar för guiderna vilket gör att han då slipper rekrytera nya i samma omfattning. Guiderna blir då oxå en större del av företaget och kan erbjuda en bättre upplevelse för gästen. Att hela tiden göra justeringar i program och rutiner gör att produkterna/tjänsterna hela tiden förnyas i takt med gästernas förändrade behov.

Prissättning

Priset är en del av kommunikationen för att tilltala vald gästkategori. Det är fullt möjligt att ha olika priser under olika tidpunkter och då attrahera olika typer av gäster. På samma sätt kan ett företag ha olika produkter med olika pris och syfte i sin portfölj. Skyltprodukter är lockande för gästen, men kanske inte alltid det som köps i störst mängd. På mängdsidan finns istället de produkter/tjänster som är enkla att ta till sig och som passar ett större antal gäster.

Struktur

Struktur och kundkommunikation är A och O. Det är viktigt att kunden får snabba svar på bokningsförfrågningar, att betalning sker på ett tryggt och smidigt sätt, att gästen känner sig förberedd inför sin vistelse och att kunden känner att den gjort rätt val. Lika viktigt är det att ta reda på vad kunden tyckte om sin vistelse och att ta till sig av de justeringar som gästen föreslår för en bättre produkt.

Fördel i att äga hela produkten & samarbeta

Aktivitetsföretagare kan ha fördelar med att äga eget boende. Dels för att det ger större möjligheter att själv kommunicera produkten till vald gästkategori, sätta pris för slutprodukten och att större delar av vinsten kan behållas i det egna företaget. I annat fall rekommenderas ett tajt samarbete med utvalda aktörer i närheten. Med ett bra samarbete med övriga aktörer inom en destination är det också lättare att få gästen att stanna längre och göra fler saker samt som följd. Oftast blir då resultatet en mer nöjd gäst som återkommer och rekommenderar företaget till vänner och bekanta.

Hållbarhet är en självklarhet

Dagens gäst ser det som en självklarhet att leverantören arbetar hållbart. Allt från hur produkten framställs, kommuniceras och konsumeras i allt från sopsortering och energibesparing till engagemang i den lokala destinationen och det samhälle där företaget verkar.

Flerdagsturer är bättre för gäst och företag

Flerdagarsturer blir allt populärare. Det är lättare att få en gäst nöjd med ett flerdagsupplägg än en tur på någon timme. Längre turer är dessutom bättre ekonomi för arrangören då det är billigare att ha en gäst under längre tid än att försöka attrahera fler gäster som stannar kortare tid. Flerdagarsturer bokas längre i förväg och leder ofta till större andel merförsäljning på plats då gästen inte riktigt “kommer ihåg” vilken summa som erlagts för turen och då är mer benägen att köpa till fler saker på plats.

Del i projektet Den digitala transformationen

Naturturism-dagen med Per Jobs är en del i JHTs projekt Den digitala transformationen där Per Jobs är en av de upphandlade aktörerna som ska hjälpa oss att spetsa vår digitala kommunikation.

Mer information: Anne Adsten, JHT

 

Skip to content