logo-eu-jordbruks-fond-250x200-optz
Vybild Funäsfjällen. Foto: Martin Söderqvist

Nu börjar arbetet – för en hållbar branschorganisation för skoterturism

9 oktober, 2018
Text: Mats Forslund
Vybild Funäsfjällen. Foto: Martin Söderqvist

I Jämtland Härjedalen och i stora delar av övriga Sverige som har rejäla vintrar är skoterturismen betydande och en rad anläggningar är närmast beroende av den för att kunna bedriva sin verksamhet vintertid. Och därmed bidra till att skapa arbete och fortsatt samhällsutveckling.

Stor medvetenhet om utmaningarna

För vissa företagare i Jämtland Härjedalen står skoterturismen vintertid för över 80% av omsättningen. Samtidigt finns det ur ett hållbarhetsperspektiv förstås utmaningar med den här typen av verksamheter och det är företagen i branschen och andra aktörer som på olika sätt verkar i anslutning till den medvetna om. Det finns också en rad åtgärder vidtagna och utvecklingsprojekt genomförda för att hantera utmaningarna så bra som möjligt utan att förhindra en fortsatt turismverksamhet. Det nyligen genomförda projektet Hållbar skoterturism i Frostviken är ett bra exempel på det.

Ytterligare ett steg i den här riktningen påbörjas nu genom att Jämtland Härjedalen Turism, JHT, av skoterbranschen och offentliga aktörer i regionen fått förtroendet att bilda en branschorganisation för skoterturismföretagen. En viktig utgångspunkt för arbetet är att branschen själv ser att de behöver bli bättre på att ta ansvar för en rad frågor i anslutning till skoterverksamheten.

JHTs sammanhållande roll

En bakgrund till att vi nu påbörjar det här arbetet är en diskussion mellan det nationella snöskoterrådet och JHT våren 2015 där vi omgående kom överens om att vi gemensamt skulle ta tag i den här frågan. För att komma vidare bildades en arbetsgrupp bestående av representanter för Naturvårdsverket, Länsstyrelsen, Härjedalens kommun, Strömsunds kommun, Destination Vemdalen, Frostviksfjäll, LRF, Destination Funäsfjällen, aktivitetsbolag och skoterledsbolag. Redan på det första mötet beslutade gruppen att arrangera en konferens på temat hållbar skoterturism som också genomfördes i Funäsdalen i april 2016. Valet av Funäsdalen som plats för konferensen föll sig naturligt då den destinationen sedan länge arbetat med skoterfrågan på ett bra sätt och lyckats skapa ”ordning och reda” samtidigt som de haft en ökad skoterturism med färre störningar än tidigare år. Avgörande i den processen har varit att markägarna varit sammanhållande.

Den kanske tydligaste slutsatsen av konferensen var behovet av att bilda en branschorganisation och ett önskemål var också att JHT skulle vara sammanhållande i det arbetet vilket vi nu alltså startar upp i nära samarbete med i första hand den tidigare arbetsgruppen och snöskoterrådet.

Gemensamma tankar efter konferensen “hållbar skoterturism” i Funäsfjällen

”- Det finns stora behov av att skapa en rikstäckande organisation som kan äga för branschen viktiga utvecklingsfrågor som kompetens- och affärsutveckling för ökad lönsamhet, branschens karaktär, omfattning och betydelse behöver tydliggöras, tillsynsfrågorna behöver drivas och påverkas även av branschen och inte bara från myndighetshåll. Dessutom behöver branschen en aktör som kan arbeta med kommunikation av alla dessa frågor samt vara en part i samarbetet med myndigheter på olika nivåer, kommuner och andra aktörer inom besöksnäringen som destinationsbolag etc. Avsikten är också att branschorganisationen när den är bildad ska ingå i nationella snöskoterrådet.”

Omvärlds- och trendanalys, nyttjande av tidigare arbeten inklusive inom forskningen, utarbetande av förslag till värdegrund och kriterier för medlemskap, utarbetande av affärsplan och organisationsform blir viktiga delar i projektet. När organisationen väl är bildad ska den inte drivas av JHT utan av branschen själv och det finns inget som hindrar att den på sikt kan bli rikstäckande även om vi nu börjar i Jämtland Härjedalen. Målsättningen är att organisationen ska vara på plats under 2019.

Som tidigare meddelats så är Andreas Edholm anställd vid JHT som projektledare för arbetet på 80% f o m 1 oktober 2018.

Läs första informationsutskicket från Andreas 12e oktober 2018 här

Läs pressmeddelandet 2018-12-05 om arbetet här

Skip to content