Färsk torsk från Namsos Norge vid Pilgrimshotellet i Gäddede. Foto: Anne Adsten

Nu finns en regional mat- och livsmedelsstrategi för JH

21 september, 2018
Text: Jämtland Härjedalen Turism
Dela på twitter
Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på email

Regional mat- och livsmedelsstrategi Jämtland Härjedalen nu beslutad

För att lägga en grund för en fortsatt stark utveckling av arbetet med ”mat” ur olika perspektiv i vår region har sedan en tid tillbaka ett matpartnerskap arbetat för att ta fram en gemensam mat- och livsmedelsstrategi. I arbetet har besöksnäringen genom JHT haft en självklar roll liksom aktörer som LRF, Eldrimner, Region Jämtland Härjedalen, Länsstyrelsen, Mittuniversitetet och Östersunds kommun. Samordning och processledning har Torsta stått för. Strategin är nu antagen av Region Jämtland Härjedalen och Länsstyrelsen Jämtlands län. Därmed startar partnerskapets arbete med att utveckla den handlingsplan som kopplas till strategin i syfte att på olika sätt stimulera och underlätta konkreta insatser.

Besöksnäringen och den nya strategin

Vad avser besöksnäringen så har JHT i strategins anda, delvis tack var en pott extra finansiering via regionen, under hösten kunnat planera för och genomföra en rad aktiviteter med internationell media och turoperatörer som målgrupp där vår gastronomi haft en tydlig och framträdande roll. Exempel på aktuella besökare är Travel Past 50, Epic Trails, National Geographic, George Bullard och Adventure Junky. Googla gärna så får du en bild av vilka dessa är och om du går in på JHT:s imageinriktade webplats www.adventuresweden.com så kan du se exempel på hur Gastronomy används i vår kommunikation.

Vill du veta mer så kontakta gärna Mats Forslund.

Skip to content