Matjämtarna 2021 ICA Supermarket

Nya mätmetoder för turism i fokus – kan ICA hjälpa till?

26 oktober, 2021
Text: Martin Johansson, JHT
Matjämtarna 2021 ICA Supermarket.

Jämtland Härjedalen är en region med 131 810 invånare*. Tack vare statistik om besöksnäringen vet vi att det 2020 vistades minst cirka 1 miljon dagsturister i länet. Tack vare information ifrån Matjämtarna (ICA Supermarket butiker i Jämtland Härjedalen) stärks bilden ytterligare att regionen, på daglig basis, hushåller ännu fler invånare utslaget på ett år.

”- Statistiken och informationen är tydlig, Jämtland Härjedalen är en attraktiv plats att vistas på. Det vi kan utröna från vår databas, där vi kan följa antal kunder som besöker butikerna och inköpta varor, är att det i Jämtland Härjedalen konsumeras mer i förhållandet till antal invånare än i övriga Sverige. Personer som har fritidshus i regionen behöver också handla basvaror och matvaror. När andelen fritidshus konstant ökar så som i Jämtland Härjedalen så ger det förmodligen utrymme för att fler människor spenderar mer tid i regionen, säger Thomas Kronlund, VD för Matjämtarna.”

Dilemma för små kommuner med hög andel turism

I senaste JHT podcast avsnittet med Anna-Caren Sätherberg diskuterades bland annat hur kommuner med stor volym av besöksnäring skall kunna finansiera investeringar i infrastruktur, när nuvarande skattesystem, med största sannolikhet, exkluderar fritidshusägare och säsongsarbetare från att betala en del av sin inkomstskatt i kommunen där man arbetar säsong eller spenderar tid i sitt fritidshus.

Återvinning som indikator på turism och en finansieringskälla

En tidigare artikel som tagits fram inom projektet Besöksnäringens roll för regional utveckling, har handlat om återvinning, dels hur den kan användas för att indikera turism och dels hur bättre sopsortering kan leda till mindre kostnader för kommuner och högre intäkter för lokala sopsorteringsföretag. Ju större intäkter som stannar i regionen, desto större möjligheter finns till regional utveckling ifrån kommunalt, regionalt och privat håll.

Har du tankar kring mått på turism eller finansiering? Kontakta projektledare Martin Johansson, JHT

Mer information om projektet Besöksnäringens roll för regional utveckling hittar du HÄR

*källa region Jämtland Härjedalen statistik, 31/12 – 2020.

Skip to content