Barn med stor ryggsäck. Helags. Foto: Andreas Edholm

Workshop “Organisering av vandringsleder”

2 februari, 2023
Text: Andreas Edholm och Johan Ericson, Jämtland Härjedalen Turism
Barfotabarn med lite för stor ryggsäck. Foto: Andreas Edholm

Den 23 januari 2023 hölls en workshop på Östersundstravet för att informera och öka kunskapen om projektet, som handlar om Nationella ramverket och organisering av vandringsleder, vilket kommer att vara en förutsättning för att erhålla framtida medel för ledutveckling. Ett trettiotal deltagare var på plats och representerades framför allt av mindre föreningar som är ledansvariga ute i länet.

workshop-vandringsleder. Foto: Johan Ericson
Workshopen som hölls på Östersundstravet lockade deltagare från hela länet. Foto: Johan Ericson

Information om projektet

Projektledarna Johan Ericson och Andreas Edholm inledde workshopen med att berätta om projektet och vad som genomförts hittills och vad som återstår att göra.

Projektet har identifierat och kartlagt närmare 200 vandringsleder på privat mark i våra åtta kommuner i länet. Den totala sträckan på dessa leder är ca 300 mil. De flesta leder har ett stort underhållsbehov. De som är ledansvariga är ofta ideella krafter i föreningsform som arbetar med knappa resurser. Det krävs därför en starkare samverkan både regionalt och lokalt för att kunna kvalitetssäkra och underhålla vandringslederna i länet.

Kunskapsspridningen om ramverket har skett i samband med de olika kontakterna med ledansvariga och i nästa steg behöver det förankras mer på lokal nivå. Det är stora variationer när det gäller förutsättningarna för lederna i olika områden i länet och i landet. I Jämtland Härjedalen kräver ofta terrängen t.ex. omfattande spångning. En ytterligare dimension för våra leder i fjällnära miljö är också växlande väder och hänsyn till t.ex. rennäringen.

Information från Naturvårdsverket

Lisa Diehl och Mikael Proos på Naturvårdsverket berättade om deras uppdrag från regeringen och tankarna kring utlysningarna när det gäller organisering av vandringsleder och det Nationella ramverket. Lisa och Mikael lyfte upp vikten av en tydlig och stark organisering både regionalt och lokalt och detta är speciellt viktigt för de leder som är högst belastade.

Information om Nationella ramverket

Johan Engström från Visit Dalarna berättade om deras erfarenheter och insikter när det gäller projektet som har arbetat fram det Nationella ramverket. Det finns undersökningar som visar att en investerad krona ger tio kronor tillbaka om man satsar på att investera i en kvalitetssäkring av leder. Förutom de turismekonomiska effekterna så har vandringslederna en stor betydelse för folkhälsan. Vi behöver därför hjälpas åt med att påverka beslutsfattare om ledernas betydelse och att det krävs mer resurser för att kvaliteten på lederna ska hålla tillräckligt hög nivå. Länk till argument för beslutsfattare.

Avslutande diskussion

Ett första steg att etablera en regional organisering för att stödja de lokala organisationerna som arbetar med lederna har nu tagits. Projektledningen ska skicka ut en kontaktlista till de aktörer som arbetar med lederna, som utgör ett första nätverk för att utbyta erfarenheter och kunskaper. Jämtland Härjedalen Turism som projektägare kommer att arbeta för att nätverket har löpande kontakter och utvecklas i mer organiserad form så att samverkan i länet ökar. Det är de små aktörerna som framför andra behöver stöttning från andra i nätverket.

Vandring Åreskutan. Foto: Andreas Edholm
Vandring runt Åreskutan. Foto: Andreas Edholm

Fortsatt arbete

Jämtland Härjedalen Turism (JHT) hoppas på fortsatt förtroende i utlysning nr 2 från Naturvårdsverket (besked väntas senast 15 februari) för att kunna slutföra det påbörjade arbetet med implementering av ramverket till de identifierade aktörerna i hela länet. Utifrån nulägesanalysen som är genomförd kan vi även beräkna framtida behov av resurser. Genom ökad samverkan och stärkt organisering blir det möjligt att kvalitetssäkra vandringslederna i hela länet.

JHTs framtida roll kan efter att projektet genomförts vara som samordnare för samverkan mellan de aktörer som arbetar med vandringslederna i länet på privat mark. Detta för att vi totalt sätt ska hålla den kvalitetsnivå som motsvarar både befolkningens och våra turisters förväntningar.

Kontakt

Andreas Edholm & Johan Ericson, Projektledare

Skip to content