Organisering av vandringsleder

Syftet med projektet är att stärka regional och lokal organisering och samordning av vandringsleder där staten inte är huvudman i Jämtland Härjedalen. Detta för att kvaliteten på lederna ska förbättras utifrån riktlinjer och rekommendationer som finns i Nationella ramverket. 

Projektet finansieras av Naturvårdsverket. 

Vandringskänga. Foto: Anette Andersson

Arbetet går vidare framåt

Naturvårdsverket har beviljat Jämtland Härjedalen Turism (JHT) fortsatt medel för att kunna fortsätta arbetet med att formalisera regional samverkan och etablera en samordnande organisation för

Läs mer
Skip to content