Organisering av vandringsleder

Målet med projektet som finansieras via Naturvårdsverket är att stärka det regionala arbetet med våra vandringsleder genom samverkan.

Vi skall även implementera det Nationella Ramverket som tagits fram för att kvalitetssäkra de fina vandringsleder Jämtland Härjedalen har. Ett projekt som förhoppningsvis skall samordna och underlätta för alla de aktörer som redan idag gör ett fantastiskt arbete med att skapa och underhålla våra vandringsleder.

Skip to content