logo-reg-jh-360x100-optz
logo-eu-reg-utv-fond-250x200-optz
Vandringsled i skog

Pod: ”Vandringslederna är en viktig del i vår infrastruktur” – Andreas Edholm och Johan Ericson

23 februari, 2023
Text: Jonas Herjeby, JHT
Foto: Jonas Herjeby

JHT:s projekt Organisering av vandringsleder har visat att vi har 270 mil privat led i Jämtland Härjedalen. Hur säkerställer vi att de lederna kan underhållas för att klara av alla passerande kängor? 

Andreas och Johan dec 2022
Johan Ericson och Andreas Edholm på JHT har kartlagt privata vandringsleder i Jämtland Härjedalen och ser ett behov av tydligare organisering och professionalisering. Foto: Anne Adsten

Vandringsleder viktiga för både turism och folkhälsa

Leder och spår av alla de slag är en stor del i vad som utgör besöksnäringen i Jämtland Härjedalen. Både vandrings-, skid- och skoterleder är viktig infrastruktur för att locka besökare och bidrar också mycket till folkhälsan för oss som bor här. Men ledernas kvalitet varierar och det är inte alla gånger uppenbart hur de ska skötas om och underhållas. Så hur säkerställer vi att lederna ska klara av alla passerande kängor? 

Vandringslederna kräver årligt underhåll

Andreas Edholm och Johan Ericson har under ett halvår arbetat med projektet Organisering av vandringsleder på Jämtland Härjedalen Turism för att få en bättre koll över lederna i vår region. Projektet har finansierats av Naturvårdsverket och totalt har Andreas och Johan identifierat cirka 270 mil vandringsleder på privat mark i Jämtland Härjedalen och tagit kontakt med alla ledansvariga för att lägga grunden till ett nätverk för utbyte av kunskap och erfarenhet. Att underhålla lederna skulle enligt projektets beräkningar kosta runt 10 miljoner per år, men om det ska finansieras med avgifter eller på annat sätt är i dag oklart.

Med i studion har vi som vanligt Håkan Lundqvist och Jonas Herjeby. Podcasten görs inom projektet Besöksnäringens roll för regional utveckling 2.0. Du hittar avsnittet här, eller där dina poddar finns.

När avsnittet spelades in väntade vi fortfarande på besked från Naturvårdsverket om en förlängning av projektet Organisering av vandringsleder. Det är nu klart att projektet kommer fortsätta 2023 ut. 

Skip to content