logo-reg-jh-360x100-optz
EU Medfinans

Samverkan och utveckling för camping i Jämtland Härjedalen

Övergripande projektmål

Genom ökad samverkan, utbildningar och workshops stärka konkurrenskraften och den digitala mognaden hos små och medelstora företag inom campingsektorn i Jämtland Härjedalen.
Projektet avser att bidra till politiskt mål1 innovation och företagande och specifikt mål 1.3 Stärk små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft.

Delmål 1)

Att öka och effektivisera användningen av digitala system och tjänster för affärsutveckling hos företag i glesa miljöer och genom det bidra till att företagen hittar nya marknadsmöjligheter, primärt nationellt men också på internationell nivå.

Delmål 2)

Att i högre grad utveckla företagens nätverk och skapa en bestående arena för erfarenhetsutbyten och en gemensam utveckling, genom att samla den gemensamma erfarenheten som finns hos de deltagande företagen.
Skip to content