Hede hembygdsgård Olivia Söderlund

Spaning – framtidens besöksservice

28 september, 2017
Text: Anne Adsten
Vacker entré av typen Barfred vid Hede hembygdsgård. Foto: Olivia Söderlund

Gårdagens Turistbyrå är föremål för stora förändringar på många håll i Sverige. Flera kommuner, även inom Jämtland Härjedalen, utvärderar nu sin besöksservice för att hitta den mix som är rätt för gäster, besöksgeografi och destinationsstruktur. Inom projektet “Framtidens besöksservice i Jämtland Härjedalen” har en spaning gjorts som inspiration för nya tankar.

Turistinformationen i Sverige specialiseras


Många är säkert medvetna om att gårdagens Turistbyrå är föremål för stora förändringar på många håll i Sverige. För att markera öppenheten för nya lösningar har Visita ändrat auktorisationen från att gälla Turistbyråer – eftersom det för tankarna till att det måste vara ett speciellt hus med en serviceperson bakom en disk – till att gälla för Besöksservice i form av Turistinformationer och Turistcenter.

Projektet Framtidens besöksservice i Jämtland Härjedalen


Även i Jämtland Härjedalen är vi medvetna om förändrade beteendemönster och nya prioriteringar. Självklart vill vi gärna ligga i framkant när det gäller besöksservice och därför driver medlemmarna inom Jämtland Härjedalen Turism tillsammans projektet ”Framtidens besöksservice i Jämtland Härjedalen”. Projektet pågår 2017-2019 med målet att hitta den ultimata mixen av besöksservice för Jämtland Härjedalens destinationer. Hos de flesta auktoriserade Turistinformationerna och Turistcentren tittar man över gästflödet för att se var det kan passa bra att stärka upp värdskapet med InfoPoints, en gästenkät över hela regionen ska ge svar på hur våra gäster uppfattar oss och hur de önskar att framtidens besöksservice ska se ut och vi tar fram rutiner och verktyg för att underlätta arbetet med InfoPoints-personal, sommarpersonal med mera.

Läs mer om projektet >

Hämta hem projektets spaning för inspiration till nya tankar med download-knappen nedan.

Skip to content