Stepan Vasyutin praktik JHT Martin Johansson

Stepan om att göra praktik hos Jämtland Härjedalen Turism

10 december, 2021
Text: Martin Johansson, JHT
Stepan Vasyutin student vid Mittuniversitetet. Foto: Martin Johansson
Dela på twitter
Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på email

Varje år tar JHT emot praktikanter, oftast från Turismprogrammet på Mittuniversitetet. Stepan Vasyutin som studerar Turism tredje året vid MIUN, har i höst varit hos oss under 10 veckor och här kommer en intervju om hans erfarenheter av praktiken. Bifogat finns även Stepans rapport där han specifikt tittat på om det finns ett behov av en plattform för guidade friluftsaktiviteter och hur en sådan plattform skulle kunna byggas upp med delningsekonomisk grund.

Stepan Vasyutin Martin Johansson

Vad hade för förväntningar på praktikplatsen?

Få en bild av komplexiteten inom besöksnäringen, praktiskt.
Se skillnader och kopplingar mellan akademiska och arbetsmarknaden, lära sig hur verkligheten ser ut. Det kändes som att JHT är en aktör som sitter ovan de andra aktörerna och därför skulle ge mig en helhetsbild av hur näringen ser ut.
Jag hoppades även träffa nya människor inom branschen och skaffa kontakter och nätverk.
Jag har dessutom haft egna mål med att utvecklas individuellt och kunna delta i diskussioner och uttrycka mina egna tankar och ideer.

Känner du att du fick ut de förväntningarna av din praktik?

Ja absolut, ännu mer. En känsla av alla punkterna tillfredsställdes. Jag fick testa alla punkter jag förväntat mig att känna på. Jag är väldigt nöjd och har lärt mig mycket på alla plan.

Tar du med något speciellt tillbaka till akademin? 

Att det verkligen är en komplex bransch, det involverar myndigheter, privata aktörer och offentligheten. Det finns plats för väldigt många olika yrken och oavsett vad du gillar inom akademin så finns det många yrken som har koppling till det man kan läsa.

Har du fått en klar bild vad du vill göra/jobba med i framtiden? Inom besöksnäringen?

Jag analyserar fortfarande det jag upplevt, men jag fick en bekräftelse att besöksnäringen är en basnäring inom Jämtland Härjedalen. Jag vill väldigt gärna jobba med regional utveckling, praktiskt och göra skillnad – inte bara rapporter och akademiskt. Sen i vilken form är oklart.

Till sist, har du något tips till personer som funderar på att plugga turismprogrammet och är praktiken en del av programmet som du tycker är viktigt?

Jag är väldigt nöjd med programmet och läser kulturgeografi som är väldigt brett och stort.
Det kan tyckas lite diffust under akademin, men när jag fick praktikplats så fick mycket av det jag läst relevans. Jag såg kopplingen och fick en större förståelse och bild av hur branschen ser kopplat till det vi läst på kurserna. Det finns många olika områden som är sammankopplade i en komplex bransch. Det som kanske kändes diffust akademiskt, fick en struktur under praktikperioden.

Jag tycker det är viktigt att försöka, så gott man kan, att hitta praktikplats som motsvarar något man har en bild av att man vill jobba med i framtiden. Därför är det bra att MIUN erbjuder differentierade praktikplatser.

 

 

Boka utebord Storlien Sandra Lee Pettersson
I Storlien finns ett bokningsbart bord i det fria. Foto: Sandra Lee Pettersson.

Utdrag ur Stepans ”Peer to Peer & Delningsekonomi”

Egna reflektioner

Under mina studier inom friluftsliv och guidning fick jag ett intryck och uppfattning att människor i Jämtland har sina levnadssätt och sina prioriteringar som har stor betydelse för dem människorna. Fasta punkter som en komplex kärlek till naturen, som uttrycks på olika sätt beroende på individen och dess egenskaper. Viktiga hobbys som varierar beroende på årstider. Årstider som präglar landskapet och skapar mångfald av aktiviteter som kan utföras utomhus, där alla kan hitta något som passar just denna person.

Arbete och försörjningssätt kan också variera beroende på säsong och på vad är som tillgänglig just nu. Arbetsplatser och arbetsuppgifter kan skilja sig väldigt mycket under årets gång. En person kan ha flera yrkesutbildningar eller andra försörjnings verktyg men alla är relevanta och viktiga.

Jämtlands socioekonomiska egenskaper och livsstilar som är vanliga i regionen kan passa bra med dem möjligheter som delningsekonomi plattformar kan erbjuda.  Att vara uppkopplad till en plattform som kan hjälpa generera mer inkomst, med flexibiliteten som är så viktig för många fjällmänniskor. Det är inte längre en nisch fenomen inom besöksnäringen och fler faktorer tyder på att den på väg att fortsätta utvecklas och växa, därför är det är viktigt att inte missa möjligheter och dra nytta av den i termer av regional utveckling. Det riktas mot både mikroentreprenörerna som kanske kan hitta förmånliga lösningar för sina verksamheter samt mot de som kanske har egna idéer för nya digitala plattformar.

Skip to content