Årets Turismföretagare 2018 STF Jämtlands- och Härjedalsfjällen. Foto: Anette Andersson

STF Jämtlands- och Härjedalsfjällen är Årets Turismföretagare 2018

9 november, 2018
Text: Jämtland Härjedalen Turism
Årets Turismföretagare 2018 STF Jämtlands- och Härjedalsfjällen. Foto: Anette Andersson

Årets Turismföretagare 2018 vid Guldgalan i Östersund 

Under Guldgalan delas 11 priser ut till företagare över hela Jämtland Härjedalen. Av sammanlagt närmare 40 finalister kan hälften räknas som turismföretagare, vilket är ett tydligt kvitto på att besöksnäringen är en framträdande och progressiv näring i regionen.

Hållbart Turismföretagande premieras

Priset “Årets Turismföretagare” går till en person eller organisation som under det senaste året visat på utveckling och marknadsframgång kopplat till hållbarhet, både ekonomisk, social och ekologisk. Priset delas årligen ut av Visita Norrland, Etour och Jämtland Härjedalen Turism. Nomineringar kommer in via Guldgalans hemsida och i juryn för priset finns representanter från organisationerna bakom priset. Läs mer om 2018 års finalister här

Motivering Årets Turismföretagare 2018

Så här beskrev juryn 2018 års vinnare:

Årets vinnare företräder en verksamhet som präglas av lyhördhet kring gästernas behov och flexibilitet kring att möta omvärldens förväntningar. Vinnaren visar att det är fullt möjligt att med respekt för naturen driva en verksamhet även med ekonomisk och social hållbarhet som ledstjärnor. Bland personalen finns ofta unga förmågor som här får en god introduktion inom besöksnäringen.

Vinnaren är aktiv i processer som gynnar hela området där de verkar och samtidigt regionen i stort. Inte minst kring att sprida en positiv bild av att besöka, leva och bo i Jämtland Härjedalen.

Med en märkbar önskan om att jobba för att minimera påverkan, ökad samverkan och förbättrad information för att underlätta för gästerna att göra rätt, vinner STF Jämtland- och Härjedalsfjällen.”

Priset togs emot av Lisa Lindblom platschef vid Storulvåns fjällstation, Camilla Dahlman operativ chef, Emma Frisell tidigare platschef vid Helags fjällstation samt Niklas Winbom Vice VD / Fjällchef STF.

 

 

Årets Turismföretagare Niklas Winbom Vice VD / Fjällchef STF.
Glad vinnare! Årets Turismföretagare Niklas Winbom Vice VD / Fjällchef STF. Foto: STF.

Ära och uppmuntran

Förutom äran får vinnarna en forskarcheck från turismforskningsinstitutet Etour vid Mittuniversitetet, en check att nyttja vid Visitaakademin för förkovran samt en uppmuntringscheck från Jämtland Härjedalen Turism. Det kanske största priset är att vinnaren går vidare som Jämtland Härjedalens bidrag till Stora Turismpriset 2019.

“- Självklart är det roligt att vinna. Ännu roligare är det att det vi gör inom STF Jämtlands- och Härjedalsfjällen uppmärksammas som ett bra exempel på hur man kan jobba hållbart i en känslig miljö. Uppmärksamheten gör att vi får kraft att göra än mer, säger Niklas Winbom, Fjällchef och vice vd för STF.

Det är inte enbart den fysiska miljön till fjälls som vi försöker ta hänsyn till. I vår ambition att få fler att upptäcka fjällvärlden så är vi ödmjuka för att det även finns andra hänsyn att ta och lyfta. Inte minst i fråga om lokal kultur.

Det ligger i vårt intresse för långsiktig hållbarhet att hjälpa våra gäster att göra rätt.  Till exempel i kontakt med renar på fjället, i fråga om sophantering och hur vi gör ansatser för att fördela besökstryck i känsliga områden.

Att ha en lönsam verksamhet ger förutsättningar att investera i förbättringar som ger ännu bättre hållbarhet. Det handlar om planering och att se till att den egna verksamheten kräver så få transporter som möjligt. Det handlar också om att finnas till som samverkanspart och företrädare i processer som gynnar inte bara STF utan hela regionen. Tillsammans med andra aktörer kan vi hjälpas åt att hitta lösningar och driva gemensamma frågor, som t ex i fallet med nattågstrafiken till Jämtlandsfjällen.”

GöranStrand_20181108_Guldgalan_2883
Vinnare vid Guldgalan 2018. Foto: Göran Strand

Guldgalan 2018

Guldgalan är en hyllning till handlingskraften och företagsamheten i Jämtland och Härjedalen. Vid årets gala delades 11 priser ut till föredömliga organisationer. Under dagsprogrammet föreläste bl a Lars-Johan Jarnheimer med erfarenheter från bl a IKEA, H&M och Tele2. Och under kvällsprogrammet underhöll förutom husbandet: Carola, Di Leva, lokala artisten Orkid och Viktor Larsson. Läs mer om Guldgalan och samtliga finalister och pristagare här

Skip to content