Lunndörren Eric Hanson

STF Jämtlands- och Härjedalsfjällen är regionens kandidat till Stora Turismpriset 2019

4 oktober, 2019
Text: Anne Adsten, JHT
Svenska Turistföreningens (STF) fjällstuga Lunndörren. Foto: Eric Hanson

Varje år sedan 26 år tillbaka, delas Stora Turismpriset ut till aktörer som på ett nytänkande och innovativt sätt bidragit till utvecklingen av besöksnäringen. Priset delas ut av Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism, med Tillväxtverket som huvudman. Jämtland Härjedalens kandidat är fjolårets vinnare av priset Årets Turismföretagare vid Guldgalan i Östersund: STF Jämtlands- och Härjedalsfjällen!

Vinnaren får en prissumma på 100 000 kronor som ska användas för kunskapsfrämjande insatser. Respektive läns kandidat får 10 000 kronor var som även det ska användas till en kunskapsfrämjande insats.

Bedömningskriterier

Huvudkriterium – Pristagaren bidrar till nytänkande och innovativ utveckling av besöksnäringen.

Kunskapskriterium – Pristagaren utvecklar, sprider och delar nya färdigheter och kunskaper för att stärka besöksnäringen.

Hållbarhetskriterium – Pristagaren utvecklar metodiskt och målmedvetet en hållbar verksamhet (ekonomiskt, socialt och miljömässigt).

Prisutdelning

Prisutdelningen av Stora Turismpriset sker i Stockholm den 4e december i samband med konferensen Besöksnäringen på agendan.

Årets Turismföretagare 2018
STF Jämtlands- och Härjedalsfjällen vid Guldgalan 2018. Foto: Guldgalan.

STF Jämtlands- och Härjedalsfjällen

Svenska Turistföreningen (STF) har en lång tradition i Jämtland Härjedalen och har stor betydelse för utvecklingen av regionens fjällturism. Första boendet i området var Sylhyddan som stod klar 1890. I fjällområdet från Funäsfjällen i söder till Storlien i norr, Höglekardalen i öster och norska gränsen i väster finns idag fyra fjällstationer och sju fjällstugor som ägs och drivs av STF. Fjällstationerna och stugorna är öppna under vintern från mitten av februari till månadsskiftet april/maj och under sommaren från midsommar till slutet av september. Förutom anläggningarna i egen drift finns det även 13 fjällanläggningar som drivs av franchisetagare under STFs varumärke.

Bidrar till nytänkande och innovativ utveckling av besöksnäringen

STF har en omfattande verksamhet över hela Sverige med styrkan i de många medlemmarna och grundidén kring att få fler att upptäcka det egna landet – något som gynnat Jämtland Härjedalens besöksnäring sedan starten av STFs verksamhet i Jämtland Hräejdalen.

I och med sin storlek är STF stilbildande och föregångare för andra inom besöksnäringen och på många håll i Region Jämtland Härjedalen kan man se hur mindre företag och organisationer skapar egna varianter av STFs olika hållbarhetskoncept.

”Sverigenumret” är ett exempel på en innovativ kampanj som STF införde 2016 där frivilliga svenskar svarade på frågor från nyfikna om Sverige via en app. ”Svemester-kampanjen” inför sommaren 2019 för att få fler att turista på hemmaplan är ett annat exempel. Fler exempel är kampanjer för att få fler ungdomar att våga sig ut i fjällvärlden via ”Fjälluffa för ungdomar 18-25 år” där kunskap varvas med praktik för att få fler att upptäcka fjällen på ett säkert sätt. STF Fjällets dagar är ett engagemang med samma tema: att öka kunskapen bland de som vill upptäcka fjällen. Under fjällets dagar finns föreläsningar, guidade vandringar och prova-på-aktiviteter kring klimatforskning, tips från Fjällräddningen, berättarkvällar, djursafaris, aktiviteter kring samisk kultur och rennäringen m m. För att förenkla utomhusvistelser för barn finns t ex Barnens turistbyrå (barnfamiljer tipsar varandra om barnvänliga aktiviteter och platser). Allemansrättsskolan med enkla filmer som berättar om hur man bäst beter sig i skog och mark.

Samtliga dessa aktiviteter bidrar på ett starkt sätt att sprida en positiv bild av och kännedom om Jämtland Härjedalen samt utvecklingen av besöksnäringen som helhet i regionen.

Utvecklar och sprider kunskap som stärker besöksnäringen

Exempelvis har den här delen av STF (Jämtlands- och Härjedalsfjällen) varit tongivande i att skapa evenemanget ”Fjällets dagar” för att få fler att våga upptäcka den storslagna fjällmiljön och kunna ta del av den på ett hållbart och säkert sätt. Inom Jämtlandstriangeln har ett skolreseprogram växt fram som möjliggör för skolklasser att bekanta sig med fjällmiljön till självkostnadspris. Allemansrättsskolan med enkla filmer som berättar om hur man bäst beter sig i skog och mark är framtagen för att barn lättare ska ta till sig kunskap om hur man bäst umgås med vår natur. STF har i tillägg ett omfattande program via lokalavdelningarna med föreläsningar, resor och aktiviteter för att få fler att upptäcka fjällvärlden och hela Sverige på ett hållbart sätt.

I en tid då det inte längre är lika självklart som tidigare att vistas i skog och mark på grund av ökande urbanisering så krävs insatser för att fler ska kunna känna att de kan vistas i fjällen. Något som vi inom besöksnäringen i Jämtland Härjedalen så klart är beroende av för att hitta nya gäster. Särskilt yngre generationer känner sig inte alls bekväma med att vistas i naturen på det sätt som äldre generationer gör.

Utvecklar metodiskt och målmedvetet en hållbar verksamhet

När STF återöppnade restaurangen på Sylarna fjällstation 2018 designades hela matkonceptet utifrån ett hållbarhetsperspektiv för att skapa så lite svinn som möjligt. Bröd bakas idag på plats med mjöl som transporterats till fjällstationen vintertid för att minimera transporter (jmf daglig transport för färskt bröd). Butiks-konceptet som nu återfinns över hela fjällkedjan är genomtänkt där produkter valts ut utifrån en rad kriterier, för att minska svinn och på så många sätt som möjligt bidra till hållbarhet.

Stensdalsstugan är ett fint exempel på hur modern teknik kan integreras för ökad hållbarhet i stugboende ute på fjället utan el och vatten med solceller och bra, funktionell design och arkitektur.

STF är lyhörda kring områdets utveckling och minimerar påverkan på de sätt som idag är möjligt med tanke på transporter och information till gäster. Exempelvis rörande rennäringen som bedrivs i Jämtlands & Härjedalsfjällen

Organisationen är en aktiv part i processer som rör hela Jämtland Härjedalen, t ex nattågsprocessen för ökade möjligheter att ta sig till Jämtland Härjedalen på ett hållbart sätt.

STF är aktiva och i framkant när det gäller marknadsföring i olika kanaler och har ett socialt engagemang för att få fler att upptäcka Jämtland Härjedalen samt hela Sverige (se t ex kampanjen Höstlövet).

STF, har tagit fram ett Hållbarhetslöftet – ett löfte som föreningens alla boenden ska anta för att göra det enklare för gästen att välja hållbar turism. Hållbarhetslöftet visar för gästerna att detta är ett boende som arbetar med hållbarhet ur alla perspektiv. Löftet innebär bland annat att STFs boenden hushåller med vatten och energi, bidrar i sitt lokalsamhälle och ger bra arbetsvillkor till sina anställda. De hjälper helt enkelt sina gäster att göra sin vistelse så hållbar som möjligt.

Sammanfattande motivering

Årets kandidat för Jämtland Härjedalen företräder en verksamhet som präglas av lyhördhet kring gästernas behov och flexibilitet kring att möta omvärldens förväntningar. STF Jämtlands- och Härjedalsfjällen visar att det är fullt möjligt att med respekt för naturen driva en verksamhet även med ekonomisk och social hållbarhet som ledstjärnor. Bland personalen finns ofta unga förmågor som här får en god introduktion inom besöksnäringen.

Vinnaren är aktiv i processer som gynnar hela området där de verkar och samtidigt regionen i stort. Inte minst kring att sprida en positiv bild av att besöka, leva och bo i Jämtland Härjedalen.

STF Jämtland- och Härjedalsfjällen har en märkbar önskan om att jobba för att minimera påverkan, ökad samverkan och förbättrad information för att underlätta för gästerna att göra rätt.

Jämtland Härjedalen Turism (JHT) 

Är en ekonomisk förening som bildades 1995. Föreningen är en samverkansplattform för utveckling av besöksnäringen i Jämtland Härjedalen. JHT företräder besöksnäringen i regionen i nationella och internationella sammanhang och samverkar med regionens destinationer och turismföretag, med företrädare för offentlig sektor, intresseorganisationer m fl. I föreningens styrelse finns företrädare för regionens besöksnäring samt representanter från Region Jämtland Härjedalen.

Mer information: Anne Adsten, JHT

Skip to content