logo-lst-280x150-optz
logo-eu-jordbruks-fond-250x200-optz
Storsjöodjurscenter Svenstavik 2019

Studiebesök på hemmaplan – Besöksservice i Östersund & Södra Storsjöbygden

16 december, 2019
Text: Anne Adsten, JHT
Projektdeltagare i Framtidens besöksservice i JH besökte Storsjöodjurscenter i Svenstavik. Foto: Anne Adsten

Östersund är en av Jämtland Härjedalens största destinationer och som en del av utbudet i Storsjöbygden särskilt stort under sommarmånaderna. Inom projektet Framtidens besöksservice i Jämtland Härjedalen har deltagarna tidigare fått bekanta sig med besöksservice i Göteborg, på Irland, längs Vildmarksvägen, inom Höga Kusten, i Norge och nu även på hemmaplan. Studiebesöken har resulterat i att de TICs* som deltagit plockat delar från den besöksservice vi tittat närmare på i projektet och applicerat på den egna verksamheten.

Hamngatan12. Foto: Maria Wilhelmsson
Calle Hedman berättar om Östersunds väg till utmärkelsen Årets Stadskärna 2019 på Hamngatan 12. Foto: Maria Wilhelmsson

Syften med TIC-dagarna i Östersund och S Storsjöbygden

  • Input till hur vi utvecklar Framtidens besöksservice i Jämtland Härjedalen. Hur jobbar Östersund och S Storsjöbygden med sin besöksservice? Vad kan vi ta med oss i förändringsarbete mot framtidens besöksservice i Jämtland Härjedalen?
  • TICs i Jämtland Härjedalen är delaktiga i innovationsprocesser inom respektive destinationer och har kontakt med företagare. Hur fungerar produkt- och tjänsteutvecklingen i de här två destinationerna?
  • Hur arbetar man med olika aspekter kring hållbarhet i Östersund och S Storsjöbygden?

TIC = TuristInformationer och TuristCenter

Visit Östersund besöksservice

Malin Burns från Visit Östersund TC berättar om utvecklingen av Destination Östersunds besöksservice inklusive InfoPointen Urban på Stortorget. Destination Östersund är upphandlade av Östersunds kommun för att driva Turistcenter, sköta marknadsföring, driva verksamhet som ökar möjligheter till fler möten och konferenser i Östersund samt driva stadsutveckling.

Visit Östersund – biljettstrategi

Visit Östersund Turistcenter vill gärna att både gäster och lokalbefolkning ska hitta in för besöksservice eftersom ortsborna är de främsta ambassadörerna när de i sin tur har gästande släkt och vänner. Därför har de en omfattande biljettförsäljning som även gör att arrangörer till större del tar kontakt och berättar om kommande evenemang. Biljettförsäljningen är förhållandevis personalintensiv och ger ingen större vinst förutom att den bidrar till ökad mängd besökare som då får med sig ytterligare information.

I tillägg säljer Visit Östersund TC souvenirer, Citykort och På Stan-häften.

Visit Östersund – justerade öppettider

Turistcentret öppnade tidigare 09.00 vardagar året runt. I takt med en ökad mängd arbetsuppgifter back office och ändrade vanor hos besökarna så öppnar TC numera kl 11.00.

Visit Östersund InfoPoints & kommunikation

Sammanlagt har Visit Östersund TC 10 InfoPoints på strategiska platser samt en pop-up-variant som exempelvis används i samband med Skidskyttetävlingarna i Östersund. Förutom websidan Visit Östersund och sociala media finns en sommar- och en vinterbroschyr för Östersund som till stor del är annonsfinansierad.

Branschinformation finns via web, Destination Östersund, och fb samt via en intern app och via ett nyhetsbrev. En varumärkesplattform har arbetats fram tillsammans med Östersunds kommun, tillgänglig för en stor andel verksamheter i Östersund: ”Östersundspulsen”.

Jamtli Reception är en av Visit Östersunds infopoints

Henrik Hvilvald ser gärna att Jamtlis infopoint kan verka för att intressera Jamtlis gäster att upptäcka hela region JH. Att de kan få tips på Jamtli, åka ut och titta och sedan återkomma för att lära sig mer. För att kunna bli bättre på att tipsa besökare om resmål i regionen krävs att personalen får tillfälle att själva se fler platser och kanske skulle Jamtli t o m kunna ta fram konceptresor kring olika teman, t ex vikingatidsresa i JH.

 

Persåsen Leif Wikner Restaurangen
Leif Wikner berättar om Wikners i Persåsen, som en del i Snilleriket i Södra Storsjöbygden. Foto: Anne Adsten

Frendo i Myrviken – En InfoPoint i Södra Storsjöbygden

Per-Åke Asplund tog emot gruppen vid Frendo i Myrviken som är en riktig fullservice-anläggning med mack, minilivs, fika, korv, spel, verkstad, kommuninformation och InfoPoint.

Per-Åke menar att även om de inte skulle vara en officiell InfoPoint så skulle de ändå praktiskt vara det tack vare läget i korsningen längs väg 321 med resenärer på väg mot Svenstavik, Gräftåvallen, Bydalsfjällen, Åre, Östersund och lokalbefolkningen i området. Han ser det som en naturlig del i utbudet som Frendo står för och de har en stolthet i att kunna ge god information. De känner att de idag har bra material för att kunna informera sina gäster.

Wikners i Persåsen – En InfoPoint i Södra Storsjöbygden

Wikners i Persåsen vann titeln Årets Turismföretagare vid Guldgalan 2019 och är en InfoPoint, restaurang, konferensanläggning, hotell, stuguthyrning, verkstad och utställningar. Leif Wikner tog emot gruppen och berättade om hur familjen kom att bosätta sig i Persåsen i det som en gång var en skogsbruksskola och hur verksamheten växte konstant utifrån en omättlig nyfikenhet på trä.

Mattias Wikner berättade om att vara ett turismföretag utanför de stora destinationerna där det inte finns någon stor aktör att gå samman med kring utvecklingsfrågor. Om att försöka ta till sig nya marknadsföringsmetoder och utmaningar i infrastruktur. Mattias är även styrelsemedlem S Storsjöbygdens turistförening som driver den sommaröppna turistinformationen vid Storsjöodjurscenter i Svenstavik samt så är Wikners en InfoPoint.

Storsjöodjurscenter i Svenstavik – sommaröppen turistinformation

Södra Storsjöbygdens Turistinformation som finns i samma lokaler som Storsjöodjurscenter i Svenstaviks centrum är öppet sommartid. Resten av året är Storsjöodjurscenter öppet lördagar. Kurt Johnsson (ICA-handlare till vardags vid ICA Svenstavik) tog emot gruppen med Storsjöodjursvatten och clementiner samt tända ljus!

Kurt är aktiv inom Svenstaviks företagarförening och Södra Storsjöbygdens turistförening (SSTF) som driver den sommaröppna turistinformationen i centret och svarar på frågor under hela året.

Kurt visade gruppen runt i centret och därefter fick gruppen två diskussionsfrågor att titta närmare på i smågrupper: Hur ökar centret antal besökare och vad ska utvecklas på centret. Kurt filmade svaren från gruppredovisningarna för att kunna ta idéerna vidare.

En av deltagarna om TIC-dagarna/studieresan på hemmaplan

“Intressant att höra om arbetet med Östersund city och att handlarna är med på tåget. Samarbete är viktigt och att dra åt samma håll och det kan vi använda även på mindre orter för att skapa helhet. Bra dragning av skidskyttet och det långsiktiga arbetet med evenemang. Vi kan också ta med oss lite nya idéer kring lokalproducerat genom Fjällbageriet och Heim som vi kan ta vidare på lokal nivå.

Härliga dagar med massor av bra tips!”

Skip to content