logo-reg-jh-360x100-optz
logo-eu-reg-utv-fond-250x200-optz
Wikners Persåsen skärbrädor verkstad tina Stafren

Tips för praktikanordnare

3 februari, 2021
Text: Andreas Edholm och Anne Adsten, JHT
Foto: Tina Stafrén

 Att ta emot studentmedarbetare eller praktikanter ger möjlighet till ny kunskap. Särskilt i mötet med äldre erfarenhet i företaget finns goda möjligheter att skapa nya innovativa tjänster, produkter och sätt att arbeta.

VITAMININJEKTION I ETT FÖRETAGS PERSONALSAMMANSÄTTNING

Att ta emot studenter vid en arbetsplats innebär ofta en välkommet inslag i den befintliga företagskulturen som kan ge nya synvinklar på vedertagna metoder och idéer i företaget. En praktikant behöver inte vara en yngre förmåga, utan kan lika gärna vara en senior med erfarenhet som kanske kommer från en annan bransch.

CHANS ATT LÄRA KÄNNA POTENTIELLA MEDARBETARE

Funderar ni på att nyanställa i företaget? Att erbjuda praktiktjänster till ett flertal och därefter erbjuda en eventuell tjänst till den praktikant som passar bäst in i ert företag.

TA HJÄLP AV ETT TEAM AV PRAKTIKANTER

Det kan vara en idé att välkomna två till tre studenter som praktiserar samtidigt så att de kan samtala, hjälpa varandra och utmana varandra med riktiga uppdrag för att verkligen åstadkomma nytänkande lösningar. I kombination med en handledare som kan komma med tidigare erfarenheter kan helt nya lösningar uppstå.

Detta team kan till exempel börja med ett ”mystery shopper” inslag där gruppen inkognito tittar på ett specifikt område hos företaget, problematiserar det, har gruppdiskussioner kring olika lösningar och därefter lägger fram ett förslag.

Läs om hur Åre Eventutbildning jobbar med “Skarpa Uppdrag

HITTA LÄMPLIGA PRAKTIKANTER

Vilken typ av utbildning vill du att dina praktikanter ska ha? Ta kontakt med utbildningsanordnare och erbjud praktikplatser. Efterfråga CV och ange när på året ni tar emot praktikanter samt vad ni ser framför er att ni önskar hos praktikanter. Forma texten ungefär som om ni söker en medarbetare. Får ni många sökande så kan ni ta in de tre bästa kandidaterna på intervju innan ni bestämmer er.

Många lärosäten arrangerar olika mässor eller mötesplatser för att överbrygga mellan näringsliv och lärosäte. Passa på att marknadsföra ert företag på dessa och visa upp vad ni skulle kunna erbjuda för praktikanter, studentmedarbetare eller framtida anställda.

GÖR EN PLAN FÖR PRAKTIKPERIODEN

Planera praktikperioden så att den ger så mycket nytta för både er på företaget och för praktikanten som möjligt. Börja med en introduktion av företaget inklusive samtliga medarbetare och därefter delge praktikanten vilka möten som denne erbjuds att delta i och ge en presentation av de uppgifter som praktikanten kommer att ha inom företaget samt hur redovisning av dessa ska ske.

Artikeln är en del i Jämtland Härjedalen Turisms projekt Morgondagens medarbetare 2.0.

Skip to content