Årets Turismföretagare 2021 Trangia

Trangia är Jämtland Härjedalens kandidat till Stora Turismpriset 2022

21 september, 2022
Text: Anne Adsten, JHT
Årets Turismföretagare 2021 för Jämtland Härjedalen var Trangia och nu är de länets kandidat för Stora Turismpriset 2022. Foto: Anne Adsten

Varje år sedan 29 år tillbaka, delas Stora Turismpriset ut till aktörer som på ett nytänkande och innovativt sätt bidragit till utvecklingen av besöksnäringen. Priset delas ut av Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism, med Tillväxtverket som huvudman. Jämtland Härjedalens kandidat utses av Jämtland Härjedalen Turism och är fjolårets vinnare av priset Årets Turismföretagare: Trangia.

Sammanfattande motivering från Jämtland Härjedalen Turism:

” Vi lever i en tid när besöksnäringen betyder allt mer för allt fler. En tid när livsstil, ledighet och arbete på många sätt flätas samman i en persons identitet. Med hjärtat i Jämtland Härjedalen har Trangia utvecklats i takt med sin samtid och växt till en hållbar spelare och möjliggörare för besöksnäringen, inte bara i Jämtland Härjedalen. Pristagarens utveckling, modernisering och digitalisering de senaste åren har definitivt bidragit till att stärka bilden av Jämtland Härjedalen samt att fler än någonsin bokstavligen hittat ut och fått ett rikare liv. ”

Trangia är ett hållbart företag som utgör en viktig kugge i en fortsatt växande hållbar besöksnäring och därför är de Jämtland Härjedalens kandidat till Stora Turismpriset 2022.

Karin Linda fjällvandrar Ulrika Larsson
Höstvandring. Foto: Ulrika Larsson

KRITERIER FÖR STORA TURISMPRISET 2022

  • Huvudkriterium: Pristagaren bidrar till nytänkande och innovativ utveckling av besöksnäringen.
  • Hållbarhetskriterium: Pristagaren utvecklar metodiskt och målmedvetet en hållbar verksamhet
  • Kunskapskriterium: Pristagaren utvecklar, sprider och delar nya färdigheter och kunskaper för att stärka besöksnäringen.

“Årets nominerade har glädjande nog stort fokus på att utveckla en hållbar turism. Verksamheterna har innovativa lösningar på utmaningar kring hållbarhet både vad det gäller att minska klimatavtrycket och att ta hand om och behålla sina anställda. De är alla förebilder i att utveckla besöksnäringen, säger, Lars Christensen, ordförande for Stiftelsen for kunskapsfrämjande inom turism.”

PRISUTDELNING

Vinnaren får en prissumma som ska användas för kunskapsfrämjande insatser. Respektive läns kandidat (totalt 21 stycken nominerade) får också en summa var för samma syfte. Prisutdelningen av Stora Turismpriset sker den 30:e november 2022 på Vasateatern i Stockholm i samband med SKRs (Sveriges kommuner och regioner) konferens Besöksnäringen på agendan.

De nominerade erbjuder en stor bredd av upplevelser. Bland annat ger de besökarna unika naturupplevelser, mat i världsklass, konst på stadens gator, cykelpaket i spåren av Astrid Lindgren, musikupplevelser eller kunskap om till exempel friluftsliv, raps och fossilfri odlingsteknik.

 

Trangia
Trangiakök

Om Trangia

Exportföretaget som främjar friluftsliv och turism

Trangia grundades 1925 av John E Jonsson i Trångsviken, Jämtland. I stället för jordbruk så var det teknik och design som intresserade den unge John. I takt med att svenska folket fick semester via arbetslagstiftning så förändrades produktionen i hans företag Trangia från hushållskärl till matlagningsutrustning för friluftsliv. 1951 lanserades det första bärbara Trangiaköket och på den vägen är det. Idag är Trangiaköket synonymt med matlagning utomhus om man ser till den svenska marknaden. Men Trangia är även stora utomlands. Särskilt Japan har upptäckt Trangias produkter och särskilt matlådan som gör tillagning av ris till en gourmetupplevelse.

Trangia har idag ett museum i produktionsorten som visar företagets utveckling. Museet ligger i Trångsviken längs E14 mellan Östersund och Åre. Trangia gör själva kommunikation som främjar inte bara turismen i Jämtland Härjedalen utan även friluftsliv som helhet. Det finns i tillägg många frälsta Trangia-användare med facebookgrupper och liknande som ”hjälper till” att visa både produkter och fördelarna med ett aktivt liv.

En pristagare som bidrar till nytänkande och innovativ utveckling av besöksnäringen

Trangia är en förutsättning för turism på våra breddgrader och för vår största attraktion/aktivitet sommartid i Jämtland Härjedalen: vandring. Att företaget har sitt ursprung här stärker Jämtland Härjedalen som turismregion samtidigt som det ger trovärdighet åt produkten – en symbios helt enkelt. Under pandemin har allt fler både sökt sig utomhus och samtidigt sett över sin krisutrustning hemma. Två trender som aktivt drivit på efterfrågan på Trangias produkter och som de i sin tur följsamt anpassat produkter och kommunikation efter. Något som även stärkt Jämtland Härjedalens position som outdoor-region, vilket vi kan se i både ökade besöksantal och ökad inflyttning.

Trangia utvecklar, sprider och delar nya färdigheter och kunskaper för att stärka besöksnäringen

Syftet med Trangiaköket är att möjliggöra fler stunder utomhus. Ett okomplicerat ”One-pot-fits-all” system som kan användas för en enkel picnic, en längre tur i kängor eller på skidor likväl som i överlevnadsutrustningen i hemmet i fall av strömavbrott m m. Trangia sprider kunskap och berättelser som bidrar till en utvecklad besöksnäring via ”Trangia Moments” som finns i flertalet kanaler. I museet i Trångsviken förstärks känslan av att Trangia är sprunget ur själen i Jämtland Härjedalen, att kunna ha ett bra friluftsliv likväl som att klara sig om vädret eller andra förutsättningar ändras.

Trangias värdegrund

Trangias värden är ”trygghet”, ”långsiktighet” och ”kvalitet”. Det tillgodoses bl a genom att ställa höga krav på att tillverkningen ska kunna ske i Trangias produktion i Trångsviken, Jämtland.

Trygghet: För Trangia innebär trygghet goda anställningsavtal och bra löner, att ha insikt i och närhet till sin egen produktion. Att inte försöka följa någon tillfällig modevåg och att ha kundens tillit. Trygghet innebär även för Trangia att kunderna alltid kan få tag på reservdelar till sitt kök oavsett vilken generation av kök kunden har.

Långsiktighet: Trangias tillverkning och utveckling sker genom att värna om deras värde att allt ska ske med ett långsiktigt tänk. Trangias nya vision bygger på ändamålet att säkra företaget minst 100 år till.

Kvalitet: Ute i fjällen i en utsatt miljö ska inget kunna krångla. För Trangia innebär det att produkten ska kunna slitas eller stå i ett garage i 20 år utan att en enda packning eller detalj ska ha blivit negativt påverkad. Det är den kvaliteten Trangia arbetar för och vill bibehålla vid all produktutveckling

Trovärdighet: För Trangia innebär trovärdighet att vara en god och tydlig kommunikatör mot kunden där all marknadsföring och alla löften är sanningsenliga.

Respekt: Respekt för Trangia innebär att värna om sitt företag och dess historia och arbeta med utveckling på ett sätt som bibehåller Trangias approach och kunder.

Trangias slogan är ”Trangia – ett kök för alla”. Ett demokratiskt kök som håller länge, är okomplicerat och möjliggör för fler att komma ut och uppleva friluftsliv.

Ett hållbart företag

En del av Trangias profilering handlar om att vara ett pålitligt och tryggt företag. Det innebär även att vara ett hållbart företag som enligt Folkhälsomyndigheten innefattar sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter. De socioekonomiska aspekterna uppfylls genom att Trangia ger sina medarbetare en bra månadslön och skapar delaktighet för de anställda. Enligt vd Magnus Rydell finns anställda kvar på företaget under många år och i många fall ända till pensionsålder.

Trangia är en stadig aktör i Trångsviken och Jämtland Härjedalen som bidrar till regionen på flera sätt: bygdeutveckling, marknadsföring, innovation. Det är viktigt för Trangia att finnas kvar i lilla byn Trångsviken och de bidrar därmed starkt till att byns butik kan leva vidare och att bybor kan fortsätta att bo kvar i Trångsviken. Nöjd personal som stannar länge är något som företaget strävar efter.

Företaget ser över produktionen kontinuerligt, både material och energi för att bli så miljömässigt effektiva som möjligt. Aluminium är en kretsloppsmetall som lämpar sig väl för återvinning. En produkts livscykel går igenom: materialval, tillverkning, produktanvändning, transport, återvinning och avfallshantering. Varje val påverkar energiförbrukning, luftförorening, koldioxidutsläpp och vattenförsurning. En ytterligare del i Trangias hållbarhetsprofil är att processvattnet som används vid ytbehandling genomgår en fullständig rening innan det lämnar fabriken. Emballaget tillverkas också av miljögodkänd kartong och är 100 % återvinningsbart. Kartongen ingår i tyska systemet ”Der Grüne Punkt”.

Trangia försöker dessutom ta ett vidare socialt ansvar genom att stödja BillionBricks. BillionBricks är en ideell designstudio som genom sitt arbete verkar för att rädda liv genom att förse hemlösa med skydd.

Trangia utvecklar tillbehör från andra lokala producenter i Jämtland Härjedalen och bidrar på så sätt till ökad produktion/försäljning av outdoor-produkter i Jämtland Härjedalen. Nytt för i år är t ex ullfodral till köken av återvunnen ull tillverkade av Woolpower i Östersund och plastprodukter från .

 

 

 

 

Skip to content