logo-reg-jh-360x100-optz
EU Medfinans
Uppstartmöte 23/4. Campingprojektet. Scandic Syd. Foto: Teres Gärdin. 2

Uppstartsmöten med campingarna – många ser nytta med projektet

2 maj, 2024
Text: Johan Ericson. Jämtland Härjedalen Turism
Konferensrummet på Scandic Syd i Östersund var fullt på första uppstartsmötet. Foto: Teres Gärdin

Efter en vår med inventeringar, möten och planering hade projektet “Samverkan och utveckling för campingar i Jämtland Härjedalen” 2 stycken uppstartsmöten och fick vi äntligen presenterna upplägget för våra verksamheter. Tisdag 23 april var första mötet på Scandic Syd i Östersund och där var det campingar och ställplatser från Jämtland som representerade och torsdag 25 april var ett andra möte i Hede och där var det campingar och ställplatser från Härjedalen som deltog. Via samtal, grupparbeten och diskussioner framkom mycket matnyttigt som kommer ligga som grund för fortsatta planeringen där deltagarna kommer ges chansen till workshops, utbildningar inom det digitala och tematräffar i syfte att utvecklas, inspireras och öka kunskapen om varandra. Nu i efterhand kan vi också konstatera att många verksamheter ser fram emot att få delta på många aktiviteter som projektet kommer erbjuda vilket kommer leda till en fin utveckling av våra campingar och ställplatser.

Grupparbete med campingar i Hede. Kent Halvarsson, Hans Schoolderman och Ann-Charlotte W-Bergström. Foto: Johan Ericson
Hans Schoolderman, Ann-Charlotte W-Bergström och Kent Halvarsson diskuterar fördelar med att campingar och ställplatser i Jämtland Härjedalen nätverkar med varandra. Foto: Johan Ericson

Uppstart och grupparbeten

När första mötet drog igång på Scandic Syd i Östersund hade 16 campingar och en representant från Destination Östersund tagit plats. Sammanlagt var vi 25 personer i lokalen och mötet startade med en presentationsrunda för samtliga deltagare. Många av deltagarna har aldrig varit i kontakt med JHT och vet inte vilka vi är och vad vi gör, så JHT:s VD Teres Gärdin drog en presentation och förklarade vilka uppdrag vi har och hur vi arbetar.

Därefter presenterade projektledaren Johan Ericson om bakgrunden till varför detta projekt beviljats, vilka mål som projektet har och hur aktivitetsplanerna ser ut för att nå dessa mål. Deltagarna fick sedan uttrycka vilka de såg som utmaningarna och fördelarna med att arbeta digitalt i deras verksamheter. De fick också önska, utefter deras behov och utmaningar, vad de ville få för utbildningar och workshops för att stärka deras kompetens och användandet av digitala system och plattformar.

Efter att ha fyllt på depåerna med kaffe och bulle blev deltagarna indelade i gruppen för att arbeta med frågor som berörde samverkan och nätverk. Syftet med dessa grupparbeten var dels att få ut hur verksamheterna ser på att samarbeta med andra campingar, men också vilka utmaningar som finns med att ha samarbeten och paketlösningar med andra aktörer. Sen är det viktigt att de deltagande verksamheterna  får sitta ned i grupper bara för att lära känna varandra och börja skapa relationer.

2 dagar senare, den 25 april, genomfördes samma upplägg av uppstartsmöte på Wemers Värdshus i Hede. Dit hade 5 stycken anläggningar kommit och en representant från Destination Funäsfjällen och tillsammans var vi 8 deltagare.

 

“Uppfinn inte hjulet en gång till”

Efter genomgången av projektet med mål och aktiviteter var det dags för deltagarna att själva arbeta lite. Till sin hjälp fick de frågorna som de skulle svara på.

Dessa frågor fick var och en av de deltagande verksamheterna svara på enskilt:

  • Vad är utmaningen med att arbeta digitalt?
  • Vad är fördelen med att arbeta digitalt?
  • Vad önskar ni se för utbildning / workshop under projektet?

De allra flesta menar att fördelen med att arbeta digitalt är att kunna nå ut snabbt och få bra spridning på sin information till sina gäster och följare på ett kostnadseffektivt sätt. De som använder sociala medier idag och har kunskap kring hur de ska användas ser fördelen med att kunna nå rätt målgrupper, kunna se statistik och locka fler potentiella gäster. En annan punkt som skrevs upp av flera var fördelen av att arbeta med ett bra digitalt bokningssystem. De frigör mer tid att arbeta med andra saker i verksamheten, mindre tid i telefon och mindre personaltimmar, samt att det blir mer flexibelt vid in- och utcheckning.

När det gäller utmaningen med att arbeta digitalt var det generellt kunskapen kring hela delen av digitala plattformar och system. Hur använder man sociala medier? Hur gör jag en bra planering för mina inlägg? Hur marknadsför man? Vilka bokningssystem är bra? Hur skaffar jag en bättre och fungerande hemsida? Här finns verkligen ett behov av att utveckla deltagarna på alla plan och viljan finns hos de allra flesta att öka sin kunskapsnivå.

Sedan var det dags för grupparbete och samtal om nätverk och samverkan. Dessa punkter fick de diskutera:

  • Vilka fördelar ser ni med att ha samarbeten/paketeringar? Vad har det gett er verksamhet?
  • Vad är utmaningen med att samarbeta med andra aktörer?
  • Inom vilka områden önskar se och höra när vi anordnar tematräffar?
  • Vilka är fördelarna och är positivt med att campingar och ställplatser träffas och nätverkar?

Samarbeten och paketlösningar kan ge en camping ett större utbud att erbjuda sina gäster, vilket kan få dem att stanna någon extranatt. Samarbeten kan ge en arena att känna samhörighet. Några av de samarbeten som våra aktörer har idag är med SCR och Camping Mittsverige som hjälper till med marknadsföring, men också samarbeten med museum, guider, destinationer, lokala föreningar och cateringföretag förekommer.

Vad gällde utmanningar med att samverka menade de flesta grupperna att konkurrens, hitta ett bra sätt där alla vinner på det och att skapa förtroende till varandra var utmaningar som gjorde att många idag inte kan ha samarbeten. Andra orsaker till att det inte fungerar med samverkan är okunskap om varandra, engagemang att vilja samarbeta och att man talar olika språk.

När projektet anordnar tematräffar med föreläsare och workshops “Hur man ska arbeta med säkerhet” en het fråga. Bjuda in räddningstjänst och polis som kommer för att prata lagar och förordningar. Bokningssystem och hemsidor var också populärt att få ta del av. I Hede pratades mycket om sophanteringen i kommunen och hur de ska hantera den biten så där fanns en önskan om att bjuda in ex Lundstams för att diskutera alternativ att få hjälp av dem. En fråga som kom upp var också hur man kan hitta organisationer som arbetar med att hjälpa till med finansiella bidrag.

När det diskuterades i grupperna vad de ser för fördelar med att campingarna och ställplatserna i Jämtland Härjedalen träffas och nätverkar med varandra kom det jättemycket bra svar och det märks att behovet att få träffa varandra är stort och önskat. Att utbyta erfarenheter och skapa nya kontakter var något som de flesta såg som mest positiva. Det finns en stor efterfrågan av att träffas, dela behov och kunskap om varandra och tillsammans diskutera utmaningar och hur man ska ta sig genom dem. Många sitter fast i sina verksamheter vad gäller utveckling och inspiration och istället för att ”uppfinna hjulet en gång till”, som någon uttryckte det, så kan man tillsammans med andra kollegor hjälpas åt att inspirera varandra och driva utvecklingen framåt för campingar och ställplatser i länet.

 

Förväntansfulla deltagare

Frågorna, svaren och diskussionerna var otroligt nyttig att få ta del av nu när projektet ska planeras vidare med utbildningar, workshops, temadagar och läranderesor. Vi har en bransch som är väldigt viktig för besöksnäringen i Jämtland Härjedalen och som nu kommer få chansen att utveckla sina verksamheter både inom deras digitala mognad, nätverk och samverkan. Efter de båda mötena i Östersund och Hede var det flera deltagare som uttryckligen mena att detta kommer vara supernyttigt för deras verksamhet, speciellt när det kommer vara aktiviteter som är riktad mot deras bransch. En deltagare sa:

”Vi har suttit på möten där det varit generell information som berör alla deltagare på plats och det har varit bra i sig, men mycket av det berör inte oss och vi har kunnat gå därifrån och undrat varför vi gick dit. Nu känns det verkligen som att vi campingar kommer få något som passar oss och våra behov. Detta kommer bli jättebra!”

Projektledare Johan Ericson presenterar JHT och projektet för deltagare på Wemer Värdshus i Hede. Foto: Kent Halvarsson
Projektledare Johan Ericson presenterar JHT och projektet för deltagare på Wemer Värdshus i Hede. Foto: Kent Halvarsson

Vad händer nu?

Med dessa uppstartsmöten har projektet fått information och önskemål om vad deltagarna därute önskar och efterfrågar. Nu börjar en planering av utbildningar, workshops och resor. Under hösten kommer det erbjudas ett höstprogram för våra deltagare där de kommer få chansen att öka sina kunskaper inom marknadsföring, sociala medier och hemsidor. Detta höstprogram kommer vara klart i sommar och skickas ut till alla verksamheter där det erbjuds delta. Någon gång i september/oktober kommer det anordnas den första temadagen som vi kallar ”Campingdagen”. Där kommer ett program skapas, där deltagarna också fått varit med och önskat, med olika föreläsare och workshops som skall leda till utveckling, ökad kunskap och inspiration. En inbjudan och information om den dagen kommer skickas till alla deltagare via mail och den kommer finnas på JHT:s hemsida och nyhetsbrev.

Har ni funderingar eller frågor så kontakta Johan. 070-280 26 22. Mail till Johan

Här kan ni läsa mer om projektet Samverkan och utveckling för campingar i Jämtland Härjedalen

 

Skip to content