URBAN på Stortorget i Östersund. Foto: Göran Strand

URBAN visar vägen för ökat värdskap i Östersund

15 november, 2019
Text: Anna Borg och Elisabeth Richardsson, Destination Östersund.
URBAN på Stortorget i Östersund. Foto: Göran Strand
Dela på twitter
Dela på facebook
Dela på google
Dela på linkedin
Dela på email

De senaste årens tekniska utveckling har revolutionerat informationsöverföringen, vilket är speciellt påtagligt när det gäller turistinformation. Idag är personalen mer av inspiratörer och en förlängd del av platsens marknadsföring och värdskap. Samtidigt visar aktuell forskning att allt fler besökare föredrar ett personligt möte framför enbart digitaliserade tjänster. Det ska vara lätt att vara gäst i Östersund och InfoPoints ser vi som en naturlig del i satsningen på ett ökat värdskap och personligt bemötande.

URBAN – ett pilotprojekt som visar vägen

Genom att skapa fler InfoPoints på strategiska platser blir det lättare för gästen att få information och inspiration. Vi har ett mål att utöka dagens 6 InfoPoints till ett 20-tal strategiskt utvalda inom två år och däribland utveckla URBAN på Torget till att vara Tourist Centers förlängda arm som InfoPoint. Vi har under flera år jobbat för att levandegöra ett i mångas ögon “dött Stortorg” och utveckla flödet av människor till hela Stadskärnan. Där har URBAN på Torget – en ombyggd eventcontainer, spelat en avgörande roll.

URBAN är en samlingsplats för aktiviteter som ska öka besöksantalet, skapa ökad attraktivitet för stadskärnan och se till att människor stannar längre och dessutom besöker Stortorget. URBAN används även som pop up-miljö för extra exponering till företag. Med hjälp av vår sommarpersonal har vi i sommar själva skapat olika aktiviteter varje vecka samt att andra aktörer skapat evenemang med platsen som bas, där vi stöttat genom projektledning och marknadsföring. URBAN har under sommaren även fungerat som en InfoPoint med våra egna turistinformatörer på plats och som gick på rullande schema gentemot vårt Tourist Center då vi ville möta våra gäster på en bredare front för att ge ett gott värdskap.

Fler satsningar på ökat värdskap mot gäst

Vår målsättning är också att genomföra flera delar av värdskap som vi arbetat fram under detta arbete med Framtidens besöksservice såsom Digital eller analog värdskapsutbildning, Internapp, InfoPoints, Pop Up funktion, Digitalt Värdskap och Goda exempel. Vi ser över om en ny digital värdskapsutbildning skall tas fram för besöksnäringen alternativt flera analoga föreläsningspass och workshops i samband med Östersundsdagen dit alla i besöksnäringen och andra intressenter bjuds in. Vi har lanserat en internapp gentemot besöksnäringen för att därmed snabbare vara uppdaterade om vad som händer och sker och därigenom bli bättre värdar.

Vår Pop Up funktion i samband med stora evenemang har varit framgångsrik och vi ser på möjligheten att även ha en rörlig Pop Up Infopoint ute på stan. Vårt digitala värdskap ser vi över och på vår nya hemsida www.visitostersund.se kommer det b la finnas en egen sektion där man kan läsa om lokalbefolkningen och komma i kontakt med lokala värdar.

”Under arbetet med Framtidens besöksservice har vi hämtat inspiration från andra destinationer kring hur de arbetar med värdskap med lokalbefolkningen som ambassadörer och kommer under år 2020, tillsammans med Östersunds kommun, att lansera en form av värdskapsaktivitet gentemot Östersundarna. Att styrka kännedomen om Östersunds utbud och vikten av värdskap lokalt är jätteviktigt då vi vet att 60% av våra besökare bor hos släkt och vänner,” säger Anna Borg och Elisabeth Richardsson på Destination Östersund.

Inspiration för besöksnäringen i Östersund

Vi kommer att lägga ut “tips och trix” på Destination Östersunds hemsida, där målgruppen är företagen i Östersund, kring värdskap samt filmer som Visit Sweden tar fram kring bl a värdskap och digitalisering. Genom olika forum såsom interna Facebookgrupper och Östersund Intern-appen lyfter vi goda exempel på värdskap och i samband med vårt morgonmingel som arrangeras inne på vårt Tourist Center ger vi möjlighet till företag att dela med sig av sina tips och erfarenheter kring värdskap som kan inspirera andra.

Visit Östersund Turistcenter
Annica Grinde och Wilma Larsson jobbar som turistinformatörer vid Visit Östersund Turistcenter. Foto: Anne Adsten