Alpin skidåkning grupp Åre. Foto: Mark Going

Välkommen att lägga anbud: direktupphandling av bearbetning press och marknadskommunikation

20 november, 2018
Text: Jämtland Härjedalen Turism
Foto: Mark Going

Fokus Internationell marknad

Direktupphandling av bearbetning press och marknadskommunikation

Upphandlingen avser arbete för att ta emot, koordinera men också följa upp PR-insatser som sker på för regionen prioriterade utländska marknader. Ett stort antal mediakontakter sker årligen, i syfte att skapa ökad attraktionskraft och kännedom om det som vår region har att erbjuda vilket är ett oerhört viktigt verktyg i det strategiska arbetet inom besöksnäringen Jämtland Härjedalen.

Kontraktet kommer löpa från undertecknande och maximalt 12 månader, med möjlighet att förlänga ytterligare ett år. Uppdraget kommer kunna genomföras i beställarens verksamhet, såväl

bas som projekt. Maximalt belopp för totalt upphandlade tjänster utifrån förfrågningsunderlaget är 500.000 kronor t o m 2019.