Strategi 2030

Vision 2030

15 augusti, 2018
Text: Jämtland Härjedalen Turism
Dela på twitter
Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på email

Tillsammans är ett ord som kännetecknar Jämtland Härjedalen. Det är också ett ord som beskriver verksamheten och ambitionen i organisationen Jämtland Härjedalen Turism (JHT) och i destinationsbolagen som ägare och främsta intressenter. I din hand håller du en skrift som beskriver vad regionens besöksnäring behöver vidareförädla och hur vi ska jobba tillsammans för att göra fler och bättre affärer.

JHT har arbetat fram strategin för besöksnäringen i Jämtland Härjedalen i dialog med både offentliga och privata aktörer. Dess syfte är att vara ett stöd för alla aktörer med intresse i besöksnäringen. Dessutom har den en tydlig koppling till den nationella strategin för besöksnäringen.

Skip to content