Filma med mobilkamera

Workshop inbjudan: Filma med mobilen

23 januari, 2020
Text: Anne Adsten, JHT
Foto: Niclas Vestefjell fotograferat orginal och Andreas Edholm, JHT

Workshop med möjlighet för deltagarna att jobba praktiskt med sina mobiltelefoner och hur de ska tänka innan, under samt efter filmning.  Verktyg för att klippa film och lägga in texter visas och förklaras. Tillsammans tittar deltagarna på olika case med filmer som enbart filmats med mobil och deltagarna får information om hur de kan skapa liknande innehåll. Utförare av workshopen är Adeprimo. Utbildningstillfället erbjuds via JHTs projekt Den digitala transformationen och samkörs med utbildningsinsatsen ”Turism Post Corona” där JHT samarbetar med Region Jämtland Härjedalen och Region Västernorrland. 

Innehåll

  • Så skapar du en storyboard
  • Hur du filmar med mobilen
  • Filmklippning direkt i mobilen eller i datorn
  • Format och metodik
  • Uppladdning i sociala kanaler

Målgrupp

Primär målgrupp är mindre destinationer, kommunala tjänstemän med ansvar inom området samt företag som inte tillhör en tydlig destinationsorganisation.

Sekundär målgrupp är övriga destinationer och andra aktörer inom besöksnäringen i Jämtland Härjedalen.

Information & anmälan

Plats: JHTs kontor på våningen ovanför Visit Östersund Turistcenter, Rådhusgatan 44 (Gamla skolan) eller digital medverkan via länk. Länk skickas till anmälda deltagare i direkt anslutning till workshopen. Obs! Om du önskar delta på plats, maila Anne Adsten, JHT, eftersom vi har ett maxantal som kan vistas i lokalen på ett säkert sätt.

Datum: 25-26 maj 2020

Tid: 09.00-11.45 båda dagarna.

Kursavgift: 400 sek + moms/deltagare (avbokning senare än 1 maj faktureras)

Anmälan till kursen görs via denna länk

Info: Anne Adsten, JHT

Skip to content