logo-reg-jh-360x100-optz
logo-eu-reg-utv-fond-250x200-optz
Inspirationsdag på Jamtli

Aktiva deltagare på inspirationsdag på Jamtli

30 mars, 2023
Text: Jonas Herjeby, JHT
Inspirationsdagen hölls i Grändkaféet på Jamtli. Deltagarna var väldigt aktiva i att utbyta tips, idéer och erfarenheter med varandra. Foto: Johan Ericson

Både naturen och kulturen i regionen är viktiga arenor för upplevelser i Jämtland Härjedalen. Den 22 mars samlades därför en grupp natur- och kulturturismaktörer på Jamtli för att utbyta erfarenheter och inspireras av varandra och av föreläsningar. Dagen genomfördes inom JHT:s projekt Besöksnäringens roll för regional utveckling 2.0

Kolbulle på Rödön (OBS! Inte fri användning av bilden)
Kom ihåg människan i bilderna, tipsar Heimbygda om. Foto: Susanne Kvarnlöf, Heimbygda

Alla aktörer inom natur- och kulturturism, både ideella verksamheter och företag, är en viktig del i besöksnäringen i Jämtland Härjedalen. Inom projektet Besöksnäringens roll för regional utveckling 2.0 är dessa aktörer en viktig målgrupp och det är alltid spännande att mötas under sådana här träffar och höra om deras möjligheter och utmaningar. Under den här dagen fick vi tillfälle att dela med oss av kunskap från projektet, men samtidigt också ta del av den kunskap och erfarenhet som finns ute i regionen från de 20 deltagarna som väldigt aktivt deltog i samtalen under dagen.

Rådgivning för att utveckla din verksamhet

Under dagen fick vi höra om flera möjligheter via Länsstyrelsens projekt för kompetensutveckling på landsbygden. Bland annat finns rådgivning och kurser i kommunikation, produktutveckling och paketering och storytelling och vi rekommenderar starkt att nyttja de här möjligheterna för den som vill lära sig något nytt eller på annat sätt utveckla sin verksamhet. Mer information finns via Eva Jonsson.

Spaningar från regionens natur- och kulturturismaktörer

Under hösten och början av året har vi arbetat med en inventering för att kartlägga både aktörerna i regionen och deras behov. Totalt har vi identifierat 204 stycken aktörer som på något sätt erbjuder en besöksanledning med en aktivitet i naturen, eller som förmedlar lokal kultur genom någon form av aktivitet. Av dessa har vi fått kontakt med 110 stycken via antingen telefon, mejl eller enkät.

Sammanfattningsvis har samtalen med aktörerna visat på en hög digital närvaro hos aktörerna där många har hemsidor, men att de inte alltid uppdateras. Flera aktörer föredrar sociala medier som Facebook för att uppdatera om verksamheten. Många av de som vi pratat med är medvetna om hur viktigt det är med marknadsföring, men känner att de behöver mer kunskap kring det och att tiden inte räcker till. Flertalet aktörer har också planer på att utveckla sin verksamhet och produkter/tjänster eller att genomföra renoveringar. Återigen är dock tiden en faktor.

Lokala samarbeten mellan aktörer inom besöksnäringen och med andra är vanligt och många ser nyttan det skapar för både verksamheten och platsen. Några påpekar dock att det kan göras mer och framförallt vill man att kontakten med kommunen ska bli bättre och tydligare, vilket även bekräftades av flera deltagare under dagen på Jamtli. Ett viktigt medskick var att det har varit svårt för oss att få svar hos aktörerna, vilket kan vara ett problem. Ett samtal som inte besvaras kan vara en missad möjlighet då det kan vara en potentiell gäst som ringer.

Inventeringens resultat kommer att presenteras i sin helhet i slutet av april 2023.

Att levandegöra kulturhistoria

Malin Bäckström, sektionsledare på pedagogiska sektionen på Jamtli, berättade om hur de arbetar med att levandegöra kulturhistoria i sin verksamhet. Att levandegöra något är en bra metod för att sprida kunskap eller att skapa en relation till platsen på ett tillgängligt sätt, där besökarens egna delaktighet i upplevelsen är en viktig del. För Jamtli handlar det mycket om barnens upplevelser där tidsresor bakåt i tiden är en metod för att berätta om historien. Det måste inte alltid vara ett äventyr, utan kan också handla om något vardagligt som att tvätta mattor.

Malin lyfte också att levandegörandet inte måste ske på så stor skala som på Jamtli, utan att man kan plocka ut delar och inspireras av små saker som kan fungera för den egna verksamheten. Ett exempel hon gav var att bjuda in skolklasser och hänga upp upplevelsen på något som passar ett ämne de lär sig om i skolan. Upplevelsen kan också kopplas till nutida händelser, där Jamtli för tillfället arbetar med beredskapstiden som ett sätt att koppla dagens säkerhetsläge med kriget i Ukraina och Sveriges ansökan till Nato till situationen då.

Malin Bäckström, Jamtli
Malin Bäckström från Jamtli berättade om hur de levandegör kulturhistorien. Här är några av de nyckelord de använder. Foto: Jonas Herjeby

Så blev Döda fallet levande

Robert Falk från Ragunda kommun gav en presentation av den nya geoparken Indalsälven, där bland annat Döda fallet ingår. En geopark är ett område med syftet att skapa regional tillväxt genom att lyfta fram geologi, naturvård, kulturhistoria, besöksnäring och kunskap.

Geopark Indalsälven är en spännande blandning av berättande om natur, kultur och historia där den unika geologin är synlig mycket på grund av (eller tack vare) Vildhussens misslyckade projekt som tömde Ragundasjön den där juninatten 1796. I maj startas bland annat ett pilotprojekt med konstvandringar för att bjuda in alla sinnen i en kombination av både natur och kultur och på Döda fallets roterande läktare kommer det sättas upp föreställningar.

Trender inom naturturism

Vi på JHT presenterade de senaste trendspaningarna inom naturturism, där vi bland annat kan se att det finns en stor betalningsvilja hos besökarna. Att uppleva lokal kultur, med lokal mat och dryck, är stort och gästen söker gärna autentiska upplevelser kopplat till platsen de besöker. De träffar gärna lokalbefolkning och tar del av traditioner och historia.

Fysiska aktiviteter utomhus där naturen får vara en arena för att åka skidor, vandra, paddla, klättra och så vidare är populärt. Gästerna vill gärna lämna vardagsstressen bakom sig och hitta ett inre lugn i naturen. Samtidigt ställs högre krav på lättillgängliga äventyr och man betalar gärna för lite bekvämligheter och lyx.

De som vill ha en mer äventyrlig upplevelse betalar gärna för en guide som har erfarenhet och kunskap. Att gå kurser i naturen är också en växande trend där gästen gärna vill lära sig någon ny kunskap eller färdighet. Enligt Visit Sweden kan vi också räkna med många utländska besökare i år, då den relativt svaga kronan gör Sverige till ett prisvärt resmål.

Deltagarna på plats fick också möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter utifrån vad gästerna söker och vi fick höra exempel på bland annat utländska gäster som fascineras av det exotiska med en vanlig jordkällare och att det finns ett stort mervärde i att träffa någon med lokalkunskap.

Kulturarv – en mångfald av mänskliga spår

Dagen var tänkt att avslutas med Heimbygdas workshop Bilden av oss, men på grund av sjukdom ställdes den in. Kristina Ernehed sammanfattade emellertid workshopens andemening bra i sin presentation av Heimbygdas verksamhet. Det är viktigt att vi funderar över vad vi visar upp i våra bilder och att landsbygd är så mycket mer än avfolkning och förfallna lador. Var finns människan? Jo självklart även på landsbygden! Medskicket var att ha med människor i de bilder vi förmedlar från platserna där vi verkar och från våra verksamheter.

Kristina beskrev även kulturarv som något ständigt i förändring, då det hela tiden påverkas av människan och samhällets utveckling. Det finns alltså en stor mångfald inom vad kulturarv kan vara och vad det betyder och där är hembygdsrörelsen en viktig del i att berätta om och lyfta fram det.

Häng med på kommande träffar och workshops

Prenumerera på JHT:s nyhetsbrev om ni inte redan gör det, för att inte missa tips, trender och inbjudningar till fler träffar och workshops!

Missa inte heller att titta in på sidan Natur- och kulturturism – en samlingssida för information och inspiration, där vi har samlat information och kunskap som handlar om natur- och kulturturism.

Skip to content