logo-reg-jh-360x100-optz
logo-eu-reg-utv-fond-250x200-optz
Fatbike Lofsdalen Anette Andersson

Andel sysselsatta inom turism: Jämtlands län på tredje plats

20 december, 2022
Text: Anne Adsten, JHT
Fatbike äventyr i Lofsdalen. Foto: Anette Andersson

Jämtlands län ligger på tredje plats efter Stockholm och Gotlands län som delar förstaplatsen i andel yrkesverksamma inom de yrken som traditionellt ses som rena besöksnäringsyrken. Bland kommunerna i regionen toppar inte oväntat Åre och Härjedalen listan, följda av Berg och Östersund.

Länets kommuner landar i Travel Reports jämförelse på allt från 2:a plats till 258:e plats bland Sveriges totalt 290 kommuner. Bland Jämtland Härjedalens kommuner är fördelningen andel sysselsatta inom traditionella besöksnäringsyrken enligt följande:

 • (2:a plats bland Sveriges 290 kommuner) Åre, 10,44% av de yrkesverksamma verkar inom traditionella besöksnäringsyrken.
 • (16:e plats) Härjedalen, 6%
 • (27:e plats) Berg, 5,49%
 • (38:e plats) Östersund, 4,91%
 • (168:e plats) Strömsund, 2,92%
 • (224:e plats) Ragunda, 2,29%
 • (243:e plats) Krokom, 2,11%
 • (258:e plats) Bräcke, 1,94%

JHT har sökt Travel Report för att få en beskrivning av vilka yrkeskategorier som räknats in i undersökningen. En försiktig gissning är att detaljhandeln inte räknats in.

Andel sysselsatta inom turism i Jämtland Härjedalen 2020 enligt Regionfakta

I Regionfaktas tabell för 2020 räknas detaljhandel, djurparker och naturreservat, hotell och restaurang, museum och kulturminnen, nöjesparker, skidanläggningar, etc in som turismberoende branscher. Fördelningen mellan länets kommuner liknar i stort sett listan från Travel Report med undantaget Krokom och Bräcke som byter plats. Skillnader i procentsats kan som nämnts, ha att göra med vilka yrken som räknats in som turismrelaterade.

 • Åre 14,9% av de sysselsatta inom kommunen
 • Härjedalen 15,8%
 • Berg 14,9%
 • Östersund 9%
 • Strömsund 7,1%
 • Ragunda 6,1%
 • Bräcke 5,1%
 • Krokom 4,6%

Jämtland Härjedalen Turism:s beräkningar av helårsarbeten inom turism

Jämtland Härjedalen turisms egna beräkningar visar att besöksnäringen i regionen skapar totalt ca 7 700 helårsarbeten under 2021, utifrån beräkningar som bygger på turismens framräknade omsättning. Av dessa framräknade helårsarbeten består en del av deltider och samtliga anställda inom turism är inte skrivna i regionen, men en jämförelse är att det 2021 beräknades finnas 65 000 förvärvsarbetande i Jämtlands län enligt Regionfakta. I undersökningen spridningseffekter inom turism (Sprit-undersökningen 2016) konstaterades att ytterligare fler yrkesverksamma är beroende av besöksnäringen i Jämtland Härjedalen och särskilt i fjälldestinationerna där ca 75% av sysselsättning och omsättning har grund i besöksnäringen. I projektet Morgondagens medarbetare har Jämtland Härjedalen Turism tagit fram en bild över de 100 jobb som i större eller mindre grad är turismrelaterade i regionen.

Jämtland har ett lågt antal inskrivna arbetssökande

Norrbotten, Västerbotten och Jämtland har tillsammans med Gotlands län utvecklats starkast av alla Sveriges län under det senaste året, men även sett över en längre tid har utvecklingen i länen varit stark. Antalet inskrivna arbetslösa har procentuellt sett minskat klart mer än riksgenomsnittet mellan det tredje kvartalet 2021 och samma period 2022. Även när statistiken bryts ner i grupperna långtidsarbetslösa, ungdomar eller inskrivna arbetslösa med svagare konkurrensförmåga kvarstår samma mönster (Arbetsförmedlingen, Utvecklingen på arbetsmarknaden 2022-2024)

Arbetslösheten vänder upp under 2023

Arbetsförmedlingen bedömer att det försämrade ekonomiska läget kommer att innebära ett ökat antal inskrivna arbetslösa under 2023. Bedömningen präglas av stor osäkerhet, men stigande räntor och höga elpriser väntas särskilt pressa arbetsmarknaderna i storstadsområden och i södra Sverige. Stora investeringar i den gröna omställningen väntas också bidra till att arbetslösheten inte ökar i samma omfattning i norr. Västerbottens, Jämtlands, Gotlands och Norrbottens län bedöms ha de lägsta arbetslöshetsnivåerna i slutet av prognosperioden, medan arbetslösheten väntas bli högst i Södermanlands, Gävleborgs och Skåne län (Arbetsförmedlingen, Utvecklingen på arbetsmarknaden 2022-2024).

Skip to content