Topptur Vemdalen Karl Vertergård

Fakta om turismen i Jämtland Härjedalen 2021

24 oktober, 2022
Text: Lars Häreblad, Nordanalys och Anne Adsten, JHT
Topptur med Vemdalsskalet och Sonfjället i bakgrunden. Foto: Karl Vertergård

Coronapandemin som slog till med full kraft i mars 2020 har inneburit en stor utmaning för delar av regionens besöksnäring 2020-2021. Det avspeglar sig med stor tydlighet i nästan alla siffror som beskriver besöksnäringen och dess utveckling. Vi kan totalt sett konstatera att Jämtland Härjedalen som helhet klarat sig bättre än många andra regioner i landet och återhämtningen har varit stark, i vissa fall redovisas ”all time high” under 2021.

Turismen omsatte 5,69 miljarder kronor

Turismen i Jämtland Härjedalen omsatte 5,69 miljarder kronor 2021. Jämfört med 2020 innebär det en ökning med 0,92 miljarder kronor, motsvarande +19%. Dock återstår en liten bit kvar till det tidigare rekordåret 2019, då omsättningen låg på 5,84 miljarder kr.

Liftkortsförsäljningen ökade med 24% och skiddagarna med 17%

Liftkortsförsäljningen (724 miljoner kronor) står för nästan 13% av den totala omsättningen. Båda siffrorna visar ”all time high” med en tydlig ökning jämfört med 2020, +147 miljoner kr (+24%). Antalet skiddagar vintern 2020/21 var 2,94 miljoner, vilket motsvarar en ökning med 17% jämfört med 2019/20.

Totalt 11,3 miljoner gästnätter varav 3,1 kommersiella

Totalt hade Jämtland Härjedalen ca 11,3 miljoner gästnätter (+12%) 2021, varav drygt 3,1 miljoner i kommersiellt boende (+19%).

Turismen genererar 723 miljoner i skatteintäkter

Turismen genererar skatteintäkter (kommun och landsting) på ca 723 miljoner kronor, vilket är en ökning med ca 15% jämfört med 2020.

7700 årsarbeten genereras tack vare besöksnäringen

Totalt genereras motsvarande knappt ca 7 700 årsarbeten av turismen. Jämfört med 2020 en ökning med +15%.

Utlandsmarknaden minskade medan den svenska marknaden kompenserade starkt

Covid 19-pandemin har av naturliga skäl påverkat utlandsmarknaden. De utländska kommersiella gästnätterna minskade ytterligare något under 2020, totalt sett med -35 500 eller -15% jämfört med 2020. Men jämfört med rekordåret 2019 handlar det om en minskning med nästan -412 000 gästnätter (-67%). Störst är tappet på den norska marknaden, -250 000 gästnätter motsvarande -82%. Den kraftiga utlandsminskningen har dock i hög grad kompenserats av en mycket stark utveckling för den svenska marknaden. Jämfört med 2020 handlar det om en ökning med drygt 540 000 gästnätter motsvarande +23%.

Totalt hade regionen 1,1 miljoner dagsturister

Totalt hade Jämtland Härjedalen drygt 1,1 miljoner dagsturister 2021, en ökning med cirka 10%.

Skip to content