Export 2.0

Besöksnäringen är en basnäring i Jämtlands län och har en större betydelse för sysselsättning och tillväxt än i många andra regioner. I RUS för Jämtlands län framhålls turism och upplevelser som tillväxtområden med stora möjligheter att fortsätta utvecklas tack vare länets unika natur, miljö- och kulturvärden. I den regionala strategin för besöksnäringen är visionen att bli Europaledande när det gäller naturbaserade upplevelser. För att nå visionen och för att öka antalet nya och återkommande gäster från såväl Sverige som utlandet krävs aktiva företag, framåtsträvande destinationer och ett sammanhållet regionalt arbete.

Läs mer

Export 2.0

Ökat sälj för besöksnäringen i Jämtland Härjedalen Projektets syfte Att genom ökad marknadskommunikation, distribution och försäljning öka antalet utländska gäster till vår region och våra

Läs mer
Skip to content