Renen Elsa Sandra Landén 2018

Internationella möjligheter för Renen Elsa

28 november, 2018
Text: Anne Adsten
Foto: Sandra Landén
Dela på twitter
Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på email
Sandra Landén i Funäsfjällen har många strängar på sin lyra, liksom många inom Jämtland Härjedalens besöksnäring. Bland annat driver hon en incoming-verksamhet i sitt företag Renen Elsa. Företaget har nyligen beviljats mikrostöd för att utvecklas vidare. Sandra vill gärna uppmana fler att ta chansen att utveckla sig och sitt företag mot en internationell marknad.
” – Jag är en turismföretagare med den internationella arenan som mål och trivs med att skapa kontakter och driva sälj som resulterar i framtida affärer för besöksnäringen i Jämtland Härjedalen, säger Sandra.
Eftersom jag gillar att röra mig bland olika kulturer så kan jag ta lärdom av hur olika kundgrupper ser på resandet och målet med resan och sedan använda mig av det när jag sätter ihop olika koncept.
Jag sökte Mikrostödet för att utveckla min kunskap inom internationell besöksnäring och jobba vidare med att skapa relationer som leder till att jag i mitt företag kan få ökad förståelse för hur olika våra besökare ser på vad som är reseanledningar, mat, kultur, respekt för människor, djur och natur. Detta för att bättre kunna erbjuda ett större värde för besökare som önskar besöka vår region.
Det var enkelt att söka mikrostödet och med dess hjälp kunde jag delta med mitt företag Renen Elsa i ATWS i Toscana, Italien 2018 (ATWS = Adventure Travel World Summit) för att delta i seminarier om naturturism och internationella besökare. Jag kunde också skapa värdefulla kontakter med journalister och turoperatörer. Jag planerar även att delta i ATWS i Göteborg 2019 samt en internationellt nätverksträff i april med Svenska och Schweiziska handelskamrarna. I tillägg kommer jag att kunna bjuda in till journalistresor för att öka kunskapen om vad vi i Jämtland Härjedalen kan erbjuda för utländska gäster som vill ha en resa med ett djupare innehåll.
Självklart så kommer jag att samarbeta med olika aktörer i Jämtland Härjedalen för att sätta ihop journalistresor och erbjudanden. Aktörer som delar min övertygelse om att leverera resor med ett kunskapsinnehåll och som har kunskap och vilja att arbeta mot en internationell marknad med allt vad det innebär av framförhållning och förståelse för olika kulturer, avslutar Sandra.”
Se filmen om Sandras företagsidé här
Ridning i Funäsfjällen. Renen Elsa.

Mikrostöd till små företag inom naturturism

Stödet riktar sig till företag inom naturturism med en årlig omsättning på minst 250 000 kronor och högst 4,5 miljoner kronor som vill attrahera och sälja till nya internationella kunder. Målet för insatsen är att öka andelen internationellt konkurrenskraftiga företag som arbetar med hållbara naturupplevelser över hela landet. Det ska finnas internationellt efterfrågade upplevelser, produkter och erbjudanden inom naturturism.

Utlysningen har två inriktningar:

– att ge stöd till affärsutveckling som leder till förbättrade digitala verktyg och förbättrad digital marknadskommunikation för att effektivt kunna nå internationella marknader och målgrupper

– att stärka naturturismföretags internationella konkurrenskraft genom att göra det möjligt för företag att köpa tjänst eller utvecklingsinsats som rör internationalisering samt att delta i kompetensutvecklande insatser inför Adventure Travel World Summit 2019.

Läs mer om vad Mikrostöd naturturism kan användas tillPDF.

Läs mer om Adventure Travel World Summit 2019.

Läs mer om Mikrostöd till Naturturismföretag i Jämtland Härjedalen här.

Skip to content