fiske sommar älv

JHTs VD om rådande läge – Covid-19. Del II

24 mars, 2020
Text: Mats Forslund, VD Jämtland Härjedalen Turism
Fiskeäventyr för stora och små. Foto: Niclas Vestefjell

I samband med presskonferensen idag tisdag 24e mars 2020 lämnade Folkhälsomyndigheten, FHM, information om att skidanläggningar ska kunna hålla öppet tillsvidare men med beaktande av förtydligade föreskrifter som nu utarbetas.
I tillägg finns information om JHTs samarbete med Handelskammaren Mittsverige i att samla in kunskap om rådande läge via bl a veckovisa möten, en företagsenkät och öppnandet av en Help-line. JHT tittar på att lägga om projektverksamhet för att anpassa till rådande omständigheter och UNWTO kommer ut med en plan för destinationers återhämtning. 

Skidanläggningarnas öppethållande

I samband med presskonferensen idag tisdag 24e mars lämnade Folkhälsomyndigheten, FHM, information om att skidanläggningar ska kunna hålla öppet tillsvidare men med beaktande av förtydligade föreskrifter som nu utarbetas. Till grund för FHM:s beslut ligger bl a att myndigheten sett positivt på de åtgärder som redan vidtagits och man betonar att det är folksamlingarna som är utmaningen, inte skidåkningen i sig. FHM uppmanar samtidigt till försiktighet och att överväga om resor verkligen är nödvändiga, dock utan att utfärda reseförbud.

Vad gäller restauranger, caféer och barer så kommer enbart bordsservering att tillåtas och även här kan det bli aktuellt med ytterligare rekommendationer.

Mer detaljerad information jobbas det löpande och intensivt med ute i anläggningar och destinationer tillsammans med berörda men om någon ändå saknar information eller har frågor så hör gärna av er till Mats Forslund, JHT , 070-3772576.

 

Handelskammarens möte 23 mars

Vid mötet diskuterades bl a de inspel avseende behov av åtgärder som via Handelskammaren redan skickats till regeringen via handelsministerns kansli och den gemensamma enkät för att fånga bilden som underlag för vidare åtgärder som planerats. Se länk nedan. Vidare informerade Anders Byström Region Jämtland Härjedalen om planerna på någon form av företagsakut och gemensam grupp för att stärka samarbetet i den situation som råder och om hög prioritering av handläggningen av företags- och investeringsstöd och liknande. Vidare poängterades under mötet vikten av att undvika att lägga frågan om ansvar för att stänga ner verksamheter på företagen själva utan att det ansvaret bör ligga hos myndigheterna.

Företagsenkät gällande Covid-19, skickas ut av Handelskammaren Mittsverige på uppdrag av UD och Handelsministern för att fånga upp rådande läge inför kommande insatser.

 

Helpline för företag gällande Coronakrisen

På torsdag den 26/3 kl 09.00 öppnar ett videomöte där Handelskammaren Mittsverige, Business Sweden, ALMI, Bizmaker, Region Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen, EKN, Jämtland Härjedalen Turism m fl finns tillgängliga för att svara på frågor från företag. Via mötet finns även möjlighet att dela input på åtgärder som kan förmedlas vidare till beslutsfattare på olika nivåer.

 

JHT och anpassning av projektverksamhet

På JHTs webplats har vi påbörjat en insamling av exempel som i senare skeden kan nyttjas för dokumentation och inspiration. Den ena samlingen har vi valt att kalla ”Utmaningar i spåren av Corona” och den andra “Goda exempel i spåren av Corona”.

I syfte att se på möjligheterna att anpassa inriktningen och arbetet i projekt som nu rullar inom JHT så har vi inom Morgondagens medarbetare där Swetour-gruppen (tillika referensgrupp för projektet) ombetts lämna förslag på hur vi skulle kunna styra om mot kompetensförsörjningsinsatser mer anpassade till nuvarande situation. Bra idéer har lämnats och nu ska vi ta en första kontakt med finansiärerna för att kolla vad som kan vara möjligt.

Kontakt: Andreas Edholm, JHT

Inom Welcome! och det övriga internationella arbetet har vi som vi berättat om tidigare sedan några veckor tillbaka pausat samtliga inbokade press- och turoperatörsresor från Storbritannien, Tyskland och Danmark, men vi tar givetvis upp tråden med dessa när livet återgår till det mer normala. I denna isolerade tid gäller det dock att snabbt ställa om och nyttja digitaliseringens kraft. Eftersom vi har mycket bra upparbetade relationer med flertalet världsmedier så uppmanar vi alla turismföretagare i Jämtland Härjedalen att skicka intressanta stories (med fördel på engelska) med kontaktuppgifter för kompletterande intervjuer och länkar till högupplösta bilder och filmer till oss. Vi skickar mer än gärna dessa vidare till lämpliga mottagare för att öka kännedomen.

Kontakt: Linda Wasell, JHT

 

UNWTO – United Nations World Tourism Organization

Sedan Coronasituationen bröt ut har UNWTO arbetat nära världshälsoorganisationen WHO för att möta de uppkomna utmaningarna och bl a så har en särskild kriskommitté bildats. I den har man redan nu börjat se på hur återställningsarbetet ska kunna genomföras.

“In the coming days, UNWTO will release a set of recommendations for recovery. The document will highlight the steps governments and other authorities need to take to mitigate the impact of COVID-19 on the tourism sector and to then accelerate recovery.”

Skip to content