Jonny Larsson Lofsdalen Mats Lind

Lofsdalsmodellen

11 november, 2020
Text: Anne Adsten, JHT
Jonny Larsson, platschef på Lofsdalens fjällanläggningar. Foto: Anette Andersson

Jonny Larsson är idag platschef för Lofsdalens fjällanläggningar. Han började som säsongare och trivdes så bra att han blev kvar och har under åren engagerat sig i många delar av fjällanläggningen och destinationsbolaget. En del är rekrytering och introduktion av säsongsarbetare, en nyckelfråga för att kunna skapa en bra vintersäsong med nöjda gäster. Jonny har under åren utvecklat en specifik modell som vi skulle kunna kalla Lofsdalsmodellen. I och med att JHT bjöd in för en presentation av modellen inom projektet Morgondagens medarbetare 2.0 så har den nu för första gången tecknats ned.

Skidskolan Lofsdalen Loffe
Loffe i Lofsdalens skidskola. Foto: Martin Olson.

Hjärtat styr

För omkring 10 år sedan gjordes ett samlat arbete inom Destination Lofsdalen för att ta fram en logotype. Byrån samlade både stugägare och företagare och tillsammans kom de fram till att Lofsdalens styrka kan symboliseras med ett stort hjärta. Det är omtanken och kärleken till Lofsdalen som är gemensam och som ligger till grund för värdeorden som är grunden till kommunikation för platsen och grund för hur destinationen agerar: äkta, genuint, lugnt, harmonisk, personlig m m.

För att åskådliggöra hur det fungerar praktiskt så är det till exempel viktigt att de som jobbar i barnbacken lär sig barnens namn, att lägga tid på att bemöta gäster, att hälsa gäster även om man har en ledig dag och att även kollegor alltid hälsar varandra med namn. Förhållningssätt och gemenskap grundläggs i en inledande värdskapsutbildning som ordnas av fjällanläggningen gemensamt för hela byns säsongsanställda.

Att sälja in en livsstil

Att sköta rekryteringen för en fjällanläggning är tufft och Jonny ser klurig ut när han antyder att han fått lära sig av erfarenhet. I en by som Lofsdalen är ett företag extremt sårbara vid felrekryteringar. Det gäller att sälja in hela ”säsongslivet” och inte bara enstaka yrken som till exempel liftskötare. I Lofsdalen handlar det om att hitta personer som gillar naturen, snön, skidåkningen, småskaligheten och gemenskapen. Trivs man, gör man ett bra jobb.

Personalboende är en nyckel

Till viss del har de som söker säsongsarbete anknytning till Lofsdalen och har kanske till och med tillgång till boende via egen stuga. För dem som inte har boende så har Lofsdalens fjällanläggningar valt att investera i att bygga och köpa in egna personalhus. Att inte kunna anställa en person som passar in på alla punkter utom att ha ett eget boende i destinationen är inte ett alternativ.

Lofsdalen skidåkning Martin Olson
Skidåkning i Lofsdalen. Foto: Martin Olson

Vägen till en lyckad rekrytering

I Lofsdalen är man medvetna om att rekryteringsprocessen är en viktig del av destinationens marknadsföring. Vid en lyckad process har destinationen fått både en medarbetare och en ambassadör för platsen och i nästbästa fall det senare. Att göra ett mindre bra jobb resulterande i ett dåligt rykte för destinationen som helhet är otänkbart. Rekryteringsprocessen sätter igång på allvar i juli varje år med samma utmaning kring att hitta en lagom mix av personer med erfarenhet och entusiasm inför vintersäsongen.

Behov

Initialt görs en analys av behovet inför vintern. Vilka kommer tillbaka från tidigare säsonger och vilka tjänster behöver nytillsättas. Vilka typer av individer kan komplettera befintliga arbetsstyrkan?

Annonsering

Lofsdalens fjällanläggningar annonserar i Platsbanken, deltar i Fjällmässan som anordnas av Arbetsförmedlingen, annonserar via facebook och Instagram samt på den egna hemsidan. I tillägg görs utskick till stugägarna och till före detta säsongare om att tipsa vänner och bekanta. En pressrelease skrivs för spridning i media.

Urval

När ansökningarna kommer in görs ett första urval baserat på tidigare erfarenhet. Referenser kollas och ett större fokus läggs på att ta reda på hur personerna som söker jobb motiverar hur de valt just Lofsdalen samt om de har ett genuint intresse kring att vilja vara i fjällen.

Magkänslan är självklart med och styr urvalet och en mix av nya stjärnor och talanger söks, där långsiktighet kan vara en ingrediens, men även de som uttrycker att de söker en grym säsong.

Intervju

Samtliga som kallas till intervju bjuds in till Lofsdalen och erbjuds boende, även till medföljande (familj eller vänner) fixar vi boende. På plats får den sökande en enskild visning av byn och anläggningen inklusive personalbostäderna med information om Lofsdalen under ca 3 timmar. Därefter följer den personliga intervjun.

Anställning

Efter visningen och intervjun har den sökande fått en god inblick i om Lofsdalen, är något för dem och Lofsdalens fjällanläggning har fått en bra bild av den sökande för att avgöra om denne passar in i organisationen.

En intern diskussion följer kring vilka sökande som kan passa bäst på vilken tjänst.
Budskapet till de sökande är att de inte bör låsa sig till en specifik tjänst.

Vägen till en lyckad introduktion

Utskick

Antagna säsongsarbetare får: Välkomstbrev, anställningsavtal, boendelista och schema för en introvecka samt årets broschyr för Lofsdalens fjällanläggningar. Dessutom får de en Personalhandbok och instuderingsfrågor. De bjuds in till en facebook-grupp för att redan innan de anländer kunna lära känna sina arbetskompisar. 

Första helgen

Säsongens arbetsstyrka bjuds upp till Lofsdalen helgen innan säsongsstart för att kunna ”boa” in sig och prova på skidåkningen. Säsongsarbetare som återkommer ordnar innoficiella lekar som t ex ett ”Amazing race” där övriga företag i Lofsdalen får besök.

Introduktion

Under introduktionen ingår genomgång av ordningsregler, värdegrund, service och kundhantering samt en genomgång av första hjälpen inklusive förhållningssätt i och med pågående pandemi. Något som poängteras är att försöka överträffa gästens förväntningar och att stimulera till merförsäljning på olika sätt.
De säsongsanställda får också instruktioner kring hur de gärna bör agera i sociala media som anställda vid fjällanläggningen.
Introduktionen avslutas med instuderingsfrågor och praktiska övningar inom respektive arbetsområden. Om den säsongsanställde behöver ett förarbevis för skoter inför säsongen så följer sådan utbildning på Lofsdalens fjällanläggningars bekostnad.

Värdskapsutbildning

Samtliga säsongsanställda får genomföra en värdskaps- och serviceutbildning kopplat till Lofsdalens varumärke – hjärtat. Denna utbildning är gemensam för alla säsongare i byn utifrån att alla tillsammans har ett ansvar för destinationens värdskap och att destinationens varumärke påverkas av både enskilda möten och helhetsupplevelsen. I utbildningen ingår konkreta exempel och en presentation av alla företag i byn samt en genomgång av nyheter inför säsongen.

Säsongarna får ett kostnadsexempel över vad en barnfamilj satsar för att kunna vistas till fjälls en vecka för att få en insikt kring förväntningarna som de behöver infria och helst överträffa, så att gästerna känner att de får valuta för sin satsning.

Samtliga säsongsanställda i Lofsdalen blir bjudna på Julbord där alla företag och alla nya och gamla anställda har chans att bekanta sig med varandra.

Under och efter säsong

För de säsongsanställdas egen utveckling arrangeras olika clinics (internutbildning) kring till exempel skidåkning och trivselaktiviteter under hela säsongen. För skidlärare med ambitionen att återkomma finns chans att få vidareutbilda sig och ta skidlärarexamen. Och efter varje säsong är Lofsdalens fjällanläggningar måna om att göra anonyma utvärderingar kring trivsel, förbättringsförslag, hur de anställda hittade och sökte sig till Lofsdalen, feedback på personalboendet etc för att hela tiden kunna utvecklas.

Utmaningar med rekrytering och introduktion

Jonny tycker att arbetet med rekrytering och introduktion är stimulerande och utmanande, men tids- och resurskrävande. Erfarenheten är att om man lägger ned tid och kraft på rekryteringen så tjänar Lofsdalen på det i längden, både i form av nöjda gäster och bra ambassadörer för destinationen.

Utifrån Coronapandemins utbrott 2020 kan Jonny se en större andel sökande med erfarenhet av service och kundbemötande än tidigare, t ex flygvärdinnor och stewards som tar en vinter till fjälls i väntan på att flygtrafiken återhämtar sig.

 

Jobba i Lofsdalen
Utbilda dig inom turism i Jämtland Härjedalen

Koppling till JHTs projekt Morgondagens medarbetare 2.0

Jonny Larsson var en av föreläsarna under en serie kompetenshöjande föreläsningar hösten 2020, inom Jämtland Härjedalen Turisms projekt Morgondagens medarbetare 2.0 (MMA 2.0).  Alla intresserade av hur vi skapar bästa förutsättningar för att kunna attrahera morgondagens medarbetare till besöksnäringen, en riktig bransch, med riktiga jobb och verkliga karriärmöjligheter bjöds in att delta. Inom projektet är ett syfte att titta på lyckade rekryterings- och introduktionsmodeller, varav Lofsdalsmodellen är en.

Upptäck Lofsdalen på vintern
Skip to content