logo-reg-jh-360x100-optz
EU Medfinans
Topptur i Offerdal

Nytt projekt beviljat: Samverkan för besöksnäringen i Jämtland Härjedalen 2024–2026

8 januari, 2024
Text: Jonas Herjeby, Jämtland Härjedalen Turism
Topptur i Offerdal. Foto: Andreas Edholm

Den första januari 2024 påbörjas Samverkan för besöksnäringen i Jämtland Härjedalen med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Region Jämtland Härjedalen. Projektets syfte är att öka den regionala samverkan samt bättre synliggöra besöksnäringens roll och värdeskapande i samhället, inom ramen för smart specialiseringsområde Upplevelser.

Vad är en upplevelse för dig? Under tre år kommer JHT arbeta med branschöverskridande samverkan inom styrkeområdet Upplevelser. Foto: Jonas Herjeby
Vad är en upplevelse för dig? Under tre år kommer JHT arbeta med branschöverskridande samverkan inom styrkeområdet Upplevelser. Foto: Jonas Herjeby

Sammanfattning av projektet

Vårt samhälle är i början av en omfattande grön omställning där norra Sverige står i centrum. Det är en utmaning som kräver sektorsövergripande samverkan, ökad kompetensförsörjning och fler innovationer. Besöksnäringen har unika förutsättningar att bidra men behöver bättre synliggöra branschens värdeskapande, samt stärka samverkan med akademin och utveckla sin roll i den sektorsövergripande samverkan.

Projektet ska arbeta inom tre områden med inriktning på företagsfrämjande organisationer och målsättningen att:

  • Vidareutveckla och på lokal nivå etablera ett gemensamt mätsätt som synliggör besöksnäringens roll och värdeskapande i samhället och i den gröna omställningen.
  • Matcha den regionala besöksnäringen med akademin genom nya och utvecklade mötesplatser och arbetssätt samt inkludera fler aktörer.
  • Utveckla, utöka och samordna en branschöverskridande samverkan inom det i Jämtland Härjedalen smarta specialiseringsområdet Upplevelser, genom involvering av nyckelpartners och strategiska allianser.

Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Region Jämtland Härjedalen.

Projektets syfte

Syftet med projektet Samverkan för besöksnäringen i Jämtland Härjedalen är att öka den regionala samverkan samt bättre synliggöra besöksnäringens roll och värdeskapande i samhället, inom ramen för smart specialiseringsområdet Upplevelser. Detta med syfte att den regionala besöksnäringen i Jämtland Härjedalen ska bidra i regionens gröna omställning.

Huvudaktiviteter

Etablera Jämtlandsmodellen lokalt och regionalt

Besöksnäringen har länge arbetat för att bättre synliggöra dess roll för värdeskapandet i samhället och för den regionala utvecklingen. Syftet med aktiviteten är att på lokal, kommunal och regional nivå etablera ett tydligt sätt att visa på besöksnäringens värdeskapande, ett arbete som tar avstamp i utvecklingen av Jämtlandsmodellen som gjordes inom JHT:s tidigare projekt Besöksnäringens roll för regional utveckling 2.0.

Matchning mellan besöksnäring och akademi

I dag är det få företag inom besöksnäringen som har kontakt med de högre utbildningsprogrammen, få företag som aktivt rekryterar medarbetare med en högre turismutbildning och få student- och examensarbeten som görs hos länets besöksnäringsföretagare. Inom aktiviteten kommer projektet arbeta för att knyta utbildning och akademi närmare till företag och näring för att bättre nyttja den styrka som finns i regionens besöksnäringsutbildningar på både gymnasial och eftergymnasial nivå.

Gränsöverskridande samverkan för utveckling av smart specialiseringsområdet Upplevelser

Såväl pandemin och dess efterdyningar som den gröna samhällsomställningen och Agenda 2030-målen gör att besöksnäringen står inför nya utmaningar. Detta gör att behoven av innovation och utveckling är stora. Därför måste vi på ett mer strukturerat sätt samarbeta runt kritiska utvecklingsfrågor inom det regionala styrkeområdet Upplevelser. Det är inte bara besöksnäringens värdekedjor som är viktiga för utvecklingen, varpå projektet i den här aktiviteten kommer arbeta med branschöverskridande perspektiv och samverkan för att tillsammans med nyckelpartners skapa en hållbar utveckling.

Har du frågor om projektet? Kontakta Jonas Herjeby, projektledare JHT

Skip to content