Jämtlandsmodellen – Turismens betydelse för Jämtland Härjedalen

Film: Jämtlandsmodellen – Turismens betydelse för Jämtland Härjedalen

17 oktober, 2022
Text: Jonas Herjeby, JHT
Jämtlandsmodellen – Turismens betydelse för Jämtland Härjedalen. Foto: Aloq

Inom projektet Besöksnäringens roll för regional utveckling 2.0 har vi tagit fram en film för att enkelt och lättsamt beskriva besöksnäringen som en viktig basnäring för Jämtland Härjedalen.

Filmen Jämtlandsmodellen visar betydelsen av besöksnäringen i Jämtland Härjedalen

Se filmen Jämtlandsmodellen – Turismens betydelse för Jämtland Härjedalen!

I Jämtland Härjedalen är besöksnäringen en viktig basnäring för utveckling och tillväxt, som skapar arbetstillfällen och skatteintäkter, bidrar till attraktivitet och medverkar till inflyttning och integration. Turismen i vår region skapar både hårda och mjuka värden för oss som bor här och för våra besökare.

Det är det här som Jämtlandsmodellen handlar om. Att lyfta fram vilken betydelse besöksnäringen har och varför den är viktig för att vi ska kunna fortsätta att leva och verka i den här vackra delen av landet. Den här filmen är ett verktyg för att belysa just detta.

Ett verktyg för dig som vill beskriva turismen i Jämtland Härjedalen

Använd gärna filmen för att på ett enkelt och lättsamt sätt visa för beslutsfattare, finansiärer, studenter eller möjliga samverkanspartners att turismen är en viktig del av Jämtland Härjedalen, så att vi tillsammans kan verka för en hållbar utveckling av besöksnäringen och vår region i stort. Både i dag och i framtiden.

Läs mer om Jämtlandsmodellen här.

Filmen finns att ladda ned i en version som passar för sociala medier, i en textad version och även i en högupplöst version.

Jämtlandsmodellen – Turismens betydelse för Jämtland Härjedalen
Skip to content