logo-reg-jh-360x100-optz
logo-eu-reg-utv-fond-250x200-optz
Jämtlandsmodellen – Turismens betydelse för Jämtland Härjedalen

Jämtlandsmodellen – Turismens betydelse för Jämtland Härjedalen

17 oktober, 2022
Text: Jonas Herjeby, JHT
Jämtlandsmodellen – Turismens betydelse för Jämtland Härjedalen. Foto: Aloq

Jämtlandsmodellen har tagits fram inom projektet Besöksnäringens roll för regional utveckling 2.0 för att lyfta fram besöksnäringen som en viktig basnäring för Jämtland Härjedalen samt för hela regionens hållbarhet. För att förklara modellen finns även en film. På den här sidan finns också mer information samlad för den som vill berätta om och beskriva besöksnäringens roll för utvecklingen i Jämtland Härjedalen.  

Filmen Jämtlandsmodellen visar betydelsen av besöksnäringen i Jämtland Härjedalen

Se filmen Jämtlandsmodellen – Turismens betydelse för Jämtland Härjedalen!

I Jämtland Härjedalen är besöksnäringen en viktig basnäring för utveckling och tillväxt, som skapar arbetstillfällen och skatteintäkter, bidrar till attraktivitet och medverkar till inflyttning och integration. Turismen i vår region skapar både hårda och mjuka värden för oss som bor här och för våra besökare, den bidrar till vår hållbarhet i både ekologisk, ekonomisk och social synvinkel.

Det är det här som Jämtlandsmodellen handlar om: att lyfta fram vilken betydelse besöksnäringen har och varför den är viktig för att vi ska kunna fortsätta att leva och verka i den här vackra delen av landet. Den här filmen är ett verktyg för att belysa just detta.

Ett verktyg för dig som vill beskriva turismen i Jämtland Härjedalen

Använd gärna filmen för att på ett enkelt och lättsamt sätt visa för beslutsfattare, finansiärer, studenter eller möjliga samverkanspartners att turismen är en viktig del av Jämtland Härjedalen, så att vi tillsammans kan verka för en hållbar utveckling av besöksnäringen och vår region i stort. Både i dag och i framtiden.

Ladda ned filmen från Vimeo

Nedan finns mer information om Jämtlandsmodellen och hur den kan användas för att berätta om besöksnäringen.

Att berätta om besöksnäringen i Jämtland Härjedalen

I Jämtland Härjedalen är besöksnäringen en basnäring och en stark medskapare till en livskraftig region. Den skapar arbetstillfällen, bidrar till attraktiviteten för hela regionen, utvecklar och bidrar till att bibehålla en levande bygd samt skapar stolthet och gemenskap bland de fast boende. Besöksnäringen innefattar enorm kompetens i form av företagare som berikar Jämtland Härjedalen med engagemang och innovation – som utvecklar och tar regionen framåt, skapar skatteintäkter och tillväxt. Den skapar också många förstagångsjobb, som för samman människor och kulturer och därmed bidrar till ökad integration.

Att använda filmen Jämtlandsmodellen är en bra dörröppnare för att på ett lättsamt sätt berätta om hur viktig besöksnäringen är i vår region. Men Jämtlandsmodellen kan även ses som en figur på tre ben; hårda fakta, mjuka värden och tradition.

Jämtlandsmodellen
Jämtlandsmodellen står på tre ben för att beskriva vad besöksnäringen betyder för Jämtland Härjedalen. Alla tre benen behövs för att ”pallen” ska stå stadigt. Figur: Aloq

Hårda fakta om besöksnäringen

Varje år ger Jämtland Härjedalen Turism ut Fakta om turismen med samlad statistik och fakta om besöksnäringen i vår region. Här finns information om vilka besökarna är som kommer till oss och vad de vill uppleva, här finns siffror om turismens ekonomiska betydelse och hur många besökare vi har och vilka intäkter de genererar. Under ett år har vi cirka 12 miljoner gästnätter i vår region och tack vare dem omsätter besöksnäringen cirka 6 miljarder kronor och bidrar med 725 miljoner kronor i skatteintäkter per år.

I Fakta om turismen finns även den här infografen som visar de viktigaste siffrorna. Men det finns många olika sätt att mäta turismen, exempelvis genom förpackningsinsamlingar och avloppssystem.

I Jämtlandsmodellen har vi också undersökt mönster kring fritidsboende, släkt och vän-besök i regionen och på vilka sätt det övriga näringslivet är beroende av turismen (SPRIT, eller Spridningseffekter inom turism).

Traditionellt har hårda siffror som gästnätter, antal besökare och omsättning varit norm för hur turism beskrivs. Det är fortfarande en viktig del och det ska vi inte sluta med, men med Jämtlandsmodellen vill vi visa på att det finns fler faktorer att räkna in i vad besöksnäringen bidrar med. Exempelvis mjuka värden som trygghet och stolthet, som är svårare att räkna, samt känslan av att finnas i ett sammanhang och vara en del i nutiden och samtidigt historien.

Mjuka värden som beskriver turism

Hur mäter man mjuka värden som stolthet och gemenskap? Vilken är attraktiviteten som lockar till både inflyttning och kvarstanning i Jämtland Härjedalen? Det är inte alltid så lätt att sätta fingret på, men tillsammans med de hårda fakta vi känner till kan de mjuka värdena bli lättare att förklara.

En region som Jämtland Härjedalen kan inte skryta över många invånare, men vi vet att vi har 12 miljoner gästnätter per år och att besöksnäringen bidrar med många miljoner i skatteintäkter som går till bland annat vård, skola och omsorg. Det gynnar både besökaren och lokalsamhällets utveckling.

Vandring, skidåkning och evenemang bidrar till folkhälsan för de fast boende och skapar en attraktivitet som i sin tur lockar till besök, inflyttning och kvarstanning. Många hittar både sitt första jobb och flera nya karriärvägar genom livet inom besöksnäringen och som en motor för integration bidrar turismen också till att minska utanförskap i samhället, vilket leder till mångfald och ökad kreativitet.

Ser man alla våra besökare tillsammans med våra invånare så är vi många som nyttjar lokal service och infrastruktur. Med ökad service kan vi också få fler att vilja bo här och vi får en cirkulär rörelse där satsade kronor ger fler kronor tillbaka.

Tradition och historia skapar dagens upplevelser

Från jaktexpeditioner på stenåldern, via pilgrimer och luftgäster, till dagens vandrare och skidåkare. Vi har en lång tradition av att ta emot besökare och möta människor i Jämtland Härjedalen och det är en viktig del av vår historia och vårt DNA. Det här benet är kittet som håller ihop hela vår besöksnäring och rymmer människorna som lever och verkar här. Här finns en stor erfarenhet av vad ett gott värdskap innebär.

Värdeguiden för besöksnäringen i Jämtland Härjedalen är ett verktyg för att skapa inkluderande upplevelser för alla, genom värdskap, gästskap och tillgänglighet. Använd den gärna för att skapa minnesvärda upplevelser för våra besökare och på så sätt fortsätta bidra till en ännu starkare och mer hållbar besöksnäring i vår region.

Fler artiklar för dig som på olika sätt vill beskriva besöksnäringen i Jämtland Härjedalen

Jämtlandsmodellen – Turismens betydelse för Jämtland Härjedalen
Skip to content