Atlanterhavsveien Anne Adsten

Rapport från studieresa till Norge

22 oktober, 2019
Text: Anne Adsten, JHT
Foto: Anne Adsten, JHT

Efter fyra dagar i Norge så är nu åtta turistinformatörer/turismstrateger i Jämtland Härjedalen välinformerade om hur besöksservicen ser ut i vårt grannland! De kan med lätthet informera gäster om en lämplig tur från Trondheim via “Atlanterhavsveien” och vidare via Trollstigen och Geiranger till Lom och Röros för att sedan komplettera rundturen genom Jämtland Härjedalen till utgångspunkten. I tillägg så kan de jämföra besöksservice på båda sidor gränsen: hur destinationer och turistinformationer är organiserade, hur ägarbilden ser ut, hur deras marknadsföring kan jämföras med vår och hur utvecklingen ser ut kring efterfrågan på digitalt respektive tryckt material m m.

Eftersom våra gäster rör sig över gränsen så är det nödvändigt att hålla sig uppdaterad kring hur man jobbar på den norska sidan och se vad som kan göras för att underlätta för våra gemensamma gäster. Studieresan gjordes under fyra intensiva dagar inom ramen för JHTs projekt Framtidens besöksservice i Jämtland Härjedalen 27-30 augusti.

 

Gruppbild studieresa Norge 2019
Gruppbild studieresa Norge 2019. Besök hos Visit Trondheims turistkontor på Nordre Gate.

Hur jobbar Norge med sin besöksservice?

Som i Sverige så är finansieringen även på norsk sida oftast en blandning av offentlig finansiering och medlemskap med målet att skapa en sammanhållen turismprodukt som blir lättare att kommunicera under ett gemensamt begrepp och på ett strategiskt hållbart sätt istället för att varje turismaktör satsar tid och medel på olika håll. Precis som på svensk sida så har även våra norska kollegor funderingar kring digitalisering och vilka krav framtidens besökare kommer att ställa på våra produkter och tjänster. En studieresa som den här ger både bra exempel på alternativa vägar att utveckla turism och i andra fall bekräftelse på att funderingar som vi i Jämtland Härjedalen har – även finns hos våra norska kollegor.

Norsk auktorisation

I Norge auktoriseras Turistkontoren av NHO Reiseliv och liksom i Sverige finns olika graderingar av turistkontor – röd eller grön samt enklare typer av turistinformationer. Norge har dock inte direkt någon motsvarighet till våra InfoPoints.

kartor, kartor, kartor

Samtliga turismorganisationer vittnar om att även om mer och mer informationsarbete läggs digitalt så finns ett ökande behov av papperskartor på plats. Delvis för att det ger en bättre överblick än vad digitala kartor kan ge i och med att ortsnamn suddas ut vid utzoomning. Papperskartorna blir en hjälp för gästen för att utforska en ort på egen hand på samma sätt som det blir ett praktiskt verktyg för turistinformatörer och receptionister, butikspersonal o s v att kunna hjälpa gäster till rätta. Det ger oxå en turismorganisation möjlighet att endast markera medlemmar på kartan som en praktisk medlemsförmån. Färre broschyrer trycks idag än för några år sedan, men fler kartor… I lilla byn Lom (Visit Jotunheimen) fanns lådor utplacerade med kartor som fylldes på flera gånger i veckan sommartid.

Kommersialiseringens gräns

Ett stort antal kryssningsfartyg anländer varje dag under sommarhalvåret till Geiranger och hela den mysiga lilla byn andades kommersialisering med utflyktstips, souvenirbutiker och aktivitetsföretag. Gruppen mötte inte någon lokalbefolkning. Receptionister, restaurangpersonal och butikspersonal hade en tydlig internationell prägel och alla talade engelska, de flesta utan att förstå så mycket norska/svenska. Naturen och byn är spektakulär – men utan den genuina känslan så gav inte Geiranger någon önskan om att återvända snart igen.

Trollstigen Viewpoint. Foto: Anne Adsten.
Trollstigen Viewpoint. Foto: Anne Adsten.

Innovationsprocesser

Att ta betalt för naturupplevelser

Något som diskuterades vid våra besök var bl a frågan om hur man tar betalt för upplevelser i naturen och här fick gruppen många infallsvinklar att jobba vidare kring med egna produkter. På några håll i Norge så har gondolsystem byggts eller bussturer ordnats för att kunna ta betalt för vandringsupplevelser. Det är svårt att ta betalt för att gångstigar lagts till rätta och skyltats upp, medan det är desto lättare att ta betalt för en resa med buss eller gondol. Överskottet kan sedan läggas i en pott för att ytterligare förbättra och förstärka de vandringsleder som slits mest.

Nationella turistvägar

Gruppen imponerades även av hur Norge på ett nationellt plan utsett totalt 18 Nationella turistvägar där man gjort stora satsningar på imponerande utsiktspunkter med parkeringsmöjligheter, kaféer och offentliga toaletter. Arbetet är ett samarbete mellan Innovasjon Norge och Statens vägväsen i Norge på uppdrag av Stortinget och Regeringen. Syftet är att få gäster att stanna längre och därmed möjliggöra fler affärsmöjligheter för lokalt näringsliv. Arbetet med de nationella turistvägarna startade 1993 och omfattar totalt 5 miljarder NOK fram till färdigställandet 2029 med totalt 200 rastplatser och utsiktspunkter. Ett kvalitetsråd och ett arkitekturråd samt ett konstråd jobbar tillsammans vid urval och utformning. Resultatet är obeskrivligt häftiga moderna utsiktsplatser som perfekt matchar den otroliga norska naturen.

Vykortspaketering

Gruppen älskade Visit Trondheims enkla turer för att synliggöra vandring, cykling och olika saker att upptäcka. Ett vykort per utflykt med uppgifter om pris, tidsåtgång, mötesplats och kontaktuppgifter. Dessa har slagit väl ut som analoga paketeringar och finns såklart även på nätet för bokning. I Molde imponerades gruppen av att man paketerat ihop utflykter som innebar att gästen nyttjar lokaltrafiken. Med paketeringen slipper dock gästen att själv försöka förstå prissystem och tidtabeller hos det lokala bussföretaget och kan enkelt få pris- och passande avgång för sin valda tur direkt. Att kombinera lokalbuss med promenad en viss sträcka eller halva sträckan är oxå ett alternativ då dagens gäst ofta efterfrågar nära vandring i kombination med sevärdheter.

Två länder i en resa

Samtliga studieresenärer ser en stor potential kring att paketera de två grannländerna tillsammans med en tur som under studieresan. Dock kan den gärna sträckas ut över fler dagar för privatresenären. Ett första steg skulle kunna vara en enkel beskrivning att kunna lämna ut till intresserade gäster.

Vinster med studieresor

Ibland är det först när man ser hur det fungerar på andra platser som man “ser” hur det fungerar på hemmaplan. Man behöver helt enkelt andra erfarenheter för att kunna reflektera över det invanda, vardagliga. Förutom reflektion så ger studieresor viktiga insikter och inspiration till innovation samt utbyte mellan kollegor som främjar det egna arbetet och samarbetet mellan destinationer.

Skip to content