logo-lst-280x150-optz
logo-eu-jordbruks-fond-250x200-optz
Irland besöksservice

Slutrapport Framtidens besöksservice i Jämtland Härjedalen 2017-2020

25 januari, 2021
Text: Anne Adsten, JHT
Gruppbild Studieresa Irland 2018 Gobbins Cliff Path Visitor Center.

Välinformerad personal som känner sig styrkta i sin yrkesroll har så mycket lättare att kunna hjälpa både gäster och turismföretagare i sin närhet samt planera inför fortsatta anpassningar som följer i corona-pandemins spår. De uttalanden som kommit in från projektdeltagarna visar att de känner att de fått en bra kunskapsgrund via projektet. Särskilt värdefullt har de många studiebesök varit som genomförts via projektet. De har medfört att deltagarna nu har en vid syn på hur besöksservice kan se ut och organiseras. Via gästundersökningar och en kännedomsundersökning som genomförts inom projektet vet vi också att insatserna i projektet uppskattats av våra gäster.

Besöksservice

Projektet har primärt riktats till Turistinformatörer i JHTs medlemsdestinationer och kommuner samt Turismsamordnare/Turismstrateger hos medlemskommunerna Östersund, Krokom, Åre, Strömsund, Ragunda, Bräcke, Berg och Härjedalen. Totalt finns idag 13 auktoriserade Turistinformationer varav ett Turistcenter (Östersund).

Studiebesök

Särskilt värdefullt enligt deltagarna har de studiebesök varit som genomförts via projektet. De har medfört att deltagarna nu har en vid syn på hur besöksservice kan se ut och organiseras. Studiebesök har gjorts både inom Sverige och utomlands:

Fler än 100 InfoPoints

Via projektet har deltagande Turistinformationer avtalat med över 100 aktörer i Jämtland Härjedalen om att vara en enkel variant av Turistinformationer som en del av sin övriga verksamhet. Dessa InfoPoints agerar som en förlängd arm för de auktoriserade Turistinformationerna för att kunna ge våra besökare en bättre service och bättre vistelse som gör att de stannar längre, gör fler aktiviteter, spenderar mer, blir mer nöjda med sin vistelse och därmed har en högre benägenhet att återvända och rekommendera vänner och bekanta att besöka regionen. Efter projektslut finns i Jämtland Härjedalen känslan att våra besökare har chans att få en mycket god service kring sitt besök, vilket också bekräftats via de gästundersökningar och den kännedomsundersökning som genomförts inom projektet.

Kännedomsundersökning

Kännedomsundersökningen som gjordes 2020 innehåller många tips om fortsatt utveckling till hjälp för regionens turistinformationer (och destinationsorganisationer) både vad gäller besöksservice och produktutveckling samt erbjudanden för våra besökare. Stöd för beslut och val finns även via gästundersökningarna från 2017 och 2019.

Reseguide

Reseguiden som tagits fram i projektet tillsammans med en redaktionsgrupp bestående av representanter från regionens Turistinformationer är distribuerad till regionens samtliga Turistinformationer. Den är ett värdefullt komplement för turistinformatörer och InfoPoints inför den fortsatta trend, påskyndad av corona-pandemin, som råder kring Hemester/Svemester med många nya förstagångsbesökare till Jämtland Härjedalen.

Verktyg för Turistinformationer och Turistcenter

Även övriga framtagna ”verktyg” i form av mallar för InfoPoint-introduktion, mötesupplägg, årshjul med mera och de rapporter som tagits fram via projektet kan vi se via statistik att de används av både TICs inom Jämtland Härjedalen och de rapporter som ligger publikt studeras även av TICs och turismorganisationer utanför regionen.

Grundutbildning för turistinformatörer via Visita

Tack vare projektet  har projektledaren kunnat lägga tid som ordförande för Visita Nationella Råd för besöksservice. Under den senaste mandatperioden har en stor del av arbetet varit att ta fram en kunskapsmodul, en grundutbildning för framförallt nyanställda eller säsongspersonal inom besöksservice. Det arbete som projektledaren kunnat lägga in i arbetet med Visitas nationella Råd för besöksservice har kommit till gagn för både Jämtland Härjedalen och övriga Sverige.

 

Gästvärdar vid Vemdalens Turistinformation på Skalets Torg. Foto: Kenneth Grym.

JHTs fortsatta roll inom besöksservice

JHT kommer fortsatt att ha en samordnande roll kring besöksservice, dock med lägre intensitet och med långt mindre resurser. Projektdeltagarna kan fortsatt kompetensutveckla sig inom de områden där JHT driver övriga projekt, t ex via projektet ”Den digitala transformationen”.

Skip to content