logo-reg-jh-360x100-optz
logo-eu-reg-utv-fond-250x200-optz
Forum för naturturism 2022

Social hållbarhet i fokus på årets Forum för naturturism

21 november, 2022
Text: Jonas Herjeby, JHT
Naturturismföretagen anordnade tillsammans med Region Västerbotten årets Forum för naturturism på Hotell Lappland i Lycksele. Foto: Philip Brodin Kibsgård

Varje år anordnar Naturturismföretagen konferensen Forum för naturturism. I år hölls den som ett hybridmöte i Lycksele under två dagar den 15 och 16 november, där JHT:s projekt Besöksnäringens roll för regional utveckling 2.0 deltog digitalt på grund av sjukdom. Här följer en sammanfattning från dagarna, med nyttig information om hur besöksnäring och landsbygdsutveckling hänger ihop. 

Forum för naturturism 2022
Anna-Lena Wallin från Destination Järvsö pratade om att en växande besöksnäring kan skapa en livskraftig bygd. Foto: Philip Brodin Kibsgård

Sälj inte det kunden vill ha, sälj det destinationen behöver

Temat för årets Forum för naturturism var social hållbarhet på landsbygden, med ett flertal intressanta talare och ämnen som berörde det. Naturturismföretagens styrelseordförande IngMarie Junler inledde Forum med tankeställaren att inte sälja det kunden vill ha, utan det destinationen behöver.

Med andra ord måste vi fråga oss vem vi utvecklar för och varför? Är det bara för att tjäna pengar, eller kan samhället också dra nytta av turismen? Att ta till vara på det som är viktigt för platsen och det som gör oss unika och lockar till besök och i slutänden kanske till och med inflyttning, är en viktig del i hållbarhetsarbetet och temat med reseanledningar var något som återkom flera gånger under de två dagarna.

Sverige som naturturismdestination

Lisa Spathon från Tillväxtverket berättade om myndighetens roll för att främja tillväxten i näringslivet och hon lyfte besöksnäringen som en viktig motor för den regionala utvecklingen och en hållbar platsutveckling. Under året har Tillväxtverket haft flera utlysningar kopplade till naturturism. Tillsammans med Visit Sweden samarbetar Tillväxtverket också för att stärka Sverige som en naturturismdestination och Lisa tipsade om ett av Visit Swedens webbinarium om just detta den 24 november.

Vi fick även en presentation av Västerbotten Experience av Sirpa Kärki från Region Västerbotten Turism. Västerbotten Experience är ett initiativ för en hållbar besöksnäring i Västerbotten som samlar aktörer för att gemensamt arbeta mot samma mål. Här kan du läsa mer om Västerbotten Experience.

Turismens roll för samhället – och vice versa

Hur invånarna är med och bär en destination fick vi höra om från Anna-Lena Wallin, Destination Järvsö. Hon berättade att destinationen har en lång historia av besöksnäring som är en viktig del i vilka Järvsö är i dag. I Järvsös fall har utvecklingen vuxit fram underifrån utifrån invånarnas behov av att ha kvar en bygd att bo och leva i, med skola, affär och annan samhällsservice. Anna-Lena förklarade att målet är att ha en livskraftig bygd, och medlet för att nå dit är en växande besöksnäring. Drivkraften för en hållbar utveckling är att ta hand om platsen och för att nå dit så måste man arbeta tillsammans.

Niklas Wede från Nature’s best och certifierade naturguiden Kersti Beck Larsson berättade också om fördelarna med att kvalitetmärka sig som företagare och att det kan bidra till mer hållbara samarbeten. En certifiering kan exempelvis skapa nya och bredare nätverk, en tydlig struktur och leda till samverkan med andra aktörer, guider eller boenden som kan öka möjligheterna att ta emot fler gäster eller samarbeta på olika sätt. Vi på JHT har också i projektet Morgondagens medarbetare sett ett växande behov av och ökad efterfrågan på utbildade guider.

Att samarbeta lokalt gynnar hela destinationen

Under eftermiddagen gjordes grupparbeten utifrån två frågeställningar; Vilka typer av samarbeten på din destination skulle kunna öka både din och andra aktörers attraktionskraft hos era viktigaste målgrupper? och Vad är de största hindren för den typen av samarbeten?

Bland annat kom gruppdiskussionerna fram till att ju bättre vi bygger på det lokala, desto mer unika erbjudanden kan vi ge våra gäster och att samarbeten kring råvaror, transporter, mat, personal och bilpooler kan vara bra lösningar som gynnar flera olika lokala aktörer.

Samarbete kan också ske på olika nivåer utifrån platsen där man kan ha paketlösningar utan att sälja in varandra, eller också gå ihop och göra gemensam marknadsföring. Ett bra tips är att hitta nyckelpersoner att samarbeta med och sedan ta det stegvis därifrån! Det efterfrågades också möjligheter till att nätverka med andra aktörer även i områden där det inte finns en tydlig destinationsorganisation. Att sitta och bara ta en fika i sådana sammanhang kan skapa nya samarbeten.

Många upplevde hinder för samarbete i form av främst möjligheter till transporter och långa geografiska avstånd. Några deltagare berättade också att de inte uppfattades som seriösa aktörer, utan att mindre företagare inom besöksnäringen av många ofta fortfarande betraktas som en hobbyverksamhet. Det är tydligt att det fortfarande finns arbete att göra för att höja statusen på näringen.

Tillgängligt och inkluderande

Under dag två handlade en stor del av förmiddagen om hur både turismföretagare och offentliga organisationer kan öka tillgängligheten för alla besökare. Kristin Godtman Kling, doktor i turismvetenskap vid Mittuniversitetet, berättade om sin forskning inom ämnet och summerade allt i tre tips:

 • Ha tydlig och rätt information med både bilder och filmer som visar området eller aktiviteten och vilken typ av faciliteter eller tillgänglighetsanpassning som finns.
 • Samverka med andra aktörer och organisationer för att utbyta kunskap och tips kring tillgänglighet.
 • Se besökarens resa ur ett helhetsperspektiv – hela vägen från planering till hemresa.

En som satsat på tillgänglighetsanpassning i sin verksamhet är Johan Bergsten på Askersunds Skärgårdstrafik. Med affärsidén att öppna skärgården med en båt för alla har de byggt om båten för att kunna ta ombord alla som vill åka, oavsett funktionsnedsättning. Johan lyfter vikten av att se helheten med att tillgängliggöra: I ett sällskap på 50 personer där en person behöver en tillgänglighetsanpassning kan du riskera att tappa hela sällskapet om hen inte kan delta, när du istället kan vinna 49 extra besökare genom att tillgänglighetsanpassa.

Svenska Turistföreningens hållbarhetsansvarige, Daniel Skog, pratade om hur man kan göra det enklare för besökaren att resa kollektivt. Av deras gäster kommer över hälften med bil och det utgör majoriteten av utsläppen från STF:s verksamhet. För att förenkla resor med kollektiva transporter har de därför ställt tre krav:

 • Släpp tågbiljetterna tidigare. Det kaos som blev i år bidrar inte till att folk nyttjar tåginfrastrukturen.
 • Lansera ett nationellt biljettsystem med biljetter, taxor och bokningar som gäller över hela landet.
 • Välkomna turister i kollektivtrafiken genom att släppa tidtabeller tidigare, göra information lättare att hitta och göra det enklare för turister att nyttja den anropsstyrda lokala kollektivtrafiken.

Samarbeta för en mer attraktiv destination

Dag två avslutades med en dragning av Torbjörn Backlund på Ramsviks stugby och camping där han presenterade den så kallade Ramsviksmodellen. Kort och gott går modellen ut på att hitta samarbeten och skapa paketlösningar mellan logi- och aktivitetsföretag, där var och en gör det de är bäst på. Torbjörn tryckte på insikten att boendet i sig sällan är reseanledningen, men att lokala samarbeten mellan boenden och aktiviteter skapar en mer attraktiv destination. Ramsviks tips för att vara både socialt och ekonomiskt hållbar är att:

 • Ta hjälp av konkurrenterna, ni tjänar alla på att helhetsupplevelsen på destinationen är bra. Gästen ser allt som “destinationen”, så är något dåligt påverkar det även de andra aktörerna.
 • Hitta aktiviteter som passar en hel familj, det är svårare med smala erbjudanden.
 • Fundera över vad reseanledningen är och hur du och din produkt passar in.
 • Lokalt engagemang och samarbete gynnar alla. Stötta lokala föreningar, anställ lokala ungdomar och nyanlända och köp lokala produkter och råvaror.
 • Inte se de delar av året som inte är högsäsong som lågsäsong, utan snarare som för- och eftersäsong. Annars låter det som en sämre produkt.

Dagen avslutades med gruppdiskussioner om det Torbjörn pratat om och deltagarna kom fram till att en kopp kaffe med konkurrenten eller andra aktörer är en bra idé för att tillsammans säkra en god kvalitet. Det är också bra att inom destinationen vara överens om vad reseanledningen är och hur den bäst kan utvecklas och stärkas.

Sammantaget så var det två intressanta dagar med mycket matnyttig information och det blev återigen tydligt vilken viktig roll besöksnäringen har för en hållbar utveckling av platser och regioner. Det var också kul och spännande att höra hur andra destinationer och organisationer arbetar med liknande frågor som vi på JHT gör, både inom projektet Besöksnäringens roll för regional utveckling och i våra andra projekt och basverksamhet, och även kunna dela med sig av våra erfarenheter. Tack till Naturturismföretagen för ett bra program och en smidig hybridlösning!

Skip to content