Vandring Helags

Sommaren är längre i Jämtland Härjedalen

14 november, 2019
Text: Anne Adsten, JHT
Vandring mot Helags, Sveriges sydligaste glaciär. Foto: Erika Willners

I Jämtland Härjedalen har vi förlängt perioden juni-augusti som resultatenhet för sommaren och lagt till september. Orsaken är att regionens sommarsäsong kommer igång aningen senare än i andra delar av landet och istället håller på längre, i och med intresset för vandring och cykling som sträcker sig genom hela september. Att hela sommarperioden utvecklas på ett positivt sätt ser vi nu när sammanräkningen visar +14% kommersiella gästnätter jämfört med juni-september 2018!

Stark utveckling i Bergs kommun

I stort sett samtliga kommuner i Jämtland Härjedalen ökade starkt under sommarmånaderna. En kommun som sticker ut med en relativt stark utvecklingen både faktiskt och procentuellt är Bergs kommun som ökade med över 40% under varje sommarmånad. Något som ytterligare stärker beslutet kring att ”förlänga” sommaren i Jämtland Härjedalen. I Bergs kommun ingår halva Destination Vemdalen, Destination Ljungdalsfjällen och Destination Södra Storsjöbygden.

”Heimester ser jag som en förklaring av den positiva ökningen av kommersiella gästnätter i Bergs kommun. Trenden kring att många väljer att semestra i Sverige och gärna i hemmamiljö för klimatet, valutan och viljan att ha en aktiv semester är starka drivkrafter. Trenden går hand i hand med satsningar på att utveckla vandring, fiske och inte minst arbetet som våra destinationer lägger ned på att skapa evenemang, ända in mot tidig höst, – det där sista som gör att besökaren bestämmer sig för att resa till oss,” säger Anna Hansson näringslivsutvecklare i Bergs kommun.

Mest gästnätter per capita sommaren 2019

Åre är Jämtland Härjedalens största destination när man ser på antal gästnätter sommaren 2019 jämfört med antal fast boende med 23,6 gästnätter per kommuninvånare. Näst störst är Härjedalens kommun med 22,4 gästnätter per invånare och på tredje plats kommer Bergs kommun med 11,9 gästnätter per invånare. På fjärde plats kommer Strömsunds kommun med 7,6 gästnätter per invånare. Övriga kommuner har under 5 kommersiella gästnätter per invånare. Förhållanden som självklart blir annorlunda om man även räknar in icke-kommersiellt boende som släkt- och vän-boende samt boende i eget fritidshus.

Mest svenska besökare

Ökningen för sommaren 2019 blir ännu mer påtaglig när den uttrycks som att regionen hade 123 373 fler kommersiella gästnätter än sommaren innan. Framförallt har Jämtland Härjedalen haft fler svenska besökare. De utländska gästnätterna utgör 11%, eller 13 262 gästnätter av ökningen.

“En god del av ökningen har vi att tacka Jämtland Härjedalens besöksservice för. Gästundersökningen som genomfördes sommaren 2019 bland besökare på Turistinformationer, Turistcenter och InfoPoints i Jämtland Härjedalen visar att upp till 4 av 10 stannar längre tack vare god besöksservice – att våra gäster får ett bra bemötande och tips på vad de kan göra i regionen. Nöjda gäster stannar längre, gör fler saker, är mer benägna att återkomma och rekommendera oss för vänner och bekanta,” säger Anne Adsten, Turismutvecklare för Jämtland Härjedalen Turism.

Gästerna väljer hotell

Hotell är den kommersiella boendeform som ökade mest sommaren 2019. Även vandrarhemmen hade en positiv utveckling liksom boende på camping, utom i september. Boende i stugby eller i förmedlad stuga och lägenhet minskade.

Norge är vår viktigaste utlandsmarknad

Bland de utländska besökarna är norrmännen den största gruppen med 185 990 gästnätter sommaren 2019. Glädjande nog, som regionens största utlandsmarknad, ökade norrmännen med 3%. Men de var inte den utländska grupp som ökade mest i faktiska gästnätter, det var istället tyskarna med 11 007 fler gästnätter (totalt 47 747 gn).

Baltikum ökade starkt procentuellt från mindre volymer. Andra nationaliteter med större procentuell ökning är Nederländerna med +17%, Danmark med +59% och Storbritannien som ökade 100%.

Läs rapporten för gästnattsutvecklingen i Jämtland Härjedalen sommaren 2019 här
Läs rapporten för gästundersökningen som genomfördes sommaren 2019 här
Läs om Svemester i Jämtland Härjedalen här

Mer information:

Anne Adsten, Turismutvecklare JHT

Anna Hansson, Näringslivsutvecklare Tillväxtavdelningen Bergs kommun

 

***

Kommersiella gästnätter betyder

En kommersiell gästnatt innebär en person som övernattat en natt på hotell, vandrarhem, stugby, camping eller i förmedlat boende (stuga eller lägenhet som hyrs ut via en förmedling).

Heimester betyder

Heimester är det jämtska uttrycket för Hemester (semester inom den egna hemregionen) eller Svemester (svenskar som semestrar inom Sverige).

Jämtland Härjedalen Turism (JHT) 

Är en ekonomisk förening som bildades 1995. Föreningen är en samverkansplattform för utveckling av besöksnäringen i Jämtland Härjedalen. JHT företräder besöksnäringen i regionen i nationella och internationella sammanhang och samverkar med regionens destinationer och turismföretag, med företrädare för offentlig sektor, intresseorganisationer m fl. I föreningens styrelse finns företrädare för regionens besöksnäring samt representanter från Region Jämtland Härjedalen.

Skip to content