äventyr sommar vandring fjäll

Tillgänglighet och Design för Alla

13 juni, 2018
Text: Anne Adsten, JHT
Foto: Anette Andersson

En förutsättning för turismutveckling i Jämtland Härjedalen

JHT drev 2012-2013 projektet Turism & Tillgänglighet för att stimulera intresse samt inventera och tillgänglighets-certifiera befintliga besöksanläggningar i Jämtland Härjedalen.

Syftet var att tillgängliggöra information om vilka anläggningar som anpassats för funktionshindrade och berätta i vilken form de fanns tillgängliga. I samband med projektet fanns även syftet att kunna informera medlems-destinationsorganisationer och deras företagare hur de kan förbättra tillgängligheten för besökare med olika typer av funktionshinder.

Närmare 50 besöksanläggningar inventerades och information lades upp både i JHTs egen databas och i den nationella ”Tillgänglighetsdatabasen”. JHT betalade årsavgiften för kunna uppdatera info om JH-anläggningar i ett antal år i Tillgänglighetsdatabasen och överlät sedan åt respektive anläggning att avgöra om de önskade finnas kvar i databasen eller tillkännage sina specifika förutsättningar via egen hemsida eller på annat sätt. Detta eftersom sökmöjligheter förbättrats och JHT ansåg att det inte längre fanns möjligheter för att betala avgift för ett enskilt system.

2018 fanns 48 objekt på sidan för Jämtland Härjedalen med tydligt angivet uppdateringsdatum.

JHTs arbete har uppmärksammats inom EU och Karin Gydemo Grahnlöf, JHT, ingick under 2015-2016 i EULSTIB (European Union Low Season Initiative Board) för att undersöka möjligheter kring säsongsutjämning för en äldre målgrupp med större krav på tillgänglighet. Resultatet presenterades vid en konferens 2016 i Bryssel.

I JHTs värdeguide som togs fram inom projektet Turism 2030 (projektet avslutades 2018), finns en mer inkluderande guide till hur man som destinationsorganisation eller företagare kan arbeta än mer inkluderande.

JHT fanns även med i Jämtlands läns Länsstyrelses referensgrupp för projektet ”Varsamt tillgängligt”. Syftet är att hitta metoder för att kunna lyfta fram känsliga miljöer för en bredare målgrupp som avslutades 2019.

JHT finns med i en referensgrupp knuten till MIUNs projekt “Tillgänglig och inkluderande naturturism” som drivs med medel från BFUF 2019-2021.

JHT ser fortsatt att det är viktigt att lyfta fram “Design för alla” och att skapa förutsättningar kring ökad tillgänglighet till de besöksvärden som finns i regionen. Att skapa förutsättningar för att fler ska kunna ta del av våra besöksanläggningar är en förutsättning för hållbar tillväxt inom besöksnäringen i Jämtland Härjedalen.

Skip to content