logo-lst-280x150-optz
logo-eu-jordbruks-fond-250x200-optz
Gamla Lanthandeln Krokom Sara Häggström

Utvecklad besöksservice utan fysisk Turistinformation i Krokoms kommun

15 november, 2019
Text: Sara Häggström, Krokoms kommun och Anne Adsten, JHT
Gamla Lanthandeln InfoPoint i Krokom. Foto: Sara Häggström

Krokoms kommun har sedan 2017 inte längre någon fysisk turistinformation. Antalet fysiska besök på Turistinformationen vid Krokoms rastplats dalade och en stor andel av den information som efterfrågades handlade om andra resmål än Krokom på grund av turistinformationens placering vid E14 mellan Åre och Östersund. Våren 2017 startade besöksnäringen och näringslivskontoret i Krokoms kommun tillsammans en strategiprocess för att staka ut en ny väg framåt.

Turismen viktig för välfärden

Turism och besöksnäringen är ett viktigt verktyg som gör att vi kan leva, bo och verka där vi vill. Det gäller också för Krokoms kommun, som fram till år 2030 dessutom vill öka antalet invånare och på andra sätt verka för att kommunen blir en tillväxtkommun där det finns plats för välfärd. Turismen och besöksnäringen har en stor utvecklingspotential i Krokoms kommun och är en viktig kugge när framtiden i kommunen ska formas. I Krokoms kommun finns ingen stor turistdragande magnet utan på många mindre attraktioner och förutsättningarna för besöksnäringen bygger därför till stor del på samverkan mellan aktörer såväl inom kommunen som med aktörer i Krokoms kommuns omvärld.

Fler InfoPoints och en ny digital turistinformation

Utifrån strategiarbetet 2017 gjordes en första plan som involverade en ny digital turistinformation och en utbyggnad av antalet InfoPoints i kommunen och för arbetet beslöt kommunen att anställa en Turismsamordnare. Med ett första mål att skapa en attraktiv digital turistinformation och utveckla kommunens Infopoints för möta den framtida besökaren började Sara Häggström sin anställning hos Krokoms kommun i maj 2019. Den digitala turistinformationen består hösten 2019 av en portal, Se och Göra, som fungerar som ett information- och inspirationsfönster för kommunen. Tanken är att portalen ska presentera vad man se, göra och uppleva i kommunen och inspirera besökaren att upptäcka mer och stanna längre. Arbetet under Saras första halvår har även fokuserats kring att bl a ta fram kartmaterial och arrangera träffar inom Krokoms besöksnäring.

Sara ser stora fördelar med att samverka och komma in i arbetet tack vare det pågående projektet Framtidens besöksservice i Jämtland Härjedalen:

“Vi har fått inspiration från studieresor inom projektet hur man kan arbeta och med enklare verktyg få gästen att stanna länge och uppleva mer genom att till exempel ge tips på rundturer utifrån ett visst tema eller geografisk område. Vi har fått inspiration till hur man kan arbeta med tryckt material. Ny typ av besökskarta framöver finns i tankarna och ett inspirationsmagasin som är lite mer tidlöst. Ett magasin med inspirerande texter utifrån geografiska områden i kommunen och olika teman. För att besökaren ska få upp ögonen för kommunen och leta mer information via digitala kanaler. Studieresor och träffar inom projektet har även möjliggjort att på ett lätt sätt nätverka med kollegor i grannkommunerna och få tips och inspiration från varandra.”

blomstervandring ansätten anneli åman
Blomstervandring på Ansätten Åkersjön Foto: Anneli Åman
Skip to content